Reklama

Srdjan

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 3.964

  U potpunosti se slažem sa Martinom. Veliki problem je i to što su recepture za današnje kobasice toliko „tanke“ da su dovedene na ivicu jestivosti. Mesa je sve manje a soje i ostalih aditiva sve vise u takvim proizvodima. Vecina tih aditiva se dodaje da bi vezala vodu – tj. da bi prinos bio veci. Logicno je na ovakvim temperaturama ocekivati sinerezu.

  Član 3.964

  Pektin je proizvod biljnog porekla. Dobija se postupkom ekstrakcije iz jabuka ili kore citrusa.

  Član 3.964

  U suštini, niko od nas nije u obavezi da dobije/plati taj sertifikat ali mora da postupa u skladu sa osnovnim principima. Vodic postoji na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Deluje sumanuto ali tako je. Ako postupas u skladu sa principima onda je lakse uraditi jos taj jedan korak i dobiti sertifikat, zar ne?

  Najznačajnije tačke iz pravilnika:
  Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).
  Subjekti u poslovanju hranom dužni su da koriste uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP.
  Subjekt u poslovanju hranom dužan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice odgovarajuće stručne spreme za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.