Reklama

Enver

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.541

  Da li postoji metoda kojom se može dokazati ostatak amonijaka u gotovom proizvodu,recimo u keksu tipa petit ?

  Član 1.541

  Kako to,da državna kontrolna tijela nisu vidjeli te „ozbiljne nedostatke“,a još je to poraznije za voditelja QMS-a.

  Član 1.541

  Prema Pravilnicima  obavezno je navođenje nutritivnih vrijednosti (proteini,mastiugljeni hidrati i dr.),kao i navođenje energetske vriednosti ( u kcal i KJ) hrane.Vlakna se navode (nutritivna komponenta) jer su značajna za ishranu kod ljudi,mislim da je potrebni dnevni unos oko 20 g dnevno.Dakle,vlakna se uzimaju u obzir kao nutrtivni vrijedni sadržaj,a ne kao dio komponente koja će dati energetski sadrža j(za razliku od masti, ugljenih hidrata,proteina).Dakle kako i piše u Pravilniku,vlakna su nam potrebna za bolji rad crijeva,na taj način što su kao balansne materije koje pokreću rad crijeva, da se i ostala unešena hrana lakše kreće kroz crieva, da ne bi dolazilo do tkzv. „ljenosti crijeva“.

  Član 1.541

  Članak o alergenima u hrani je odličan i vrlo je važno da je i naslov usmjeren na proizvođače,da shvate koje su njihove zakonske obaveze i da moraju biti educirani kada pripremaju hranu i rade sa sirovinama.

  Autor članka je i naveo izvor materijala iz kojeg je nastao tekst : Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta za proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa.

  Alergeni postaju sve od većeg značaja kako za proizvođače,tako i za potrošače, o tome bi boje znao neko medicinski obrazovan,jer se rađaju nove generacije djece u svijetu sa sve većim genetskim predpozicija-ma na alergije na hranu.

  Koliko je tema aktualna posjetite internet stranicu i vidite posljedice zbog alergija na hranu :
  https://sigurnosthrane.blogspot.com/p/incidenti-sa-hranom_61.html 
  i pročitajte ove naslove :

   
  1.Dvojica proglašena krivim  za ubojstvo nakon smrtne alergije na orah
  2.Dvoje umrlo zbog alergijskih reakcija na
  neprijavljene sastojke
  3.Soja nije deklarisana na pekarskim proizvodima

  Član 1.541

  Članak o alergenima u hrani je odličan i vrlo je važno da je i naslov usmjeren na proizvođače,da shvate koje su njihove zakonske obaveze i da moraju biti educirani kada pripremaju hranu i rade sa sirovinama.

  Autor članka je i naveo izvor materijala iz kojeg je nastao tekst : Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta za proizvodnju tradicionalnih proizvoda od mesa.

  Alergeni postaju sve od većeg značaja kako za proizvođače,tako i za potrošače, o tome bi boje znao neko medicinski obrazovan,jer se rađaju nove generacije djece u svijetu sa sve većim genetskim predpozicija-ma na alergije na hranu.

  Koliko je tema aktualna posjetite internet stranicu i vidite posljedice zbog alergija na hranu :
  https://sigurnosthrane.blogspot.com/p/incidenti-sa-hranom_61.html 
  i pročitajte ove naslove :

   
  1.Dvojica proglašena krivim  za ubojstvo nakon smrtne alergije na orah
  2.Dvoje umrlo zbog alergijskih reakcija na neprijavljene sastojke
   
  3.Soja nije deklarisana na pekarskim proizvodima

  Član 1.541

  PCE-Grupa d.o.o. prodaje mjerače rezidualnog hlora i ukupnog hlora.

  Cijena sa reagensom cca 80 eura.

  Član 1.541

  Borislav,naravno da ima mjesta za tvoju struku.Znanje i ideje niko ti ne može osporiti.Samo „struka“,ne stoji,ona se stalno proširuje kroz učenje.Oni koji stvari gledaju nazadno neka taj „cvet i miris“,ostave za sebe i neka ih samo „štiti“,a oni koji žele biti ukljućeni u tokove napredka,na bilo kakav način,pa  samo čitanjem ovog „foruma“ ili postavljanjem pitanja,mislim da se to u ljudskoj istoriji zove „evolucija“,to ostaje i to civilizovani svijet pamti.

  Član 1.541

  Proizvođačka specifikacija je obaveza pravnog subjekta u proizvodnji da donese proizvođačke specifikacije za sve proizvode koje će proizvoditi prije početka proizvodnje.Prozvođačkom specifikacijom se dokazuje ispunjenost uslova propisanih pravilnicima za hranu koju proizvođači proizvode.Cilj donošenja proizvođačke specifikacije jeste dati smjernice proizvodu,koje jasno denifinišu sve korake proizvodnog procesa,definirajući ograničenje i uspostavljajući objektivne propise,procedure i metode koje se mogu lako izvršavati i nadzirati.Proiuvođačka specifikacija omogućuje da neko neovisno tijelo ili kontrolni organi mogu certificirati ili ocjeniti proizvod na osnovu analitičkih i rutinskih provjera,pravilnu primjenu normi,procedura i propisa i time osigurati poštivanje parametara kvalitete gotovog proizvoda.Proizvođačkom specifikacijom se obezbjeđuju uslovi za osiguranje i očuvanje kvalitete i uređuju opšti zahtjevi za proizvode koji se stavljaju na tržište.Randman je odnos dobivenog proizvoda i utrošenog brašna,te samim tim randman nije konstantna veličina,smatra se naime ako od 100 kg brašna dobijemo 136 kg kruha da je to brašno dobre kvalitete.Randman se može kretati u širokom rasponu od 125 do 148 %,zavisno od proizvoda i neto mase gotovog proizvoda.

  Član 1.541

  Kritična kontrolna tačka mora uvjek biti pod nadzorom proivođača,znači proivođač mora biti u stanju da je identificira,ako se pojani (nadzor,4 načelo HACCP-a) i u slučaju da se pojavi,kada smo izgubili kontrolu nad KKT,da preduzmemo korektivne mjere.Teško da bi KKT kod prozvodnje rakije bila pojava metil alkohola,znači proizvođač bi je odmah trebao identificirati i reagovati,za to bi trebao imati napredni laboratorij i dobro obučeno i stručno laboratorijsko osoblje.Metil alkohol će mo eliminisati u tkzv. preduslovnim programima dobrom proizvođačkom praksom,znači mi znamo da je metil alkolh prvi alkohol koji nastaje destilacijom alkohola,te će mo ga fizički eliminisati tako da će mo izvjesnu količinu destilata izdvojti („prvenac“ ili „cvijet“).Kritična kontrolna tačka u proizvodnji rakije bi mogla biti temperatura komine,nadzor nad sakupljanjem plodova,određivanje postotka jačine alkohola.U principu ako je objekat i oprema, gdje se prozvodi rakija u skladu sa minimalno-tehničkim i kadrovskim uslovima KKT će se svesti na dovoljan broj da ih možemo kontrolisati,a ako nam je kazan(oprema) oštećena (pojava bakra u destilatu),mjesto destilacije u nehigijenskim uslovima sve nam to problem i kad imamo neuslovne prostorije sva proizvodnja je pod upitnikom.

  Član 1.541

  Hrvatski pčelarski savez je izdao Smjernice za dobru pčelarsku praksu prema načelima HACCP-a,otiđi na njihovu internet stranicu i preizmi materijal.

  Član 1.541

  Smatram da su danas prehrambeni tehnolozi možda jedina struka koja je potpuno isključena da može uticati na određene tokove u društvu.Možda su i oni sami krivi u jednom dijelu da takvo stanje bude.Ali je neosporna činjenica da u raznim komisijama za ispunjavanje minimalnih tehničkih uslova subjekata u proizvodnji hrane uopšte nije zastupljena tehnološka struka.Tako vam danas veterinarska inspekcija i struka daje potvrdu o ispravnosti kruha,kolača,sokova i marmelada.U vodovodnim preduzećima nema tehnologa,a voda je po Zakonu o hrani hrana,zar nam brigu o vodi vode inžinjeri mašinstva i hidrograđevinci ? Izgleda da nam jedino preostaje da se udružimo poput „seljaka“ pa da javnim istupanjem animiramo javnost,dok se to ne desi tako će razni „stručnjaci“ tumačiti tehnologiju,a mi će mo šutjeti.

  Član 1.541

  Na Vaše pitanje je teško odgovoriti na ovaj način,najbolje je da angažujete tehnologa koji dobro poznaje HACCP sistem,koji će proći Vašu proizvodnji,odnosno uspostaviti HACCP sistem.KKT Vam je uvjek toplotna obrada i cilj je uspostaviti što manje KKT,radi lakšeg nadzora,a to postižete tkzv. preduvjetnim programom,koji predhodi HACCP-u,dakle dobra proizvodna praksa/dobra voćarska praksa plus dobra higijenska praksa i implementacija standardnih operativnih i sanitarnih procedura.

  Član 1.541

  Metanol je prvi alkohol koji se izdvaja destilacijom i on u stvari i jeste glavni problem kod destilacije.Ako proizvodite npr.rakiju od šljiva treba-te,ako vam je posuda za destilaciju cca 100 l izdvojiti cca 350-500 ml početnog destilata,koji će te ponovo vratiti na destilaciju,nakon odvajanja
  ovoga tkzv.prvenca dobivate etilni alohol,ali opet morate voditi računa o jačini destilata da se ne izdvoje alkoholi patoke.

  Član 1.541

  U HACCP-u određivanje kritične kontrolne tačke je drugo od sedam načela
  HACCP sistema i ovo načelo uvjek mora biti pod nadzorom da se na njega može uticati da bi bilo pod kontrolom.U proizvodnji rakije KKT može zavisiti od primjenjene tehnologije,opreme koja se koristi,tehnologije berbe,fermentacije,destilacije i pakovanja.Ako Vam je oprema oštećena, npr.posude ob bakra,moguće je da bakar dođe u destilat(fizička opasnost)i Vi tu ništa ne možete,tu opremu treba zamjeniti,međutim KKT može vam biti da koristite plodove koji nisu pljesnivi,da kod spremanja rakije od šljiva ne oštećujete špice,gdje usljed loma se može izdvajati otrovni glukozidi.