Ivan

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.662

  Pozdrav svima

  Da bi ste primenjivali neko sredstvo za pranje ili dezinfekciju, prvo i neophodno je da je to sredstvo namenjeno da se koristi u industriji hrane i pića za te potrebe.

  Svaki, iole ozbiljniji dobavljač, mora da obezbedi TDS i SDS dokumentaciju. U tim papirima se nalaze karakteristike sredstvava, za koje vrste pranja su namenjena, preporučene koncentracije, temperature, kompatibilnost sa materijalima, uslovi skladištenja, …

  Proizvođač, za svaku poziciji, mora da Vam sastavi higijensku proceduru ili higijenski plan, kako se ta i ta pozicija pere i dezinfikuje.

  Da bi ste odredili koncentraciju sredstva, u TDS-u se nalazi titraciona metoda, za svako sredsvo po naosob. Iz prakse znam da je veoma bitno da li pri definisanju higijenskog plana, zahtevana koncentracija označava koncentraciju aktivne komponente ili sredstva!

  Ukoliko sredstvo ima izraženu elektrohemijsku karakteristiku: specifičnu provoljdivost, moguće mu je odrediti koncentraciju preko dijagrama zavisnost koncentracija-spec.provod. Pri tome obratite pažnju na temperaturu uzorkovanja.
  Za neka pak sredstva, moguće je primenjivati brze metode npr. trake sa indikatorima za određivanje koncentracije persirćetne kiseline.

  Nije porebno napominjati da neka redstva, ukoliko se ne skladište na pravi način, gube aktivnu komponentu vremenom, tako da ista količina sredtsva ne obezbeđuje istu koncentraciju.

  Srdačan pozdrav