Reklama

Predrag

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 8.197

  Poštovana Sladjana,

  hrsakvost susenog ploda se gubi prvenstveno zbog rehidratacije , sto bi znacilo da ste ili pakovali ploda sa vazduhom koji je bio prvise vlažan, ili davam kesice propustaju vlagu (na sastavu, kroz foliju, …)

  drugi razlog moze biti prevelika temperatura skladistenja odnosno temperaturne oscilacije ploda u magacinu koje prelaze 28 – 30 stepeni Celzijusa .

  Pozdrav

  Član 8.197

  Pozdrav svima.
  Povod ovom našem javljanju je informacija koju smo dobili od jedne banke da se odobravaju subvencionisani krediti. Iznos nepovratne subvencije je do 25%, i odnosi se na kupovinu nove ili polovne opreme. Mislimo da je ovo lepa prilika za sve vas koji razmišljate o kupovini opreme, a jedina začkoljica je što će namenjena sredstva biti vrlo brzo potrošena pa vas savetujemo da požurite sa podnošenjem zahteva. Bliže informacije na linku
  http://rapidshare.com/files/3376384969/fwprogrampodrskemailmpreduzecimazanabavkuopreme2013.zip

  Član 8.197

  Pozdrav svima.
  Povod ovom našem javljanju je informacija koju smo dobili od jedne banke da se odobravaju subvencionisani krediti. Iznos nepovratne subvencije je do 25%, i odnosi se na kupovinu nove ili polovne opreme. Mislimo da je ovo lepa prilika za sve vas koji razmišljate o kupovini opreme, a jedina začkoljica je što će namenjena sredstva biti vrlo brzo potrošena pa vas savetujemo da požurite sa podnošenjem zahteva. Bliže informacije na linku
  http://rapidshare.com/files/3376384969/fwprogrampodrskemailmpreduzecimazanabavkuopreme2013.zip

  Član 8.197

  Pozdrav svima.
  Povod ovom našem javljanju je informacija koju smo dobili od jedne banke da se odobravaju subvencionisani krediti. Iznos nepovratne subvencije je do 25%, i odnosi se na kupovinu nove ili polovne opreme. Mislimo da je ovo lepa prilika za sve vas koji razmišljate o kupovini opreme, a jedina začkoljica je što će namenjena sredstva biti vrlo brzo potrošena pa vas savetujemo da požurite sa podnošenjem zahteva. Bliže informacije na linku
  http://rapidshare.com/files/3376384969/fwprogrampodrskemailmpreduzecimazanabavkuopreme2013.zip

  Član 8.197
  Član 8.197
  Član 8.197

  Pozdrav svima.
  Povod ovom našem javljanju je informacija koju smo dobili od jedne banke da se odobravaju subvencionisani krediti. Iznos nepovratne subvencije je do 25%, i odnosi se na kupovinu nove ili polovne opreme. Mislimo da je ovo lepa prilika za sve vas koji razmišljate o kupovini opreme, a jedina začkoljica je što će namenjena sredstva biti vrlo brzo potrošena pa vas savetujemo da požurite sa podnošenjem zahteva. Bliže informacije na linku

  Član 8.197

  Pozdrav svima.
  Povod ovom našem javljanju je informacija koju smo dobili od jedne banke da se odobravaju subvencionisani krediti. Iznos nepovratne subvencije je do 25%, i odnosi se na kupovinu nove ili polovne opreme. Mislimo da je ovo lepa prilika za sve vas koji razmišljate o kupovini opreme, a jedina začkoljica je što će namenjena sredstva biti vrlo brzo potrošena pa vas savetujemo da požurite sa podnošenjem zahteva. Bliže informacije na linku

  Član 8.197

  Buduci da imamo popriicno downloada, jos jednom ponavljamo post s strane 13 i jos jednom pozivamo sve kojima je potrebna pomocu u pokretanju svoje proizvodnje. Javite se – pomoci cemo u skladu sa svojim mogucnostima.

  Poštovani forumaši,

  Sva vaša pisanja (prmedbe i komentari koje smo pročitali na forumu Tehnologija hrane) naveli su nas kao inženjersku kuću na razmišljanje šta je to što je neophodno nekome da započne ili unapredi već započeti sopstveni posao proizvodnje hrane.

  Kao rezultat istraživanja i analize tržišta, nametnula se potreba malih proizvođača koji se bave proizvodnjom:

  · ajvara,

  · pinđura,

  · ljutenica,

  · džemova,

  · pekmeza,

  · marmelada,

  · konfitura (nadeva za pie, kolače i sl. u pekarskoj i konditorskoj industriji)

  · kandiranog voća,

  · osmotski sušenog voća,

  · prirodnih sokova i

  · drugih srodnih proizvoda,

  proizvedenih skoro ili u potpunosti manuelno i u kućnim uslovima, za podizanjem svoje proizvodnje na viši nivo:

  · povećanjem proizvodnih kapaciteta,

  · podizanjem kvaliteta proizvoda,

  · smanjivanjem troškova proizvodnje,

  · snižavanjem finalne cene proizvoda i

  · ispunjavanjem standarda koji važe u prehrambenoj industriji.

  Naše mišljenje je da na tržištu nedostaju uređaji koji bi omogućili proizvodnju malih šarži svega gore navedenog, u kućnim uslovima, a po fabričkim standardima (ideja je da se fabrički uslovi i procedure u proizvodnji primene na proizvodnju u kućnim uslovima). Zbog toga smo započeli projektovanje niza malih uređaja različite namene i različitih nivoa automatizacije.

  Kao prvi u nizu uređaja, koji ovom prilikom i predstavljamo, je vakuum ukuvač. Za vakuum ukuvač smo se odlučili da bude prvi iz prostog razloga što smatramo da za ovim uređajem postoji najveća potreba.

  Vakuum ukuvač je uređaj koji omogućava kuvanje proizvoda u uslovima sniženog pritiska i temperature. Najznačajnije karakteristike su da višestruko smanjuje vreme termičke obrade sirovine i da se kuvanje (intezivna dehidracija) odvija na temperaturama koje su drastično niže nego temperature obrade klasičnim putem. To proizvođaču donosi uštedu u vremenu, ali i značajno poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda jer nema dugotrajne termičke obrade na visokim temperaturama gde dolazi do narušavanja nutritivnih i organoleptičkih svojstava proizvoda. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se i dalje zadržava obrada na visokim temperaturama, ali samo onoliko koliko je to neophodno radi izvršavanja tehnoloških operacija (npr. blanširanja) i zadržavanja „šmeka“ proizvoda, odnosno njegovog originalnog ukusa. Ovakav način proizvodnje koriste svi veliki proizvođači, ali koristeći uređaje visoke produktivnosi i velikog kapaciteta. Mi smo odlučili da tržištu ponudimo isto to, samo manjeg kapaciteta i po prihvatljivim cenama.

  3D model ukuvača možete preuzeti sa linka:

  http://rapidshare.com/files/3602066489/01%20AB-000518.PDF

  Model je u PDF formatu i za njegovo prikazivanje je potreban PDF pregledač koji omogućava 3D pregled (npr. Adobe Reader X i kasnije verzije).

  Model

  · zumirate skrolom na mišu (točkić),

  · rotirate držeći levi klik miša i pomeranjem miša u smeru rotacije i

  · pomerate model pokretanjem miša levo-desno držeći istovremeno dugme CTRL na tastaturi i levi klik miša (ili oba klika miša istovremeno).

  Slike ukuvača možete preuzeti sa linka:

  http://rapidshare.com/files/2393571717/Pilot%20slike.rar

  Dimenzije ukuvača možete preuzeti sa linka:

  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

  Na modelu i slikama jasno se vide sastavni delovi ukuvača:

  · sud za kuvanje sa plaštom

  o zapremina – 60 l

  o zapremina ulazne mase – do 40 l

  o izlazna šarža ~ 20 – 40 l (u zavisnosti od proizvoda)

  o radni pritisak u sudu ~ -0,95 Bar relativno

  o temperatura kuvanja u vakuumu ~ 34°C, na pritisku -0,95 Bar

  o mogućnost kuvanja na temperaturama 34°C – 110°C

  o mešalica sa dvostruko suprotnosmernim zavojnim spiralama omogućava optimalan prenos energije sa plašta suda na proizvod, homogeno temperaturno polje unutar suda, lagano i efikasno mešanje i očuvanje ploda (nema razbijanja oblika ploda, tj. njegov izgled ostaje sačuvan)

  Napomena: na 3D modelu možete zumirati pogled kroz vidno staklo na sudu i videti konstrukciju mešača unutar suda

  · kondenzator

  o cevni sa kondenzovanjem u unutrašnjosti cevi i opstrujavanjem rashladne tečnosti oko cevi

  o potrošnja rashladne tečnosti (vode) zavisi od temperature rashladne tečnosti. Potrošnje rashladne vode nema kada u sistemu postoji toplotna pumpa

  · punjač tegli

  o ručni, sa mogućnošću doziranja mase u teglu i mogućnošću integralnog pranja

  o po želji klijenta punjač može biti u poluautomatizovanoj ili automatizovanoj izvedbi

  · posuda za prikupljanje kondenzata

  o služi za prikupljanje kondenzovane pare i posredno merenje procenta suve materije proizvoda. Postoji mogućnost vraćanja kondezata bogatog aromatima natrag u proizvod, kao i nadgradnja sistema dodatnim ciklonskim separatoom za odvajanje aroma kao posebnog proizvoda

  · sistem pumpa – ejektor sa pratećim sudom za dobijanje vakuuma u ukuvaču

  o omogućava vakuum do -0,98 Bar relativno (0,02 Bar apsolutno)

  o sekundarana uloga ove pumpe i pripadajućeg suda je da se koriste za pranje i dezinfekciju svih sudova i cevovoda u sistemu – tzv. procedure CIP (Cleaning In Place)

  · cirkulaciona pumpa i priključci za dovod tople vode

  o uloga pumpe je da omogući cikulaciju energenta (tople vode) kroz plašt suda

  o za zagrevanje vode se može iskoristiti bilo koja vrsta kotla ili koristiti toplotna pumpa. Naša preporuka je upotreba toplotne pumpe zato što značajno snižava potrošnju električne energije (1kW električne daje približno 3.5 – 6 kW toplotne i 3 – 5.2 kW rashladne energije) i ekološki prihvatljiva (nema potrošnje rashladne vode). Cena pumpe je 4,000 -5,000 Eur, ali se ova investicija vrlo brzo isplati kroz uštede

  · kontrolni ormar sa PLC-om

  o upotreba senzorike i automatike značajno podiže vrednost investicije, ali i omogućava

  § visok nivo upravljivosti sistema,

  § ponovljivost režima obrade u usko tolerisanim granicama,

  § trenutno prilagođavanje rada sirovinama sa različitim ulaznim karakteristikama (korekcije receptura),

  § mogućnost memorisanja režima obrade i njihovu kasniju analizu u vidu grafikona, statistika i sl.

  Naša preporuka je uvek da treba koristiti makar i najosnovniji vid automatike jer tako sistem može kontrolisati i korigovati svoj rad u vremenu, ostaju trajno zabeleženi svi zapisi koje sistem generiše, svaka šarža dobija svoju „ličnu kartu“ (izuzetno značajno za kasnije dobijanje izvoznih sertifikata, standarda i sl.)

  · potrošnja energije

  o ~ 12,5 kW u slučaju grejanja vode samo električnim grejačima

  o energija, pored korišćenja električne, može biti obezbeđena i upotrebom kotla (parni, gasni, na čvrsto gorivo)

  Dakle, glavne karakteristike ukuvača su da je:

  · kompaktan,

  · energetski efikasan,

  · ekološki prihvatljiv,

  · štedi novac i vreme i

  · prilagođen je proizvodnji u kućnim uslovima

  što ga čini idealnim za sve one koji žele da započnu pametno ovu vrstu sopstvenog posla. Korisnik uz ukuvač dobija i predefinisane recepture koje može prilagođavati svojim potrebama.

  Napominjemo da smo u ovaj proizvod ugradili iskustvo stečeno konstruisanjem vakuum ukuvača ogromnog kapaciteta, koji smo razvili za potrebe jedne domaće firme, čija izrada je pod našim vođstvom rađena u inostranstvu i čija vrednost je više stotina hiljada Eura.

  Naravno, na kraju dolazimo i do onog dela koji sve najviše interesuje – cene. U ovom trenutku procenjujemo da će se cena uređaja kretati od 6,000 Eur (za potpuno ručni sistem, bez punjača tegli, bez PLC-a i sa minimalnom senzorikom), pa do 20,000 Eur (za potpuno automatizovani sistem, sa automatskim punjačem, senzorikom više klase, predefinisanim editabilnim recepturama za sve grupe proizvoda i koji daje potpunu mogućnost upravljanja sistemom).

  Jasno, jeftiniji sistemi su namenjeni korisnicima koji čine prvi korak u započinjanju svoje proizvodnje ili korisnicima koji svoju postojeću manuelnu proizvodnju podižu na viši nivo. Skuplji sistemi su logičan izbor korisnika čiji hovi proizvodi uvek se plasiraju na zahtevnija (inostrana) tržišta, odnosno da njihovi proizvodi budu visokokvalitetni, što može obezbediti jedino automatika. Takođe, skuplji sistemi su pogodni i za proizvođače-fabrike veikog kapaciteta koji ovakve uređaje koriste za svoje eksperimente i razvijanje novih proizvoda.

  Uz sistem korisnik dobija i našu podršku, budući da imamo bogato iskustvo u konstruisanju ovakvih uređaja, kao i podršku prilikom kreiranja sopstvenih receptura.

  Važno je napomenuti da je moguće prilagoditi kapacitet uređaja prema potrebi klijenta, tj. projektovati ga i izraditi tako da se izlazna šarža prilagodi realnim potrebama korisnika. Kapacitet može biti u rasponu od 20-100 kg izlazne mase proizvoda i ovo prilagođavanje utiče do 40% na cenu.

  Prezentacija ovog uređaja planirana je odmah po njegovoj izradi (planirano u sledećih nekoliko meseci, najviše zavisi od našeg slobodnog vremena), te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se već sada prijave (slanjem emaila na office@rapidsolutions.rs), dođu na prezentaciju i dobiju jasnu sliku o mogućnostima ovakvog sistema.

  Ono što nas dalje čeka je razvijanje uređaja za kandiranje voća (vakuum ukuvač može povećavati koncetraciju sirupa za osmotsku dehidraciju i u njemu je moguće dobijanje konfitura i kandiranje višnje, trešnje i drugog voća sa čvrstom opnom, ali ne i kandiranje maline, jagode i drugih rastresitih vrsta), sirupana i sistema za pripremu naliva (priprema naliva za tzv. kiseli program – turšija, kornišoni, paprika), Z – elevatora i transportnih traka (za poslednja dva već imamo urađenu dokumentaciju i možemo ih izraditi odmah), itd.

  Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

  S poštovanjem,

  Predrag Bajović

  Rapid Solutions d.o.o.

  office@rapidsolutions.rs

  http://www.rapidsolutions.rs

  Član 8.197

  Primetili smo da postoji problem sa linkom kojim se preuzima slika sa dimenzijama uredjaja:

  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

  Problem se lako resava tako sto desnim klikom misa kliknete na link i odaberete opciju “Open in new tab” ili “Otvori vezu u novoj kartici” (u zavisnosti od toga kako vam je podesen internet pretrazivac), a potom normalno izvrsite download.

  I jos jedna, jako bitna stvar: Govorili smo ranije o nasoj zelji da pomognemo svima koji imaju probleme. Da to ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru, pozivamo sve koji imaju neki problem u proizvodnji, osnivanju proizvodnje, odabiru opreme, eksploataciji, dostizanju kvaliteta, itd da se jave na nas mail office@rapidsolutions.rs , izloze svoj problem i ostave kontakt telefon. Nakon toga mi cemo vas kontaktirati i zakazati sastanak na kojem cemo vam dati savete POTPUNO BESPLATNO, naravno ukoliko odgovore znamo. Pa cak i ako ne znamo odgovore, potrudicemo se da vas uputimo na onoga ko zna buduci da imamo citav spektar saradnika iz raznih oblasti.

  Predrag Bajovic

  Rapid Solutions doo

  office@rapidsolutions.rs

  http://www.rapidsolutions.rs

  Član 8.197

  Primetili smo da postoji problem sa linkom kojim se preuzima slika sa dimenzijama uredjaja:

  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

  Problem se lako resava tako sto desnim klikom misa kliknete na link i odaberete opciju “Open in new tab” ili “Otvori vezu u novoj kartici” (u zavisnosti od toga kako vam je podesen internet pretrazivac), a potom normalno izvrsite download.

  I jos jedna, jako bitna stvar: Govorili smo ranije o nasoj zelji da pomognemo svima koji imaju probleme. Da to ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru, pozivamo sve koji imaju neki problem u proizvodnji, osnivanju proizvodnje, odabiru opreme, eksploataciji, dostizanju kvaliteta, itd da se jave na nas mail office@rapidsolutions.rs , izloze svoj problem i ostave kontakt telefon. Nakon toga mi cemo vas kontaktirati i zakazati sastanak na kojem cemo vam dati savete POTPUNO BESPLATNO, naravno ukoliko odgovore znamo. Pa cak i ako ne znamo odgovore, potrudicemo se da vas uputimo na onoga ko zna buduci da imamo citav spektar saradnika iz raznih oblasti.

  Predrag Bajovic

  Rapid Solutions doo

  office@rapidsolutions.rs

  http://www.rapidsolutions.rs

  Član 8.197

  Primetili smo da postoji problem sa linkom kojim se preuzima slika sa dimenzijama uredjaja:

  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

  Problem se lako resava tako sto desnim klikom misa kliknete na link i odaberete opciju “Open in new tab” ili “Otvori vezu u novoj kartici” (u zavisnosti od toga kako vam je podesen internet pretrazivac), a potom normalno izvrsite download.

  I jos jedna, jako bitna stvar: Govorili smo ranije o nasoj zelji da pomognemo svima koji imaju probleme. Da to ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru, pozivamo sve koji imaju neki problem u proizvodnji, osnivanju proizvodnje, odabiru opreme, eksploataciji, dostizanju kvaliteta, itd da se jave na nas mail office@rapidsolutions.rs , izloze svoj problem i ostave kontakt telefon. Nakon toga mi cemo vas kontaktirati i zakazati sastanak na kojem cemo vam dati savete POTPUNO BESPLATNO, naravno ukoliko odgovore znamo. Pa cak i ako ne znamo odgovore, potrudicemo se da vas uputimo na onoga ko zna buduci da imamo citav spektar saradnika iz raznih oblasti.

  Predrag Bajovic

  Rapid Solutions doo

  office@rapidsolutions.rs

  http://www.rapidsolutions.rs

  Član 8.197

  Primetili smo da postoji problem sa linkom kojim se preuzima slika sa dimenzijama uredjaja:

  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

  Problem se lako resava tako sto desnim klikom misa kliknete na link i odaberete opciju „Open in new tab“ ili „Otvori vezu u novoj kartici“ (u zavisnosti od toga kako vam je podesen internet pretrazivac), a potom normalno izvrsite download.

  I jos jedna, jako bitna stvar: Govorili smo ranije o nasoj zelji da pomognemo svima koji imaju probleme. Da to ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru, pozivamo sve koji imaju neki problem u proizvodnji, osnivanju proizvodnje, odabiru opreme, eksploataciji, dostizanju kvaliteta, itd  da se jave na nas mail office@rapidsolutions.rs , izloze svoj problem i ostave kontakt telefon. Nakon toga mi cemo vas kontaktirati i zakazati sastanak na kojem cemo vam dati savete POTPUNO BESPLATNO, naravno ukoliko odgovore znamo. Pa cak i ako ne znamo odgovore, potrudicemo se da vas uputimo na onoga ko zna buduci da imamo citav spektar saradnika iz raznih oblasti.

  Predrag Bajovic

  Rapid Solutions doo

  office@rapidsolutions.rs

  http://www.rapidsolutions.rs

  Član 8.197

   
  Poštovani forumaši,

   
  Sva vaša pisanja (prmedbe i komentari koje smo pročitali na forumu Tehnologija hrane) naveli su nas kao inženjersku kuću na razmišljanje šta je to što je neophodno nekome da započne ili unapredi već započeti sopstveni posao proizvodnje hrane.

   
  Kao rezultat istraživanja i analize tržišta, nametnula se potreba malih proizvođača koji se bave proizvodnjom:

   
  ·         ajvara,

   
  ·         pinđura,

   
  ·         ljutenica,

   
  ·         džemova,

   
  ·         pekmeza,

   
  ·         marmelada,

   
  ·         konfitura (nadeva za pie, kolače i sl. u pekarskoj i konditorskoj industriji)

   
  ·         kandiranog voća,

   
  ·         osmotski sušenog voća,

   
  ·         prirodnih sokova i

   
  ·         drugih srodnih proizvoda,

   
  proizvedenih skoro ili u potpunosti manuelno i u kućnim uslovima, za podizanjem svoje proizvodnje na viši nivo:

   
  ·         povećanjem proizvodnih kapaciteta,

   
  ·         podizanjem kvaliteta proizvoda,

   
  ·         smanjivanjem troškova proizvodnje,

   
  ·         snižavanjem finalne cene proizvoda i

   
  ·         ispunjavanjem standarda koji važe u prehrambenoj industriji.

   
  Naše mišljenje je da na tržištu nedostaju uređaji koji bi omogućili proizvodnju malih šarži svega gore navedenog, u kućnim uslovima, a po fabričkim standardima (ideja je da se fabrički uslovi i procedure u proizvodnji primene na proizvodnju u kućnim uslovima). Zbog toga smo započeli projektovanje niza malih uređaja različite namene i različitih nivoa automatizacije.

   
  Kao prvi u nizu uređaja, koji ovom prilikom i predstavljamo, je vakuum ukuvač. Za vakuum ukuvač smo se odlučili da bude prvi iz prostog razloga što smatramo da za ovim uređajem postoji najveća potreba.

   
  Vakuum ukuvač je uređaj koji omogućava kuvanje proizvoda u uslovima sniženog pritiska i temperature. Najznačajnije karakteristike su da višestruko smanjuje vreme termičke obrade sirovine i da se kuvanje (intezivna dehidracija) odvija na temperaturama koje su drastično niže nego temperature obrade klasičnim putem. To proizvođaču donosi uštedu u vremenu, ali i značajno poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda jer nema dugotrajne termičke obrade na visokim temperaturama gde dolazi do narušavanja nutritivnih i organoleptičkih svojstava proizvoda. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se i dalje zadržava obrada na visokim temperaturama, ali samo onoliko koliko je to neophodno radi izvršavanja tehnoloških operacija (npr. blanširanja) i zadržavanja „šmeka“ proizvoda, odnosno njegovog originalnog ukusa. Ovakav način proizvodnje koriste svi veliki proizvođači, ali koristeći uređaje visoke produktivnosi i velikog kapaciteta. Mi smo odlučili da tržištu ponudimo isto to, samo manjeg kapaciteta i po prihvatljivim cenama.

   
  3D model ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/3602066489/01%20AB-000518.PDF

   
  Model je u PDF formatu i za njegovo prikazivanje je potreban PDF pregledač koji omogućava 3D pregled (npr. Adobe Reader X i kasnije verzije).

   
  Model

   
  ·         zumirate skrolom na mišu (točkić),

   
  ·         rotirate držeći levi klik miša i pomeranjem miša u smeru rotacije i

   
  ·         pomerate model pokretanjem miša levo-desno držeći istovremeno dugme CTRL na tastaturi i levi klik miša (ili oba klika miša istovremeno).

   
  Slike ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/2393571717/Pilot%20slike.rar

   
  Dimenzije ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

   
  Na modelu i slikama jasno se vide sastavni delovi ukuvača:

   
  ·         sud za kuvanje sa plaštom

   
  o   zapremina – 60 l

   
  o   zapremina ulazne mase – do 40 l

   
  o   izlazna šarža ~ 20 – 40 l (u zavisnosti od proizvoda)

   
  o   radni pritisak u sudu ~ -0,95 Bar relativno

   
  o   temperatura kuvanja u vakuumu ~ 34°C, na pritisku -0,95 Bar

   
  o   mogućnost kuvanja na temperaturama 34°C – 110°C

   
  o   mešalica sa dvostruko suprotnosmernim zavojnim spiralama omogućava optimalan prenos energije sa plašta suda na proizvod, homogeno temperaturno polje unutar suda, lagano i efikasno mešanje i očuvanje ploda (nema razbijanja oblika ploda, tj. njegov izgled ostaje sačuvan)

   
  Napomena: na 3D modelu možete zumirati pogled kroz vidno staklo na sudu i videti konstrukciju mešača unutar suda

   
  ·         kondenzator

   
  o   cevni sa kondenzovanjem u unutrašnjosti cevi i opstrujavanjem rashladne tečnosti oko cevi

   
  o   potrošnja rashladne tečnosti (vode) zavisi od temperature rashladne tečnosti. Potrošnje rashladne vode nema kada u sistemu postoji toplotna pumpa

   
  ·         punjač tegli

   
  o   ručni, sa mogućnošću doziranja mase u teglu i mogućnošću integralnog pranja

   
  o   po želji klijenta punjač može biti u poluautomatizovanoj ili automatizovanoj izvedbi

   
  ·         posuda za prikupljanje kondenzata

   
  o   služi za prikupljanje kondenzovane pare i posredno merenje procenta suve materije proizvoda. Postoji mogućnost vraćanja kondezata bogatog aromatima natrag u proizvod, kao i nadgradnja sistema dodatnim ciklonskim separatoom za odvajanje aroma kao posebnog proizvoda

   
  ·         sistem pumpa – ejektor sa pratećim sudom za dobijanje vakuuma u ukuvaču

   
  o   omogućava vakuum do -0,98 Bar relativno (0,02 Bar apsolutno)

   
  o   sekundarana uloga ove pumpe i pripadajućeg suda je da se koriste za pranje i dezinfekciju svih sudova i cevovoda u sistemu – tzv. procedure CIP (Cleaning In Place)

   
  ·         cirkulaciona pumpa i priključci za dovod tople vode

   
  o   uloga pumpe je da omogući cikulaciju energenta (tople vode) kroz plašt suda

   
  o   za zagrevanje vode se može iskoristiti bilo koja vrsta kotla ili koristiti toplotna pumpa. Naša preporuka je upotreba toplotne pumpe zato što značajno snižava potrošnju električne energije (1kW električne daje približno 3.5 – 6 kW toplotne i 3 – 5.2 kW rashladne energije) i ekološki prihvatljiva (nema potrošnje rashladne vode). Cena pumpe je 4,000 -5,000 Eur, ali se ova investicija vrlo brzo isplati kroz uštede

   
  ·         kontrolni ormar sa PLC-om

   
  o   upotreba senzorike i automatike značajno podiže vrednost investicije, ali i omogućava

   
  §  visok nivo upravljivosti sistema,

   
  §  ponovljivost režima obrade u usko tolerisanim granicama,

   
  §  trenutno prilagođavanje rada sirovinama sa različitim ulaznim karakteristikama (korekcije receptura),

   
  §  mogućnost memorisanja režima obrade i njihovu kasniju analizu u vidu grafikona, statistika i sl.

   
  Naša preporuka je uvek da treba koristiti makar i najosnovniji vid automatike jer tako sistem može kontrolisati i korigovati svoj rad u vremenu, ostaju trajno zabeleženi svi zapisi koje sistem generiše, svaka šarža dobija svoju „ličnu kartu“ (izuzetno značajno za kasnije dobijanje izvoznih sertifikata, standarda i sl.)

   
  ·         potrošnja energije

   
  o   ~ 12,5 kW u slučaju grejanja vode samo električnim grejačima

   
  o   energija, pored korišćenja električne, može biti obezbeđena i upotrebom kotla (parni, gasni, na čvrsto gorivo)

   
  Dakle, glavne karakteristike ukuvača su da je:

   
  ·         kompaktan,

   
  ·         energetski efikasan,

   
  ·         ekološki prihvatljiv,

   
  ·         štedi novac i vreme i

   
  ·         prilagođen je proizvodnji u kućnim uslovima

   
  što ga čini idealnim za sve one koji žele da započnu pametno ovu vrstu sopstvenog posla. Korisnik uz ukuvač dobija i predefinisane recepture koje može prilagođavati svojim potrebama.

   
  Napominjemo da smo u ovaj proizvod ugradili iskustvo stečeno konstruisanjem vakuum ukuvača ogromnog kapaciteta, koji smo razvili za potrebe jedne domaće firme, čija izrada je pod našim vođstvom rađena u inostranstvu i čija vrednost je više stotina hiljada Eura.

   
  Naravno, na kraju dolazimo i do onog dela koji sve najviše interesuje – cene. U ovom trenutku procenjujemo da će se cena uređaja kretati od 6,000 Eur (za potpuno ručni sistem, bez punjača tegli, bez PLC-a i sa minimalnom senzorikom), pa do 20,000 Eur (za potpuno automatizovani sistem, sa automatskim punjačem, senzorikom više klase, predefinisanim editabilnim recepturama za sve grupe proizvoda i koji daje potpunu mogućnost upravljanja sistemom).

   
  Jasno, jeftiniji sistemi su namenjeni korisnicima koji čine prvi korak u započinjanju svoje proizvodnje ili korisnicima koji svoju postojeću manuelnu proizvodnju podižu na viši nivo. Skuplji sistemi su logičan izbor korisnika čiji hovi proizvodi uvek se plasiraju na zahtevnija (inostrana) tržišta, odnosno da njihovi proizvodi budu visokokvalitetni, što može obezbediti jedino automatika. Takođe, skuplji sistemi su pogodni i za proizvođače-fabrike veikog kapaciteta koji ovakve uređaje koriste za svoje eksperimente i razvijanje novih proizvoda.

   
  Uz sistem korisnik dobija i našu podršku, budući da imamo bogato iskustvo u konstruisanju ovakvih uređaja, kao i podršku prilikom kreiranja sopstvenih receptura.

   
  Važno je napomenuti da je moguće prilagoditi kapacitet uređaja prema potrebi klijenta, tj. projektovati ga i izraditi tako da se izlazna šarža prilagodi realnim potrebama korisnika. Kapacitet može biti u rasponu od 20-100 kg izlazne mase proizvoda i ovo prilagođavanje utiče do 40% na cenu.

   
  Prezentacija ovog uređaja planirana je odmah po njegovoj izradi (planirano u sledećih nekoliko meseci, najviše zavisi od našeg slobodnog vremena), te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se već sada prijave (slanjem emaila na office@rapidsolutions.rs), dođu na prezentaciju i dobiju jasnu sliku o mogućnostima ovakvog sistema.

   
  Ono što nas dalje čeka je razvijanje uređaja za kandiranje voća (vakuum ukuvač može povećavati koncetraciju sirupa za osmotsku dehidraciju i u njemu je moguće dobijanje konfitura i kandiranje višnje, trešnje i drugog voća sa čvrstom opnom, ali ne i kandiranje maline, jagode i drugih rastresitih vrsta), sirupana i sistema za pripremu naliva (priprema naliva za tzv. kiseli program – turšija, kornišoni, paprika), Z – elevatora i transportnih traka (za poslednja dva već imamo urađenu dokumentaciju i možemo ih izraditi odmah), itd.

   
  Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

   
   

   
  S poštovanjem,

   
  Predrag Bajović

   
  Rapid Solutions d.o.o.

   
  office@rapidsolutions.rs

   
  http://www.rapidsolutions.rs

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  Član 8.197

   
  Poštovani forumaši,

   
  Sva vaša pisanja (prmedbe i komentari koje smo pročitali na forumu Tehnologija hrane) naveli su nas kao inženjersku kuću na razmišljanje šta je to što je neophodno nekome da započne ili unapredi već započeti sopstveni posao proizvodnje hrane.

   
  Kao rezultat istraživanja i analize tržišta, nametnula se potreba malih proizvođača koji se bave proizvodnjom:

   
  ·         ajvara,

   
  ·         pinđura,

   
  ·         ljutenica,

   
  ·         džemova,

   
  ·         pekmeza,

   
  ·         marmelada,

   
  ·         konfitura (nadeva za pie, kolače i sl. u pekarskoj i konditorskoj industriji)

   
  ·         kandiranog voća,

   
  ·         osmotski sušenog voća,

   
  ·         prirodnih sokova i

   
  ·         drugih srodnih proizvoda,

   
  proizvedenih skoro ili u potpunosti manuelno i u kućnim uslovima, za podizanjem svoje proizvodnje na viši nivo:

   
  ·         povećanjem proizvodnih kapaciteta,

   
  ·         podizanjem kvaliteta proizvoda,

   
  ·         smanjivanjem troškova proizvodnje,

   
  ·         snižavanjem finalne cene proizvoda i

   
  ·         ispunjavanjem standarda koji važe u prehrambenoj industriji.

   
  Naše mišljenje je da na tržištu nedostaju uređaji koji bi omogućili proizvodnju malih šarži svega gore navedenog, u kućnim uslovima, a po fabričkim standardima (ideja je da se fabrički uslovi i procedure u proizvodnji primene na proizvodnju u kućnim uslovima). Zbog toga smo započeli projektovanje niza malih uređaja različite namene i različitih nivoa automatizacije.

   
  Kao prvi u nizu uređaja, koji ovom prilikom i predstavljamo, je vakuum ukuvač. Za vakuum ukuvač smo se odlučili da bude prvi iz prostog razloga što smatramo da za ovim uređajem postoji najveća potreba.

   
  Vakuum ukuvač je uređaj koji omogućava kuvanje proizvoda u uslovima sniženog pritiska i temperature. Najznačajnije karakteristike su da višestruko smanjuje vreme termičke obrade sirovine i da se kuvanje (intezivna dehidracija) odvija na temperaturama koje su drastično niže nego temperature obrade klasičnim putem. To proizvođaču donosi uštedu u vremenu, ali i značajno poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda jer nema dugotrajne termičke obrade na visokim temperaturama gde dolazi do narušavanja nutritivnih i organoleptičkih svojstava proizvoda. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se i dalje zadržava obrada na visokim temperaturama, ali samo onoliko koliko je to neophodno radi izvršavanja tehnoloških operacija (npr. blanširanja) i zadržavanja „šmeka“ proizvoda, odnosno njegovog originalnog ukusa. Ovakav način proizvodnje koriste svi veliki proizvođači, ali koristeći uređaje visoke produktivnosi i velikog kapaciteta. Mi smo odlučili da tržištu ponudimo isto to, samo manjeg kapaciteta i po prihvatljivim cenama.

   
  3D model ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/3602066489/01%20AB-000518.PDF

   
  Model je u PDF formatu i za njegovo prikazivanje je potreban PDF pregledač koji omogućava 3D pregled (npr. Adobe Reader X i kasnije verzije).

   
  Model

   
  ·         zumirate skrolom na mišu (točkić),

   
  ·         rotirate držeći levi klik miša i pomeranjem miša u smeru rotacije i

   
  ·         pomerate model pokretanjem miša levo-desno držeći istovremeno dugme CTRL na tastaturi i levi klik miša (ili oba klika miša istovremeno).

   
  Slike ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/2393571717/Pilot%20slike.rar

   
  Dimenzije ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

   
  Na modelu i slikama jasno se vide sastavni delovi ukuvača:

   
  ·         sud za kuvanje sa plaštom

   
  o   zapremina – 60 l

   
  o   zapremina ulazne mase – do 40 l

   
  o   izlazna šarža ~ 20 – 40 l (u zavisnosti od proizvoda)

   
  o   radni pritisak u sudu ~ -0,95 Bar relativno

   
  o   temperatura kuvanja u vakuumu ~ 34°C, na pritisku -0,95 Bar

   
  o   mogućnost kuvanja na temperaturama 34°C – 110°C

   
  o   mešalica sa dvostruko suprotnosmernim zavojnim spiralama omogućava optimalan prenos energije sa plašta suda na proizvod, homogeno temperaturno polje unutar suda, lagano i efikasno mešanje i očuvanje ploda (nema razbijanja oblika ploda, tj. njegov izgled ostaje sačuvan)

   
  Napomena: na 3D modelu možete zumirati pogled kroz vidno staklo na sudu i videti konstrukciju mešača unutar suda

   
  ·         kondenzator

   
  o   cevni sa kondenzovanjem u unutrašnjosti cevi i opstrujavanjem rashladne tečnosti oko cevi

   
  o   potrošnja rashladne tečnosti (vode) zavisi od temperature rashladne tečnosti. Potrošnje rashladne vode nema kada u sistemu postoji toplotna pumpa

   
  ·         punjač tegli

   
  o   ručni, sa mogućnošću doziranja mase u teglu i mogućnošću integralnog pranja

   
  o   po želji klijenta punjač može biti u poluautomatizovanoj ili automatizovanoj izvedbi

   
  ·         posuda za prikupljanje kondenzata

   
  o   služi za prikupljanje kondenzovane pare i posredno merenje procenta suve materije proizvoda. Postoji mogućnost vraćanja kondezata bogatog aromatima natrag u proizvod, kao i nadgradnja sistema dodatnim ciklonskim separatoom za odvajanje aroma kao posebnog proizvoda

   
  ·         sistem pumpa – ejektor sa pratećim sudom za dobijanje vakuuma u ukuvaču

   
  o   omogućava vakuum do -0,98 Bar relativno (0,02 Bar apsolutno)

   
  o   sekundarana uloga ove pumpe i pripadajućeg suda je da se koriste za pranje i dezinfekciju svih sudova i cevovoda u sistemu – tzv. procedure CIP (Cleaning In Place)

   
  ·         cirkulaciona pumpa i priključci za dovod tople vode

   
  o   uloga pumpe je da omogući cikulaciju energenta (tople vode) kroz plašt suda

   
  o   za zagrevanje vode se može iskoristiti bilo koja vrsta kotla ili koristiti toplotna pumpa. Naša preporuka je upotreba toplotne pumpe zato što značajno snižava potrošnju električne energije (1kW električne daje približno 3.5 – 6 kW toplotne i 3 – 5.2 kW rashladne energije) i ekološki prihvatljiva (nema potrošnje rashladne vode). Cena pumpe je 4,000 -5,000 Eur, ali se ova investicija vrlo brzo isplati kroz uštede

   
  ·         kontrolni ormar sa PLC-om

   
  o   upotreba senzorike i automatike značajno podiže vrednost investicije, ali i omogućava

   
  §  visok nivo upravljivosti sistema,

   
  §  ponovljivost režima obrade u usko tolerisanim granicama,

   
  §  trenutno prilagođavanje rada sirovinama sa različitim ulaznim karakteristikama (korekcije receptura),

   
  §  mogućnost memorisanja režima obrade i njihovu kasniju analizu u vidu grafikona, statistika i sl.

   
  Naša preporuka je uvek da treba koristiti makar i najosnovniji vid automatike jer tako sistem može kontrolisati i korigovati svoj rad u vremenu, ostaju trajno zabeleženi svi zapisi koje sistem generiše, svaka šarža dobija svoju „ličnu kartu“ (izuzetno značajno za kasnije dobijanje izvoznih sertifikata, standarda i sl.)

   
  ·         potrošnja energije

   
  o   ~ 12,5 kW u slučaju grejanja vode samo električnim grejačima

   
  o   energija, pored korišćenja električne, može biti obezbeđena i upotrebom kotla (parni, gasni, na čvrsto gorivo)

   
  Dakle, glavne karakteristike ukuvača su da je:

   
  ·         kompaktan,

   
  ·         energetski efikasan,

   
  ·         ekološki prihvatljiv,

   
  ·         štedi novac i vreme i

   
  ·         prilagođen je proizvodnji u kućnim uslovima

   
  što ga čini idealnim za sve one koji žele da započnu pametno ovu vrstu sopstvenog posla. Korisnik uz ukuvač dobija i predefinisane recepture koje može prilagođavati svojim potrebama.

   
  Napominjemo da smo u ovaj proizvod ugradili iskustvo stečeno konstruisanjem vakuum ukuvača ogromnog kapaciteta, koji smo razvili za potrebe jedne domaće firme, čija izrada je pod našim vođstvom rađena u inostranstvu i čija vrednost je više stotina hiljada Eura.

   
  Naravno, na kraju dolazimo i do onog dela koji sve najviše interesuje – cene. U ovom trenutku procenjujemo da će se cena uređaja kretati od 6,000 Eur (za potpuno ručni sistem, bez punjača tegli, bez PLC-a i sa minimalnom senzorikom), pa do 20,000 Eur (za potpuno automatizovani sistem, sa automatskim punjačem, senzorikom više klase, predefinisanim editabilnim recepturama za sve grupe proizvoda i koji daje potpunu mogućnost upravljanja sistemom).

   
  Jasno, jeftiniji sistemi su namenjeni korisnicima koji čine prvi korak u započinjanju svoje proizvodnje ili korisnicima koji svoju postojeću manuelnu proizvodnju podižu na viši nivo. Skuplji sistemi su logičan izbor korisnika čiji hovi proizvodi uvek se plasiraju na zahtevnija (inostrana) tržišta, odnosno da njihovi proizvodi budu visokokvalitetni, što može obezbediti jedino automatika. Takođe, skuplji sistemi su pogodni i za proizvođače-fabrike veikog kapaciteta koji ovakve uređaje koriste za svoje eksperimente i razvijanje novih proizvoda.

   
  Uz sistem korisnik dobija i našu podršku, budući da imamo bogato iskustvo u konstruisanju ovakvih uređaja, kao i podršku prilikom kreiranja sopstvenih receptura.

   
  Važno je napomenuti da je moguće prilagoditi kapacitet uređaja prema potrebi klijenta, tj. projektovati ga i izraditi tako da se izlazna šarža prilagodi realnim potrebama korisnika. Kapacitet može biti u rasponu od 20-100 kg izlazne mase proizvoda i ovo prilagođavanje utiče do 40% na cenu.

   
  Prezentacija ovog uređaja planirana je odmah po njegovoj izradi (planirano u sledećih nekoliko meseci, najviše zavisi od našeg slobodnog vremena), te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se već sada prijave (slanjem emaila na office@rapidsolutions.rs), dođu na prezentaciju i dobiju jasnu sliku o mogućnostima ovakvog sistema.

   
  Ono što nas dalje čeka je razvijanje uređaja za kandiranje voća (vakuum ukuvač može povećavati koncetraciju sirupa za osmotsku dehidraciju i u njemu je moguće dobijanje konfitura i kandiranje višnje, trešnje i drugog voća sa čvrstom opnom, ali ne i kandiranje maline, jagode i drugih rastresitih vrsta), sirupana i sistema za pripremu naliva (priprema naliva za tzv. kiseli program – turšija, kornišoni, paprika), Z – elevatora i transportnih traka (za poslednja dva već imamo urađenu dokumentaciju i možemo ih izraditi odmah), itd.

   
  Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

   
   

   
  S poštovanjem,

   
  Predrag Bajović

   
  Rapid Solutions d.o.o.

   
  office@rapidsolutions.rs

   
  http://www.rapidsolutions.rs

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  Član 8.197

   
  Poštovani forumaši,

   
  Sva vaša pisanja (prmedbe i komentari koje smo pročitali na forumu Tehnologija hrane) naveli su nas kao inženjersku kuću na razmišljanje šta je to što je neophodno nekome da započne ili unapredi već započeti sopstveni posao proizvodnje hrane.

   
  Kao rezultat istraživanja i analize tržišta, nametnula se potreba malih proizvođača koji se bave proizvodnjom:

   
  ·         ajvara,

   
  ·         pinđura,

   
  ·         ljutenica,

   
  ·         džemova,

   
  ·         pekmeza,

   
  ·         marmelada,

   
  ·         konfitura (nadeva za pie, kolače i sl. u pekarskoj i konditorskoj industriji)

   
  ·         kandiranog voća,

   
  ·         osmotski sušenog voća,

   
  ·         prirodnih sokova i

   
  ·         drugih srodnih proizvoda,

   
  proizvedenih skoro ili u potpunosti manuelno i u kućnim uslovima, za podizanjem svoje proizvodnje na viši nivo:

   
  ·         povećanjem proizvodnih kapaciteta,

   
  ·         podizanjem kvaliteta proizvoda,

   
  ·         smanjivanjem troškova proizvodnje,

   
  ·         snižavanjem finalne cene proizvoda i

   
  ·         ispunjavanjem standarda koji važe u prehrambenoj industriji.

   
  Naše mišljenje je da na tržištu nedostaju uređaji koji bi omogućili proizvodnju malih šarži svega gore navedenog, u kućnim uslovima, a po fabričkim standardima (ideja je da se fabrički uslovi i procedure u proizvodnji primene na proizvodnju u kućnim uslovima). Zbog toga smo započeli projektovanje niza malih uređaja različite namene i različitih nivoa automatizacije.

   
  Kao prvi u nizu uređaja, koji ovom prilikom i predstavljamo, je vakuum ukuvač. Za vakuum ukuvač smo se odlučili da bude prvi iz prostog razloga što smatramo da za ovim uređajem postoji najveća potreba.

   
  Vakuum ukuvač je uređaj koji omogućava kuvanje proizvoda u uslovima sniženog pritiska i temperature. Najznačajnije karakteristike su da višestruko smanjuje vreme termičke obrade sirovine i da se kuvanje (intezivna dehidracija) odvija na temperaturama koje su drastično niže nego temperature obrade klasičnim putem. To proizvođaču donosi uštedu u vremenu, ali i značajno poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda jer nema dugotrajne termičke obrade na visokim temperaturama gde dolazi do narušavanja nutritivnih i organoleptičkih svojstava proizvoda. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se i dalje zadržava obrada na visokim temperaturama, ali samo onoliko koliko je to neophodno radi izvršavanja tehnoloških operacija (npr. blanširanja) i zadržavanja „šmeka“ proizvoda, odnosno njegovog originalnog ukusa. Ovakav način proizvodnje koriste svi veliki proizvođači, ali koristeći uređaje visoke produktivnosi i velikog kapaciteta. Mi smo odlučili da tržištu ponudimo isto to, samo manjeg kapaciteta i po prihvatljivim cenama.

   
  3D model ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/3602066489/01%20AB-000518.PDF

   
  Model je u PDF formatu i za njegovo prikazivanje je potreban PDF pregledač koji omogućava 3D pregled (npr. Adobe Reader X i kasnije verzije).

   
  Model

   
  ·         zumirate skrolom na mišu (točkić),

   
  ·         rotirate držeći levi klik miša i pomeranjem miša u smeru rotacije i

   
  ·         pomerate model pokretanjem miša levo-desno držeći istovremeno dugme CTRL na tastaturi i levi klik miša (ili oba klika miša istovremeno).

   
  Slike ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/2393571717/Pilot%20slike.rar

   
  Dimenzije ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

   
  Na modelu i slikama jasno se vide sastavni delovi ukuvača:

   
  ·         sud za kuvanje sa plaštom

   
  o   zapremina – 60 l

   
  o   zapremina ulazne mase – do 40 l

   
  o   izlazna šarža ~ 20 – 40 l (u zavisnosti od proizvoda)

   
  o   radni pritisak u sudu ~ -0,95 Bar relativno

   
  o   temperatura kuvanja u vakuumu ~ 34°C, na pritisku -0,95 Bar

   
  o   mogućnost kuvanja na temperaturama 34°C – 110°C

   
  o   mešalica sa dvostruko suprotnosmernim zavojnim spiralama omogućava optimalan prenos energije sa plašta suda na proizvod, homogeno temperaturno polje unutar suda, lagano i efikasno mešanje i očuvanje ploda (nema razbijanja oblika ploda, tj. njegov izgled ostaje sačuvan)

   
  Napomena: na 3D modelu možete zumirati pogled kroz vidno staklo na sudu i videti konstrukciju mešača unutar suda

   
  ·         kondenzator

   
  o   cevni sa kondenzovanjem u unutrašnjosti cevi i opstrujavanjem rashladne tečnosti oko cevi

   
  o   potrošnja rashladne tečnosti (vode) zavisi od temperature rashladne tečnosti. Potrošnje rashladne vode nema kada u sistemu postoji toplotna pumpa

   
  ·         punjač tegli

   
  o   ručni, sa mogućnošću doziranja mase u teglu i mogućnošću integralnog pranja

   
  o   po želji klijenta punjač može biti u poluautomatizovanoj ili automatizovanoj izvedbi

   
  ·         posuda za prikupljanje kondenzata

   
  o   služi za prikupljanje kondenzovane pare i posredno merenje procenta suve materije proizvoda. Postoji mogućnost vraćanja kondezata bogatog aromatima natrag u proizvod, kao i nadgradnja sistema dodatnim ciklonskim separatoom za odvajanje aroma kao posebnog proizvoda

   
  ·         sistem pumpa – ejektor sa pratećim sudom za dobijanje vakuuma u ukuvaču

   
  o   omogućava vakuum do -0,98 Bar relativno (0,02 Bar apsolutno)

   
  o   sekundarana uloga ove pumpe i pripadajućeg suda je da se koriste za pranje i dezinfekciju svih sudova i cevovoda u sistemu – tzv. procedure CIP (Cleaning In Place)

   
  ·         cirkulaciona pumpa i priključci za dovod tople vode

   
  o   uloga pumpe je da omogući cikulaciju energenta (tople vode) kroz plašt suda

   
  o   za zagrevanje vode se može iskoristiti bilo koja vrsta kotla ili koristiti toplotna pumpa. Naša preporuka je upotreba toplotne pumpe zato što značajno snižava potrošnju električne energije (1kW električne daje približno 3.5 – 6 kW toplotne i 3 – 5.2 kW rashladne energije) i ekološki prihvatljiva (nema potrošnje rashladne vode). Cena pumpe je 4,000 -5,000 Eur, ali se ova investicija vrlo brzo isplati kroz uštede

   
  ·         kontrolni ormar sa PLC-om

   
  o   upotreba senzorike i automatike značajno podiže vrednost investicije, ali i omogućava

   
  §  visok nivo upravljivosti sistema,

   
  §  ponovljivost režima obrade u usko tolerisanim granicama,

   
  §  trenutno prilagođavanje rada sirovinama sa različitim ulaznim karakteristikama (korekcije receptura),

   
  §  mogućnost memorisanja režima obrade i njihovu kasniju analizu u vidu grafikona, statistika i sl.

   
  Naša preporuka je uvek da treba koristiti makar i najosnovniji vid automatike jer tako sistem može kontrolisati i korigovati svoj rad u vremenu, ostaju trajno zabeleženi svi zapisi koje sistem generiše, svaka šarža dobija svoju „ličnu kartu“ (izuzetno značajno za kasnije dobijanje izvoznih sertifikata, standarda i sl.)

   
  ·         potrošnja energije

   
  o   ~ 12,5 kW u slučaju grejanja vode samo električnim grejačima

   
  o   energija, pored korišćenja električne, može biti obezbeđena i upotrebom kotla (parni, gasni, na čvrsto gorivo)

   
  Dakle, glavne karakteristike ukuvača su da je:

   
  ·         kompaktan,

   
  ·         energetski efikasan,

   
  ·         ekološki prihvatljiv,

   
  ·         štedi novac i vreme i

   
  ·         prilagođen je proizvodnji u kućnim uslovima

   
  što ga čini idealnim za sve one koji žele da započnu pametno ovu vrstu sopstvenog posla. Korisnik uz ukuvač dobija i predefinisane recepture koje može prilagođavati svojim potrebama.

   
  Napominjemo da smo u ovaj proizvod ugradili iskustvo stečeno konstruisanjem vakuum ukuvača ogromnog kapaciteta, koji smo razvili za potrebe jedne domaće firme, čija izrada je pod našim vođstvom rađena u inostranstvu i čija vrednost je više stotina hiljada Eura.

   
  Naravno, na kraju dolazimo i do onog dela koji sve najviše interesuje – cene. U ovom trenutku procenjujemo da će se cena uređaja kretati od 6,000 Eur (za potpuno ručni sistem, bez punjača tegli, bez PLC-a i sa minimalnom senzorikom), pa do 20,000 Eur (za potpuno automatizovani sistem, sa automatskim punjačem, senzorikom više klase, predefinisanim editabilnim recepturama za sve grupe proizvoda i koji daje potpunu mogućnost upravljanja sistemom).

   
  Jasno, jeftiniji sistemi su namenjeni korisnicima koji čine prvi korak u započinjanju svoje proizvodnje ili korisnicima koji svoju postojeću manuelnu proizvodnju podižu na viši nivo. Skuplji sistemi su logičan izbor korisnika čiji hovi proizvodi uvek se plasiraju na zahtevnija (inostrana) tržišta, odnosno da njihovi proizvodi budu visokokvalitetni, što može obezbediti jedino automatika. Takođe, skuplji sistemi su pogodni i za proizvođače-fabrike veikog kapaciteta koji ovakve uređaje koriste za svoje eksperimente i razvijanje novih proizvoda.

   
  Uz sistem korisnik dobija i našu podršku, budući da imamo bogato iskustvo u konstruisanju ovakvih uređaja, kao i podršku prilikom kreiranja sopstvenih receptura.

   
  Važno je napomenuti da je moguće prilagoditi kapacitet uređaja prema potrebi klijenta, tj. projektovati ga i izraditi tako da se izlazna šarža prilagodi realnim potrebama korisnika. Kapacitet može biti u rasponu od 20-100 kg izlazne mase proizvoda i ovo prilagođavanje utiče do 40% na cenu.

   
  Prezentacija ovog uređaja planirana je odmah po njegovoj izradi (planirano u sledećih nekoliko meseci, najviše zavisi od našeg slobodnog vremena), te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se već sada prijave (slanjem emaila na office@rapidsolutions.rs), dođu na prezentaciju i dobiju jasnu sliku o mogućnostima ovakvog sistema.

   
  Ono što nas dalje čeka je razvijanje uređaja za kandiranje voća (vakuum ukuvač može povećavati koncetraciju sirupa za osmotsku dehidraciju i u njemu je moguće dobijanje konfitura i kandiranje višnje, trešnje i drugog voća sa čvrstom opnom, ali ne i kandiranje maline, jagode i drugih rastresitih vrsta), sirupana i sistema za pripremu naliva (priprema naliva za tzv. kiseli program – turšija, kornišoni, paprika), Z – elevatora i transportnih traka (za poslednja dva već imamo urađenu dokumentaciju i možemo ih izraditi odmah), itd.

   
  Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

   
   

   
  S poštovanjem,

   
  Predrag Bajović

   
  Rapid Solutions d.o.o.

   
  office@rapidsolutions.rs

   
  http://www.rapidsolutions.rs

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  Član 8.197

  Poštovani forumaši,

   
  Sva vaša pisanja (prmedbe i komentari koje smo pročitali na forumu Tehnologija hrane) naveli su nas kao inženjersku kuću na razmišljanje šta je to što je neophodno nekome da započne ili unapredi već započeti sopstveni posao proizvodnje hrane.

   
  Kao rezultat istraživanja i analize tržišta, nametnula se potreba malih proizvođača koji se bave proizvodnjom:

   
  ·         ajvara,

   
  ·         pinđura,

   
  ·         ljutenica,

   
  ·         džemova,

   
  ·         pekmeza,

   
  ·         marmelada,

   
  ·         konfitura (nadeva za pie, kolače i sl. u pekarskoj i konditorskoj industriji)

   
  ·         kandiranog voća,

   
  ·         osmotski sušenog voća,

   
  ·         prirodnih sokova i

   
  ·         drugih srodnih proizvoda,

   
  proizvedenih skoro ili u potpunosti manuelno i u kućnim uslovima, za podizanjem svoje proizvodnje na viši nivo:

   
  ·         povećanjem proizvodnih kapaciteta,

   
  ·         podizanjem kvaliteta proizvoda,

   
  ·         smanjivanjem troškova proizvodnje,

   
  ·         snižavanjem finalne cene proizvoda i

   
  ·         ispunjavanjem standarda koji važe u prehrambenoj industriji.

   
  Naše mišljenje je da na tržištu nedostaju uređaji koji bi omogućili proizvodnju malih šarži svega gore navedenog, u kućnim uslovima, a po fabričkim standardima (ideja je da se fabrički uslovi i procedure u proizvodnji primene na proizvodnju u kućnim uslovima). Zbog toga smo započeli projektovanje niza malih uređaja različite namene i različitih nivoa automatizacije.

   
  Kao prvi u nizu uređaja, koji ovom prilikom i predstavljamo, je vakuum ukuvač. Za vakuum ukuvač smo se odlučili da bude prvi iz prostog razloga što smatramo da za ovim uređajem postoji najveća potreba.

   
  Vakuum ukuvač je uređaj koji omogućava kuvanje proizvoda u uslovima sniženog pritiska i temperature. Najznačajnije karakteristike su da višestruko smanjuje vreme termičke obrade sirovine i da se kuvanje (intezivna dehidracija) odvija na temperaturama koje su drastično niže nego temperature obrade klasičnim putem. To proizvođaču donosi uštedu u vremenu, ali i značajno poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda jer nema dugotrajne termičke obrade na visokim temperaturama gde dolazi do narušavanja nutritivnih i organoleptičkih svojstava proizvoda. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se i dalje zadržava obrada na visokim temperaturama, ali samo onoliko koliko je to neophodno radi izvršavanja tehnoloških operacija (npr. blanširanja) i zadržavanja „šmeka“ proizvoda, odnosno njegovog originalnog ukusa. Ovakav način proizvodnje koriste svi veliki proizvođači, ali koristeći uređaje visoke produktivnosi i velikog kapaciteta. Mi smo odlučili da tržištu ponudimo isto to, samo manjeg kapaciteta i po prihvatljivim cenama.

   
  3D model ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/3602066489/01%20AB-000518.PDF

   
  Model je u PDF formatu i za njegovo prikazivanje je potreban PDF pregledač koji omogućava 3D pregled (npr. Adobe Reader X i kasnije verzije).

   
  Model

   
  ·         zumirate skrolom na mišu (točkić),

   
  ·         rotirate držeći levi klik miša i pomeranjem miša u smeru rotacije i

   
  ·         pomerate model pokretanjem miša levo-desno držeći istovremeno dugme CTRL na tastaturi i levi klik miša (ili oba klika miša istovremeno).

   
  Slike ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/2393571717/Pilot%20slike.rar

   
  Dimenzije ukuvača možete preuzeti sa linka:

   
  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

   
  Na modelu i slikama jasno se vide sastavni delovi ukuvača:

   
  ·         sud za kuvanje sa plaštom

   
  o   zapremina – 60 l

   
  o   zapremina ulazne mase – do 40 l

   
  o   izlazna šarža ~ 20 – 40 l (u zavisnosti od proizvoda)

   
  o   radni pritisak u sudu ~ -0,95 Bar relativno

   
  o   temperatura kuvanja u vakuumu ~ 34°C, na pritisku -0,95 Bar

   
  o   mogućnost kuvanja na temperaturama 34°C – 110°C

   
  o   mešalica sa dvostruko suprotnosmernim zavojnim spiralama omogućava optimalan prenos energije sa plašta suda na proizvod, homogeno temperaturno polje unutar suda, lagano i efikasno mešanje i očuvanje ploda (nema razbijanja oblika ploda, tj. njegov izgled ostaje sačuvan)

   
  Napomena: na 3D modelu možete zumirati pogled kroz vidno staklo na sudu i videti konstrukciju mešača unutar suda

   
  ·         kondenzator

   
  o   cevni sa kondenzovanjem u unutrašnjosti cevi i opstrujavanjem rashladne tečnosti oko cevi

   
  o   potrošnja rashladne tečnosti (vode) zavisi od temperature rashladne tečnosti. Potrošnje rashladne vode nema kada u sistemu postoji toplotna pumpa

   
  ·         punjač tegli

   
  o   ručni, sa mogućnošću doziranja mase u teglu i mogućnošću integralnog pranja

   
  o   po želji klijenta punjač može biti u poluautomatizovanoj ili automatizovanoj izvedbi

   
  ·         posuda za prikupljanje kondenzata

   
  o   služi za prikupljanje kondenzovane pare i posredno merenje procenta suve materije proizvoda. Postoji mogućnost vraćanja kondezata bogatog aromatima natrag u proizvod, kao i nadgradnja sistema dodatnim ciklonskim separatoom za odvajanje aroma kao posebnog proizvoda

   
  ·         sistem pumpa – ejektor sa pratećim sudom za dobijanje vakuuma u ukuvaču

   
  o   omogućava vakuum do -0,98 Bar relativno (0,02 Bar apsolutno)

   
  o   sekundarana uloga ove pumpe i pripadajućeg suda je da se koriste za pranje i dezinfekciju svih sudova i cevovoda u sistemu – tzv. procedure CIP (Cleaning In Place)

   
  ·         cirkulaciona pumpa i priključci za dovod tople vode

   
  o   uloga pumpe je da omogući cikulaciju energenta (tople vode) kroz plašt suda

   
  o   za zagrevanje vode se može iskoristiti bilo koja vrsta kotla ili koristiti toplotna pumpa. Naša preporuka je upotreba toplotne pumpe zato što značajno snižava potrošnju električne energije (1kW električne daje približno 3.5 – 6 kW toplotne i 3 – 5.2 kW rashladne energije) i ekološki prihvatljiva (nema potrošnje rashladne vode). Cena pumpe je 4,000 -5,000 Eur, ali se ova investicija vrlo brzo isplati kroz uštede

   
  ·         kontrolni ormar sa PLC-om

   
  o   upotreba senzorike i automatike značajno podiže vrednost investicije, ali i omogućava

   
  §  visok nivo upravljivosti sistema,

   
  §  ponovljivost režima obrade u usko tolerisanim granicama,

   
  §  trenutno prilagođavanje rada sirovinama sa različitim ulaznim karakteristikama (korekcije receptura),

   
  §  mogućnost memorisanja režima obrade i njihovu kasniju analizu u vidu grafikona, statistika i sl.

   
  Naša preporuka je uvek da treba koristiti makar i najosnovniji vid automatike jer tako sistem može kontrolisati i korigovati svoj rad u vremenu, ostaju trajno zabeleženi svi zapisi koje sistem generiše, svaka šarža dobija svoju „ličnu kartu“ (izuzetno značajno za kasnije dobijanje izvoznih sertifikata, standarda i sl.)

   
  ·         potrošnja energije

   
  o   ~ 12,5 kW u slučaju grejanja vode samo električnim grejačima

   
  o   energija, pored korišćenja električne, može biti obezbeđena i upotrebom kotla (parni, gasni, na čvrsto gorivo)

   
  Dakle, glavne karakteristike ukuvača su da je:

   
  ·         kompaktan,

   
  ·         energetski efikasan,

   
  ·         ekološki prihvatljiv,

   
  ·         štedi novac i vreme i

   
  ·         prilagođen je proizvodnji u kućnim uslovima

   
  što ga čini idealnim za sve one koji žele da započnu pametno ovu vrstu sopstvenog posla. Korisnik uz ukuvač dobija i predefinisane recepture koje može prilagođavati svojim potrebama.

   
  Napominjemo da smo u ovaj proizvod ugradili iskustvo stečeno konstruisanjem vakuum ukuvača ogromnog kapaciteta, koji smo razvili za potrebe jedne domaće firme, čija izrada je pod našim vođstvom rađena u inostranstvu i čija vrednost je više stotina hiljada Eura.

   
  Naravno, na kraju dolazimo i do onog dela koji sve najviše interesuje – cene. U ovom trenutku procenjujemo da će se cena uređaja kretati od 6,000 Eur (za potpuno ručni sistem, bez punjača tegli, bez PLC-a i sa minimalnom senzorikom), pa do 20,000 Eur (za potpuno automatizovani sistem, sa automatskim punjačem, senzorikom više klase, predefinisanim editabilnim recepturama za sve grupe proizvoda i koji daje potpunu mogućnost upravljanja sistemom).

   
  Jasno, jeftiniji sistemi su namenjeni korisnicima koji čine prvi korak u započinjanju svoje proizvodnje ili korisnicima koji svoju postojeću manuelnu proizvodnju podižu na viši nivo. Skuplji sistemi su logičan izbor korisnika čiji hovi proizvodi uvek se plasiraju na zahtevnija (inostrana) tržišta, odnosno da njihovi proizvodi budu visokokvalitetni, što može obezbediti jedino automatika. Takođe, skuplji sistemi su pogodni i za proizvođače-fabrike veikog kapaciteta koji ovakve uređaje koriste za svoje eksperimente i razvijanje novih proizvoda.

   
  Uz sistem korisnik dobija i našu podršku, budući da imamo bogato iskustvo u konstruisanju ovakvih uređaja, kao i podršku prilikom kreiranja sopstvenih receptura.

   
  Važno je napomenuti da je moguće prilagoditi kapacitet uređaja prema potrebi klijenta, tj. projektovati ga i izraditi tako da se izlazna šarža prilagodi realnim potrebama korisnika. Kapacitet može biti u rasponu od 20-100 kg izlazne mase proizvoda i ovo prilagođavanje utiče do 40% na cenu.

   
  Prezentacija ovog uređaja planirana je odmah po njegovoj izradi (planirano u sledećih nekoliko meseci, najviše zavisi od našeg slobodnog vremena), te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se već sada prijave (slanjem emaila na office@rapidsolutions.rs), dođu na prezentaciju i dobiju jasnu sliku o mogućnostima ovakvog sistema.

   
  Ono što nas dalje čeka je razvijanje uređaja za kandiranje voća (vakuum ukuvač može povećavati koncetraciju sirupa za osmotsku dehidraciju i u njemu je moguće dobijanje konfitura i kandiranje višnje, trešnje i drugog voća sa čvrstom opnom, ali ne i kandiranje maline, jagode i drugih rastresitih vrsta), sirupana i sistema za pripremu naliva (priprema naliva za tzv. kiseli program – turšija, kornišoni, paprika), Z – elevatora i transportnih traka (za poslednja dva već imamo urađenu dokumentaciju i možemo ih izraditi odmah), itd.

   
  Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

   
   

   
  S poštovanjem,

   
  Predrag Bajović

   
  Rapid Solutions d.o.o.

   
  office@rapidsolutions.rs

   
  http://www.rapidsolutions.rs

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

  Član 8.197

  Poštovani forumaši,

  Sva vaša pisanja (prmedbe i komentari koje smo pročitali na forumu Tehnologija hrane) naveli su nas kao inženjersku kuću na razmišljanje šta je to što je neophodno nekome da započne ili unapredi već započeti sopstveni posao proizvodnje hrane.

  Kao rezultat istraživanja i analize tržišta, nametnula se potreba malih proizvođača koji se bave proizvodnjom:

  ·         ajvara,

  ·         pinđura,

  ·         ljutenica,

  ·         džemova,

  ·         pekmeza,

  ·         marmelada,

  ·         konfitura (nadeva za pie, kolače i sl. u pekarskoj i konditorskoj industriji)

  ·         kandiranog voća,

  ·         osmotski sušenog voća,

  ·         prirodnih sokova i

  ·         drugih srodnih proizvoda,

  proizvedenih skoro ili u potpunosti manuelno i u kućnim uslovima, za podizanjem svoje proizvodnje na viši nivo:

  ·         povećanjem proizvodnih kapaciteta,

  ·         podizanjem kvaliteta proizvoda,

  ·         smanjivanjem troškova proizvodnje,

  ·         snižavanjem finalne cene proizvoda i

  ·         ispunjavanjem standarda koji važe u prehrambenoj industriji.

  Naše mišljenje je da na tržištu nedostaju uređaji koji bi omogućili proizvodnju malih šarži svega gore navedenog, u kućnim uslovima, a po fabričkim standardima (ideja je da se fabrički uslovi i procedure u proizvodnji primene na proizvodnju u kućnim uslovima). Zbog toga smo započeli projektovanje niza malih uređaja različite namene i različitih nivoa automatizacije.

  Kao prvi u nizu uređaja, koji ovom prilikom i predstavljamo, je vakuum ukuvač. Za vakuum ukuvač smo se odlučili da bude prvi iz prostog razloga što smatramo da za ovim uređajem postoji najveća potreba.

  Vakuum ukuvač je uređaj koji omogućava kuvanje proizvoda u uslovima sniženog pritiska i temperature. Najznačajnije karakteristike su da višestruko smanjuje vreme termičke obrade sirovine i da se kuvanje (intezivna dehidracija) odvija na temperaturama koje su drastično niže nego temperature obrade klasičnim putem. To proizvođaču donosi uštedu u vremenu, ali i značajno poboljšanje kvaliteta gotovog proizvoda jer nema dugotrajne termičke obrade na visokim temperaturama gde dolazi do narušavanja nutritivnih i organoleptičkih svojstava proizvoda. Da ne bi bilo zabune, treba naglasiti da se i dalje zadržava obrada na visokim temperaturama, ali samo onoliko koliko je to neophodno radi izvršavanja tehnoloških operacija (npr. blanširanja) i zadržavanja „šmeka“ proizvoda, odnosno njegovog originalnog ukusa. Ovakav način proizvodnje koriste svi veliki proizvođači, ali koristeći uređaje visoke produktivnosi i velikog kapaciteta. Mi smo odlučili da tržištu ponudimo isto to, samo manjeg kapaciteta i po prihvatljivim cenama.

  3D model ukuvača možete preuzeti sa linka:

  http://rapidshare.com/files/3602066489/01%20AB-000518.PDF

  Model je u PDF formatu i za njegovo prikazivanje je potreban PDF pregledač koji omogućava 3D pregled (npr. Adobe Reader X i kasnije verzije).

  Model

  ·         zumirate skrolom na mišu (točkić),

  ·         rotirate držeći levi klik miša i pomeranjem miša u smeru rotacije i

  ·         pomerate model pokretanjem miša levo-desno držeći istovremeno dugme CTRL na tastaturi i levi klik miša (ili oba klika miša istovremeno).

  Slike ukuvača možete preuzeti sa linka:

  http://rapidshare.com/files/2393571717/Pilot%20slike.rar

  Dimenzije ukuvača možete preuzeti sa linka:

  http://rapidshare.com/files/276840641/01%20AB-000518.JPG

  Na modelu i slikama jasno se vide sastavni delovi ukuvača:

  ·         sud za kuvanje sa plaštom

  o   zapremina – 60 l

  o   zapremina ulazne mase – do 40 l

  o   izlazna šarža ~ 20 – 40 l (u zavisnosti od proizvoda)

  o   radni pritisak u sudu ~ -0,95 Bar relativno

  o   temperatura kuvanja u vakuumu ~ 34°C, na pritisku -0,95 Bar

  o   mogućnost kuvanja na temperaturama 34°C – 110°C

  o   mešalica sa dvostruko suprotnosmernim zavojnim spiralama omogućava optimalan prenos energije sa plašta suda na proizvod, homogeno temperaturno polje unutar suda, lagano i efikasno mešanje i očuvanje ploda (nema razbijanja oblika ploda, tj. njegov izgled ostaje sačuvan)

  Napomena: na 3D modelu možete zumirati pogled kroz vidno staklo na sudu i videti konstrukciju mešača unutar suda

  ·         kondenzator

  o   cevni sa kondenzovanjem u unutrašnjosti cevi i opstrujavanjem rashladne tečnosti oko cevi

  o   potrošnja rashladne tečnosti (vode) zavisi od temperature rashladne tečnosti. Potrošnje rashladne vode nema kada u sistemu postoji toplotna pumpa

  ·         punjač tegli

  o   ručni, sa mogućnošću doziranja mase u teglu i mogućnošću integralnog pranja

  o   po želji klijenta punjač može biti u poluautomatizovanoj ili automatizovanoj izvedbi

  ·         posuda za prikupljanje kondenzata

  o   služi za prikupljanje kondenzovane pare i posredno merenje procenta suve materije proizvoda. Postoji mogućnost vraćanja kondezata bogatog aromatima natrag u proizvod, kao i nadgradnja sistema dodatnim ciklonskim separatoom za odvajanje aroma kao posebnog proizvoda

  ·         sistem pumpa – ejektor sa pratećim sudom za dobijanje vakuuma u ukuvaču

  o   omogućava vakuum do -0,98 Bar relativno (0,02 Bar apsolutno)

  o   sekundarana uloga ove pumpe i pripadajućeg suda je da se koriste za pranje i dezinfekciju svih sudova i cevovoda u sistemu – tzv. procedure CIP (Cleaning In Place)

  ·         cirkulaciona pumpa i priključci za dovod tople vode

  o   uloga pumpe je da omogući cikulaciju energenta (tople vode) kroz plašt suda

  o   za zagrevanje vode se može iskoristiti bilo koja vrsta kotla ili koristiti toplotna pumpa. Naša preporuka je upotreba toplotne pumpe zato što značajno snižava potrošnju električne energije (1kW električne daje približno 3.5 – 6 kW toplotne i 3 – 5.2 kW rashladne energije) i ekološki prihvatljiva (nema potrošnje rashladne vode). Cena pumpe je 4,000 -5,000 Eur, ali se ova investicija vrlo brzo isplati kroz uštede

  ·         kontrolni ormar sa PLC-om

  o   upotreba senzorike i automatike značajno podiže vrednost investicije, ali i omogućava

  §  visok nivo upravljivosti sistema,

  §  ponovljivost režima obrade u usko tolerisanim granicama,

  §  trenutno prilagođavanje rada sirovinama sa različitim ulaznim karakteristikama (korekcije receptura),

  §  mogućnost memorisanja režima obrade i njihovu kasniju analizu u vidu grafikona, statistika i sl.

  Naša preporuka je uvek da treba koristiti makar i najosnovniji vid automatike jer tako sistem može kontrolisati i korigovati svoj rad u vremenu, ostaju trajno zabeleženi svi zapisi koje sistem generiše, svaka šarža dobija svoju „ličnu kartu“ (izuzetno značajno za kasnije dobijanje izvoznih sertifikata, standarda i sl.)

  ·         potrošnja energije

  o   ~ 12,5 kW u slučaju grejanja vode samo električnim grejačima

  o   energija, pored korišćenja električne, može biti obezbeđena i upotrebom kotla (parni, gasni, na čvrsto gorivo)

  Dakle, glavne karakteristike ukuvača su da je:

  ·         kompaktan,

  ·         energetski efikasan,

  ·         ekološki prihvatljiv,

  ·         štedi novac i vreme i

  ·         prilagođen je proizvodnji u kućnim uslovima

  što ga čini idealnim za sve one koji žele da započnu pametno ovu vrstu sopstvenog posla. Korisnik uz ukuvač dobija i predefinisane recepture koje može prilagođavati svojim potrebama.

  Napominjemo da smo u ovaj proizvod ugradili iskustvo stečeno konstruisanjem vakuum ukuvača ogromnog kapaciteta, koji smo razvili za potrebe jedne domaće firme, čija izrada je pod našim vođstvom rađena u inostranstvu i čija vrednost je više stotina hiljada Eura.

  Naravno, na kraju dolazimo i do onog dela koji sve najviše interesuje – cene. U ovom trenutku procenjujemo da će se cena uređaja kretati od 6,000 Eur (za potpuno ručni sistem, bez punjača tegli, bez PLC-a i sa minimalnom senzorikom), pa do 20,000 Eur (za potpuno automatizovani sistem, sa automatskim punjačem, senzorikom više klase, predefinisanim editabilnim recepturama za sve grupe proizvoda i koji daje potpunu mogućnost upravljanja sistemom).

  Jasno, jeftiniji sistemi su namenjeni korisnicima koji čine prvi korak u započinjanju svoje proizvodnje ili korisnicima koji svoju postojeću manuelnu proizvodnju podižu na viši nivo. Skuplji sistemi su logičan izbor korisnika čiji hovi proizvodi uvek se plasiraju na zahtevnija (inostrana) tržišta, odnosno da njihovi proizvodi budu visokokvalitetni, što može obezbediti jedino automatika. Takođe, skuplji sistemi su pogodni i za proizvođače-fabrike veikog kapaciteta koji ovakve uređaje koriste za svoje eksperimente i razvijanje novih proizvoda.

  Uz sistem korisnik dobija i našu podršku, budući da imamo bogato iskustvo u konstruisanju ovakvih uređaja, kao i podršku prilikom kreiranja sopstvenih receptura.

  Važno je napomenuti da je moguće prilagoditi kapacitet uređaja prema potrebi klijenta, tj. projektovati ga i izraditi tako da se izlazna šarža prilagodi realnim potrebama korisnika. Kapacitet može biti u rasponu od 20-100 kg izlazne mase proizvoda i ovo prilagođavanje utiče do 40% na cenu.

  Prezentacija ovog uređaja planirana je odmah po njegovoj izradi (planirano u sledećih nekoliko meseci, najviše zavisi od našeg slobodnog vremena), te ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se već sada prijave (slanjem emaila na office@rapidsolutions.rs), dođu na prezentaciju i dobiju jasnu sliku o mogućnostima ovakvog sistema.

  Ono što nas dalje čeka je razvijanje uređaja za kandiranje voća (vakuum ukuvač može povećavati koncetraciju sirupa za osmotsku dehidraciju i u njemu je moguće dobijanje konfitura i kandiranje višnje, trešnje i drugog voća sa čvrstom opnom, ali ne i kandiranje maline, jagode i drugih rastresitih vrsta), sirupana i sistema za pripremu naliva (priprema naliva za tzv. kiseli program – turšija, kornišoni, paprika), Z – elevatora i transportnih traka (za poslednja dva već imamo urađenu dokumentaciju i možemo ih izraditi odmah), itd.

  Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

   

  S poštovanjem,

  Predrag Bajović

  Rapid Solutions d.o.o.

  office@rapidsolutions.rs

  http://www.rapidsolutions.rs

   

   

   

   

   

  Član 8.197

  Poštovani g-dine Vojkane,

   

  Najpre izvinite što, zbog prezauzetosti, tek sada odgovaramo na Vas post.

  Zaista, niko od nas u firmi nije tehnolog, ali smo dugo u ovom poslu I neke stvari su nam jednostavno ušle u krv. Otuda i onakav tekst, možda i previse stručan. Zbog toga ovom prilikom upućujemo poziv svima da nam se slobodno obrate, rado ćemo objasniti šta smo mislili.

  Najpre da svima bude jasno: mi smo inženjerska firma, bavimo se projektovanjem i rešavanjem problema u proizvodnji. Znači, nismo proizvođači, mada i to radimo kada klijentu treba proizvod po principu ’ključ u ruke’.

  Kapaciteti o kojima smo govorili se odnose na firme koje su APR-u deklarisane kao mali proizvođači, ali čiji realni kapaciteti nisu mali, čija je proizvodnja u znatnoj meri automatizovana a dobijeni proizvodi treba da budu visokog kvaliteta. I odmah da budemo jasni: kada kažemo ’visokog kvaliteta’ mislimo isključivo na mogućnost ponavljanja procesa u uskim, unapred predefinisanim granicama, kao i mogućnost memorisanja svih korekcija koji su uslovljeni promenjivim karakteristikama ulazne sirovine. Za nas je to kvalitet – proizvodni sistem koji je upravljiv i čiji se parametri kontinualno prate i memorišu.

  Što se tiče samog osmotskog sušenja voća, naravno da bi cena omogućavanja proizvodnje u, nazovimo to ’kućnim uslovima’ bila dosta niža. Mi upravo u ovom trenutku u firmi intenzivno razvijamo čitavu paletu low-cost uređaja. Želja nam je da tržištu ponudimo više različitih uređaja koji će omogućavati kuvanje u vakuumu (za dobijanje ajvara, džema,…) i/ili tretman voća u kolonama i kadama (za osmotski sušeno voće, kandirano voće, konfiture,…) malih šarži gotovog proizvoda (recimo, oko 50 kg gotovog proizvoda po šarži) koji će cenom kretati od 8,000-10,000 Evra pa naviše. Sa druge strane, ti uređaji moraju imati takve karakteristike da gotovi proizvodi zadovoljavaju sve moderne standarde u prehrani, odnosno da korisnik ovih uređaja može dobiti sve neophodne sertifikate za prodaju, izvoz, itd…

  Međutim, fer je reći da tu postoji i priprema sirovine (znači potrebno je odraditi neke pripremne radnje), kao i potreba da se gotov proizvod pasterizuje, pakuje bezbedno u ambalažu koja treba biti oprana, odgovarajuće zatvorena, itd… A  sve to košta.

  Slučaj fabrike u Ljigu nam je poznat, kao i to šta je se dešavalo kasnije sa tom opremom. Na žalost, takve stvari se dešavaju svuda u svetu i ne bismo ulazili u to zbog čega je se sve to završilo tako tužno.

  Jedino što Vas nismo razumeli je po čemu smo mi to slični političarima? Doduše, čovek sam sebe nikada realno ne sagledava, pa dozvoljavamo mogućnost i da ste u pravu.

  U našoj firmi svi smo apolitični, niko nije član niti jedne partije, političke razgovore skoro nikada ne vodimo ali smatramo da političari nemaju sluha za poljoprivredu, da država ne pomaže u dovoljnoj meri proizvođače, izvoznike i sl. Pa setite se samo koliko muka izvoznike košta da dobiju subvencije za proizvode koje plasiraju na stranim tržištima ili peripetijama za dobijanje subvencionisanih kredita za proizvođače i sl. Te stvari kod nas izazivaju revolt i otuda onakav tekst.

  Želimo ovom prilikom i da se osvrnemo na ostale postove koje smo u prilici da pročitamo na ovom forumu. Najpre pohvale svakome ko je do sada izneo bilo kakav komentar – doprinosite širenju znanja i omogućavate potencijalnim korisnicima da odaberu svoj put u bavljenju ovim poslom. Drugo, rasprava je uvek neophodna dok je konstruktivna i apelujemo na sve da svaka rasprava takva i bude. Treće, g-dine Solaris, sušara SOLARIS 1 je hvale vredan proizvod kao što su Vam pojedini korisnici foruma već kazali i predstavlja inovaciju i tu nema ništa sporno.

  Mada nije SOLARIS 1 jedini ispravan proizvod na tržištu, svaka metoda sušenja ima svoje prednosti i mane, budimo realni barem što se toga tiče. Postoje mašine i rešenja domaće izrade koja smo videli da rade i kvalitetno i pouzdano ali nisu do detalja razradjeni i finalizovani kao Solaris 1.

  Ono što bismo mi, kao inženjeri, voleli da vidimo je jedna analiza sušara gde bi svaki proizvođač izneo svoje tehničke podatke.

  Toliko od nas za ovaj put.

  S poštovanjem,

  Predrag Bajović

  Office@rapidsolutions.rs

  Rapid Solutions d.o.o.

  Član 8.197

  Aman ljudi ….

  ja već napisah ali vi to izgleda ne čitate

  MALO je onih koji pokušavaju da naprave nešto upotrebljivo u Srbiji a još manje onih koji imaju praktično upotrebljivo znanje

  Mislim da bi mogli da pomognete jedni drugima jer smatram da možete

  Zašto na ovakav, iskreno rečeno BRUTALAN način komunicirate, ovde gde vašu prepisku čitaju uglavnom ljudi kojima su potrebni vaši saveti … a ne vaše svadje koje ih samo motivišu da informacije traže na drugom mestu ….

  Pozdrav

  Predrag

  Član 8.197

  Poštovani Saša,

  U vezi proizvodnje

  Na početku ćete imati dva totalno suprotna zahteva

  1. Da počnete proizvodnju sa što manje investicija u opremu

  2. Da dobijete u početnoj fazi dovoljno kvalitetan i ponovljiv proizvod koji bi vam omogućio stabilnu prodaju

   

  Oprema sa kojom bi zatvorili kompletan proces  je sledeća :

   

  Za hladnjaču i prijem robe

  1. Barboter – Mašina za pranje ~ 700 kg/h  4000 – 7000 evra

  2. Prebirna traka 4 metra dužine  ~ 700 kg/h  4000 – 7000 evra

  Pitanje za vas – Da li imate hladnjaču ?

   

  Procesna oprema za pravljenje pastoznih i kašastih proizvoda 400 -600 kg ulazne sirovine u smeni  (džemovi, sokovi od voća i povrća, ajvari, marmelade, pekmezi):

  1. Mašina za sečenje ploda ~ 500 kg /h  1200 – 2500 evra

  2. Pasirka (ako hoćeta da radite sokove) ~ 500 kg/h  2000 – 4000 evra

  3. Vakum ukuvač maksimalnog efektivnog kapaciteta ~ 200 litara 8 000 – 20 000 evra

  4. Balansni sud za prijem gotovog proizvoda  400 litara 650 – 2 000 evra

  5.Paster kada sa eletričnim grejačima i dve komore 2 x 350 litara zapremine ~ 1800 – 3000 evra

   

  U ovoj konfiguraciji bi istakanje proizvoda u tegle bilo direktno iz balansnog suda  polumaluelno i zatvaranje tegli bi bilo ručno.

   

  Procesna oprema za Nalive (Paprika File, Turšija ….) kapaciteta ~ 250 tegli/h

  1. Traka za punjenje tegli plodom (slično kao prebirna traka) 3000 – 7000 evra

  2. Nalivačica i to poluautomatska sa sistemom za pripremu naliva ~  2000 – 15 000 evra

  paster bi koristili gore naveden

  Za slatko bi vam tebale šerpe i gasni šporeti jer je ozbiljna oprema za slatko slična opremi za osmotsku dehidraciju i izuzetno skupa.

   

  Potrebno je i oko ~ 75 KW toplotne energije (maksimalno jednovremeno opterećenje) odnosno oko 120 KG vodene pare na sat ili neki jači vrelovodni kotao radna temperatura preko 12o steni.

  Vode bi vam trebalo oko 2000 l/h maksimalnog jednovremenog kapaciteta

  Niže cene su vam za manje kvalitetnu opremu radjenu u srbiji (uglavnom po kućnim radionicama prepravljana polovna oprema) a više cene su Vam za kvalitetnu polovnu opremu kupljenu u inostranstvu ili radjenu kod nas ali u jačem kvalitetu

  Ako možete da obezbedite plasman za jednosmenski rad sistema (300-450 kg gotovog proizvoda dnevno) u kontinuitetu onda vam se sigurno isplati da idete u ozbiljniju opremu i da vam se uradi detaljan projekat proizvodnog sistema

  Sa tehničke strane koliko god da znate ne bih vam nikako preporučivao da krenete bez tehnologa, on vam je potreban i u početku (dok ne izadjete zvanično na tržište) makar kao eksterni saradnik i to vam je po meni najbitinija osoba u sistemu i mora da bude jako pouzdana osoba.

   

   

  Tehnolog može mnogo da novca da vam donese ali i da vas upropasti, ono što od svakog tehnologa morate da tražite jesta da sav svoj rad ostavlja u preglednoj dokumentaciji kroz recepture, zapis izvedenih režima  svake šarže, unete sve korekcije za svaku šaržu, razlozi korekcija i načini korekcija.

  Ako se uspostavi kvalitetan sistem proizvodne i operativne dokumentacije na početku (koji uzgred budi rečeno nije niti složen niti težak za razumeti) vi imate uredjen sistem, i najveći deo posla uradjen za implementaciju standarda HACCP, ISO ….

  Prethodno sam Vam naveo neki pregled opreme za koju sam procenio da bi Vam odgovarala kapacitetima i neke po meni bitne detalje

   

   

  Mi bi vam svakako savetovali da vam se napravi jedan minijaturan sistem koji bi vam omogućio da osvojite i standardizujete sve proizvode i propišete realne recepture (koji bi mogao da se napravi za nekoliko hiljada evra), a koji bi vam i kasnije koristio za eksperimentisanje i pravljenje uzoraka, a to opet podrazumeva da imate nekog tehnologa , znači redosled sa našeg stanovišta je sledeći:

   

  1. Pouzdan i kvalitetan tehnolog

  2. U saradnji sa tehnologom definisanje proizvodnog programa

  3. Pravljenje eksperimetalnog uredjaja

  4. Osvajanje svih proizvoda, postizanje željenog kvaliteta i standardizacija svih procesa i receptura i pravljenje detaljnog dijagrama toka za svaki proizvod pojedinačno

  5. Sa uzorcima (za koje ste sigurni da možete da ponovite u istom kvalitetu i ukusu) traženje ozbiljnih klijenata i potpisivanje predugovora

  6. Nakon procene potrebnog kapaciteta izrada namenskog pogona za definisane proizvode u skladu sa raspoloživim sredstvima ali ga od starta uspostavljati tako da zadovolji uslove HACCP-a, i spremati dokumentaciju da bi sto manje vremena kasnije na to izgubili

   

  Sto se tiče dozvola, bar kodova, odobrenja , saglasnosti,

  silom prilika smo prošli kroz to sa nekoliko klijenata ali se ne bi u to upuštali da vam dajemo nikave informacije, jer ne možemo da vam garantujemo ništa. Da budem iskren procedura se praktično svaki put različito odvijala u zavisnosti koliko je klijent bio sposoban i kakva je bila lokalna samouprava, mada bi to trebalo da bude isto za sve …..

   

  Nadam se da sam Vam bio od pomoći, za svaku dodatnu informaciju slbodno nas kontaktirajte

  Predrag

  Rapid Solutions

  Član 8.197

  ispravka maila ako neko ima zelju da nas kontaktira … NE office@rapidsloutions.rs

  nego office@rapidsolutions.rs

  Član 8.197

  ispravka maila ako neko ima zelju da nas kontaktira … NE office@rapidsloutions.rs

  nego office@rapidsolutions.rs

  Član 8.197

  ispravka maila ako neko ima zelju da nas kontaktira … NE office@rapidsloutions.rs

  nego office@rapidsolutions.rs

   

  Član 8.197

  Postovani,
  napisah jedan predlog ali ne videh ovaj vas ,
  mislim da je sustina cilja ista
  mada bih voleo da cujem vas komentar naseg pristupa…

  Ovaj vas je vise kroz institucije sistema
  nasa ideja je da se krene od licne inicijative
  koja ce pokrenuti one koji primaju platu za ono sto ne rade
  a placamo ih svi mi, valjda imamo pravo to da trazimo
  a nekako se bojim da cemo vise uraditi ako dignemo galamu oko
  njihovog nerada nego ako idemo regularnim putem.
  Mi moramo da se udruzimom, razradimo i ponudimo konkretan integralni projekat.
  Mada …. moramo da imamo podrsku krajnih korisnika
  malih zemljoposednika koji treba najveci teret da iznesu na ledjima
  bez njih mislim da nema rezultata.
  A mi moramo da budemo slozni i jaki … da li smo kadri???

  Pohvala za ideju solarisa

  Pozdrav
  Predrag Bajovic

  Član 8.197

  ispravka poslednjeg dopisa ….

  da ponudimo nasu opremu i usluge ONIMA koji tenutno NAJVISE zavise od nas…
  MALIM PROIZVODJACIMA I ONIMA KOJI TO ZELE DA POSTANU
  mozda neka banka bude imala sluha da nas prati mozda neki ministar
  Ako ne probamo necemo znati

  Pozdrav svima
  Predrag Bajovic
  office@rapidsloutions.rs
  011 214 22 73
  10 – 18 h

  Član 8.197

  ispravka poslednjeg dopisa ….

  da ponudimo nasu opremu i usluge ONIMA koji tenutno NAJVISE zavise od nas…
  MALIM PROIZVODJACIMA I ONIMA KOJI TO ZELE DA POSTANU
  mozda neka banka bude imala sluha da nas prati mozda neki ministar
  Ako ne probamo necemo znati

  Pozdrav svima
  Predrag Bajovic
  office@rapidsloutions.rs
  011 214 22 73
  10 – 18 h

  Član 8.197

  ispravka poslednjeg dopisa ….

  da ponudimo nasu opremu i usluge ONIMA koji tenutno NAJVISE zavise od nas…
  MALIM PROIZVODJACIMA I ONIMA KOJI TO ZELE DA POSTANU
  mozda neka banka bude imala sluha da nas prati mozda neki ministar
  Ako ne probamo necemo znati

  Pozdrav svima
  Predrag Bajovic
  office@rapidsloutions.rs
  011 214 22 73
  10 – 18 h

  Član 8.197

  Postovane firme i kolege koje smatrate da smo vam konkurencija
  ili koje smatrate da se bavite slicnim poslom i problematikom kao i mi
  ovo je poruka za vas…
  Ne zelim da budem shvacen kao nasi politicari – Foteljasi(cast izuzecima)
  koji sve grabe za sebe i SVE MENI …
  Smatram i uveren sam da nas koji nesto pokusavamo da radimo korektno i odgovorno
  nema dovoljno u Srbiji
  i da ne teba da se ponasamo kao krokodili u maloj bari vec da treba
  da saradjujemo jedni sa drugima , pozivam vas da se mi organizujemo
  da se sretnemo nekoliko puta, ima posla za sve nas.
  Moramo da cuvamo jedni druge, a za to treba da budemo
  iskreni jedni prema drugima i da se pomazemo
  znam da je to jedini nacin da i mi krenemo napred
  Sagledajmo porazavajucu cinjenicu….
  Jedna osrednja firma u nemackoj koja se bavi slicnim programom
  kao svi mi ima godisnji obrt mnogo veci nego svi mi zajedno
  i moze da da radi sa svakim od nas sta god hoce …
  to vreme nije daleko, kod nas ce se svake godine
  obradjivati sve vise i vise i voca i povrca i postacemo im interesantni
  Drzava nas nece cuvati, moramo cuvati jedni druge, ….
  inzerska komora je odavno postala samo administrativna institucija
  dajte da se mi udruzimo tako cemo olaksati i nama a pre svega onima kojima treba
  da ponudimo nasu opremu i usluge i koji tenutno zavise od nas…
  mozda neka banka bude imala sluha da nas prati mozda neki ministar
  Ako ne probamo necemo znati

  Pozdrav svima
  Predrag Bajovic
  office@rapidsloutions.rs
  011 214 22 73
  10 – 18 h

  Član 8.197

  Postovane firme i kolege koje smatrate da smo vam konkurencija
  ili koje smatrate da se bavite slicnim poslom i problematikom kao i mi
  ovo je poruka za vas…
  Ne zelim da budem shvacen kao nasi politicari – Foteljasi(cast izuzecima)
  koji sve grabe za sebe i SVE MENI …
  Smatram i uveren sam da nas koji nesto pokusavamo da radimo korektno i odgovorno
  nema dovoljno u Srbiji
  i da ne teba da se ponasamo kao krokodili u maloj bari vec da treba
  da saradjujemo jedni sa drugima , pozivam vas da se mi organizujemo
  da se sretnemo nekoliko puta, ima posla za sve nas.
  Moramo da cuvamo jedni druge, a za to treba da budemo
  iskreni jedni prema drugima i da se pomazemo
  znam da je to jedini nacin da i mi krenemo napred
  Sagledajmo porazavajucu cinjenicu….
  Jedna osrednja firma u nemackoj koja se bavi slicnim programom
  kao svi mi ima godisnji obrt mnogo veci nego svi mi zajedno
  i moze da da radi sa svakim od nas sta god hoce …
  to vreme nije daleko, kod nas ce se svake godine
  obradjivati sve vise i vise i voca i povrca i postacemo im interesantni
  Drzava nas nece cuvati, moramo cuvati jedni druge, ….
  inzerska komora je odavno postala samo administrativna institucija
  dajte da se mi udruzimo tako cemo olaksati i nama a pre svega onima kojima treba
  da ponudimo nasu opremu i usluge i koji tenutno zavise od nas…
  mozda neka banka bude imala sluha da nas prati mozda neki ministar
  Ako ne probamo necemo znati

  Pozdrav svima
  Predrag Bajovic
  office@rapidsloutions.rs
  011 214 22 73
  10 – 18 h

  Član 8.197

  Postovane firme i kolege koje smatrate da smo vam konkurencija
  ili koje smatrate da se bavite slicnim poslom i problematikom kao i mi
  ovo je poruka za vas…
  Ne zelim da budem shvacen kao nasi politicari – Foteljasi(cast izuzecima)
  koji sve grabe za sebe i SVE MENI …
  Smatram i uveren sam da nas koji nesto pokusavamo da radimo korektno i odgovorno
  nema dovoljno u Srbiji
  i da ne teba da se ponasamo kao krokodili u maloj bari vec da treba
  da saradjujemo jedni sa drugima , pozivam vas da se mi organizujemo
  da se sretnemo nekoliko puta, ima posla za sve nas.
  Moramo da cuvamo jedni druge, a za to treba da budemo
  iskreni jedni prema drugima i da se pomazemo
  znam da je to jedini nacin da i mi krenemo napred
  Sagledajmo porazavajucu cinjenicu….
  Jedna osrednja firma u nemackoj koja se bavi slicnim programom
  kao svi mi ima godisnji obrt mnogo veci nego svi mi zajedno
  i moze da da radi sa svakim od nas sta god hoce …
  to vreme nije daleko, kod nas ce se svake godine
  obradjivati sve vise i vise i voca i povrca i postacemo im interesantni
  Drzava nas nece cuvati, moramo cuvati jedni druge, ….
  inzerska komora je odavno postala samo administrativna institucija
  dajte da se mi udruzimo tako cemo olaksati i nama a pre svega onima kojima treba
  da ponudimo nasu opremu i usluge i koji tenutno zavise od nas…
  mozda neka banka bude imala sluha da nas prati mozda neki ministar
  Ako ne probamo necemo znati

  Pozdrav svima
  Predrag Bajovic
  office@rapidsloutions.rs
  011 214 22 73
  10 – 18 h

  Član 8.197

  Postovani,

  Nisam tehnolog, ne mogu da tvrdim da sam prosecan poznavalac voca i povrca, ali, poznajem po nesto termodinamike i fluida , automatike i metodologija merenja, upravljanja procesima ….. sticajem okolnosti bio sam angazovan nekoliko puta, sto preko firme (u cije ime pisem), sto licno od strane profesora sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu na projektima osmotske dehidracije , susenja i vakuum susenja.
  Smatram da mi kao retki predstavnici domacih proizvodjaca opreme za preradu voca i povrca pomenutim tehnologijama imamo i obavezu da potencijalnim klijentima i svima zainteresovanima predstavimo neke osnove tehnologije koju nudimo.
  Za pocetak nemojmo mistifikovati stvari, lako je od prostog napraviti komplikovano ….. susenje je prirodan proces koji se desava sam po sebi dok god postoje neki gradijenti, recima obicnog naroda koji nije procitao neke gomile knjiga, dok god je vlaga u plodu veca od vlage u okolini plod ce se susiti ….
  Nekada se to radilo na suncu ili promaji , pa u susari koja se greje (cime god) a para ispusta u okolinu da se nebi plod ili list kuvao, pa onda u vakumu, pa osmostko susenje i na kraju liofilizacija ili sublimacija.
  Smatram da su danasnji zahtevi trzista za kvalitetom gotovog proizvoda toliko porasli da ce klasicne susare u industriji hrane polako ali sigurno otici u istoriju. Ako gresim neka me neko strucniji ispravi, ali prisustvo kiseonika u procesu susenja ne moze doneti nista dobro, tako da se cela prica oko „modernog“ susenja svodi na dve grupe tehnologija
  1. Osmotska dehidracija (u tecnom rastvoru koji ima visok procenat suve materije)
  2. Susenje u vakumu (sa svojim ekstremom liofilizacijom koja se desava na niskim temperaturama i gde voda direktno iz cvrstog prelazi u gasovito stanje)

  1. Osmotska dehidracija
  Osmotsku dehidraciju sam radio i eksperimetalno i industrijski sa merenjem kojekakvih parametara procesa i smatram je za mozda i najefikasniji nacin susenja pre svega jer se voda iz ploda odstranjuje bez promene agregatnog stanja (voda iz ploda prelazi u rastvor koji ga opstrujava pogonjena razlikom osmotskih pritisaka) tako da se desava minimalno ostecenje celija i strukture osusenog ploda, problem kod ovog susenja je jako velika nestabilnost procesa, morate parametre drzati u vrlo uskim granicama ako zelite iole ponovljiv proces, drugim recima bez ozbiljne automatike nemojte ni da pocinjete ako zelite da imate efikasan proces i upravljiv kvalitet proizvoda na izlazu….
  Sa druge strane, oprema za osmotsku dehidraciju u potpuno kontrolisanim uslovima nije ni malo jeftina , nas koji je proizvodimo samo elementi koje kupujemo da bi sastavili sistem za koji mozemo kupcu da garantujemo stabilnost i upravljivost procesa (kvalitetni senzori, pumpe, ventili, PLC-ovi) kostaju ~ 50 000 – 80 000 evra u zavisnosti od nivoa automatizacije i kvaliteta procesnih ventila, nemojmo se lagati Srbija ne pravi nista od navedenog iole kvalitetno, niti ce praviti u skorije vreme, sve se uvozi.
  Sad dolazimo do ozbiljnog problema za finalnog korisnika…. navedena cifra se jako malo menja sa kapacitetom citavog postrojenja, prakticno zanemarljivo, senzor je isti i za kapacitet od 10 litara isparene vode na sat i za 1000 litara vode na sat sa PLC-om i kontrolnim ormarom je isto, cena ozbiljnih automatskih ventila se menja do 25 %, razlika je jedino na pumpama ali i tu ako idete na ozbiljne npr LOBE pumpe cena mnogo manje varira nego kapacitet, tako da ce te vi prakticno dobiti uredjaj za 100 kg osmotski dehidriranog voca dnevno za ~ 150 000 evra a za ~450 000 evra ce te dobiti uredjaj za 2 000 kg osmotski dehidriranog voca dnevno sto je finalnom kupcu vrlo nenormalno, 20 puta veci kapacitet za 3 puta vise para …. Razlika cene je samo u kolonama , posudama, filterima i delimicno u cenama pumpi.
  U ovu cenu je uracunat i osnovni CIP system ….
  Dakle , osmotska dehidracija koja je potpuno kontrolisana se NE ISPLATI za male kapacitete a mi ne bismo da prodajemo macku u dzaku nasim klijentima.
  Potrosnja energije je daleko manja nego kod konvencionalnih susara jer se kao izvor energije koristi toplotna pumpa sa faktorom multiplikacije od 3,5 – 5.2 na toploj strani i oko 12 % manje na hladnoj … sto se kompezuje kroz toplotne gubitke pa se process lako dovodi u ravnotezu.
  Znaci od 1 KW elektricne snage dobijete 3.5 – 5.2 KW toplotne snage (u zavisnosti od rezima) i malo manje rashladne, kojom hladite kondeztore – ne trosi se voda za hladjenje.
  Drugim recima 1 KWh vam daje od 3 – 6 litara isparene vode iz ploda u zavisnosti od ploda, izolacije, rezima….
  Ovim postupkom moze da se dodje do 60 % suve materije (kod potpunog kandiranja i osmotske dehidracije na povisenim temperaturama i do 70 %) ova grupa proizvoda ima vrlo jaku cenu, pod uslovom da nadjete trziste.
  Moze se prodavati kao:
  1. Konfitura sa istim ili smanjenim procentom suve materije i takav proizvod se koristi za prelive i nadeve zajedno sa sirupom u kome je process izvrsen (najpoznatiji primer su punjenje za pite i prelivi za sladolede u MCDonalds-u) – process se izvrsava u kolonama,
  2. Kandirano voce – ako rezimima postignete infuziju secernog sirupa u plod koja moze biti u vecem ili manjem stepenu – proces se izvrsava u kolonama ili u kadama, i tu imamo dve grupe:
  a. potpuno kandiranje je process kod koga ne dolazi ili dolazi vrlo malo do odstupanja velicine ploda ako poredimo sveze i kandirano voce, a voda u plodu se procesom potpuno zameni secernim sirupom i do 70 Bx i ti proizvodi imaju jako visok sadrzaj sirupa (kalo proizvoda je jako mali, moze se cak postici i maseni prinos – vise gotovog proizvoda od pocetne mase voca jer je sirup gusci od vode)
  b. delimicno kandiranje je process kod koga se delimicno desava infuzija secernog sirupa u plod i ona se kontrolise rezimima u kolonama i razlikom suve materije u plodu i sirupu, kalo proizvoda ide od 35 – 50 % (ekomonski najisplativiji proizvod koji najcesce srecete u prodavnicama zdrave hrane kao susenu brusnicu ili aroniju jer vam zapravo prodaju bar 60 % secernog sirupa u ukupnoj masi proizvoda)
  Kandirano i delimicno kandirano voce se nakon zavrsetka procesa u kolonama ili kadama ispira i strujom zagrejanog vazduha susi povrsinski sloj i naknadno podize suva materija u konvencionalnim ili mnogo bolje vakumskim susarama da bi proizvod postao upotrebljiv i da se ne bi plodovi lepili medjusobno
  3. Osmotski dehidrirano voce, kod koga se rezimima postize minimalna infuzija secernog sirupa u plod ili je uopste nema, ovaj process je najbrzi ali je kalo izuzetno veliki, povecanjem temperature sirupa se moze doci i do suve materije ploda bliske 70 %, u normalnim uslovima (temperature sirupa do ~ 45 Stepeni celzijusa) moze se za kratko vreme doci do suve materije 60 %. Kao i kod kandiranja izlaskom proizvoda iz dehidracione kolone niste zavrsili ceo posao, opet vam treba vakuum susara a pre nje sistem za ispiranje sirupa i brzo odstranjivanje vode kojom ste sprali sirup sa povrsine ploda da se ne bi desio osmotski postupak u drugom smeru – da se voda ne bi vratila u plod i povrsina ploda izgubila cvrstinu, bilo bi jako pozeljno da se ceo navedeni postupak ispiranja i susenja desava u kontrolisanoj atmosferi ili vakumu sto je dodatna investicija…..
  Na ovaj nacin se mogu susiti voce i povrce ….
  Biljke ….. nemam iskustva ali mislim da ne bi imalo nekog smisla.

  2. Susenje u vakuumu
  Susenje u vakumu je daleko jednostavnije nego osmotska dehidracija, bar sa stanovista nas kao proizvodjaca opreme jer potrebno daleko manje merno upravljackih krugova, drugim recima mnogo manje senzora i izvrsnih elemenata u sistemu. Susenje u vakumu je srodan process konvencionalnom susenju sa tom razlikom sto se process izvrsava na nizem apsolutnom pritisku koji opet dovodi do smanjenja tacke kljucanja vode pa samim tim i do nize potrebne temperature da bi se iz proizvoda isparila voda.
  Ova prednosti ima i neke mane, ako zelite da dodjete to temperature kljucanja koja je npr 40 stepeni potreban vam je apsolutni pritisak ~ 0.08 bara ili vacuum ~ -0.92 (napamet pricam izvinite ako je greska ali nije prevelika sigurno …) sto znaci da je gas u okolini ~ 12,5 puta redji … sto opet dovodi do toga da se toplota preko gasa (“recimo” vazduha ) na plod prenosi ~ 12 puta sporije za istu brzinu strujanja.
  Zato se i vacuum susare dele prema prenosu toplote na plod koji se susi:
  1. Prenos toplote gasom koji opstrujava plod koji u recirkulaciji prolazi kroz grejace
  2. Prenos toplote kondukcijom sa grejaca na kojima leze plodovi (potrebna jako dobra priprema i skupi materijali da ne bi doslo do lepljenja ploda za grejace)
  3. Prenos toplote toplotnim zracenjem sa grejaca koji se nalaze sto blize iznad ploda koji se susi
  4. Prenos energije i zagrevanje ploda mikrotalasima na rotacionim lesama(slicno mikrotalasnim pecima)
  5. Prenos energije i zagrevanje ploda ultrazvucnim generatorima koji su u direktnom kontaktu sa plodom
  6. Prenos energije i zagrevanje ploda elektromagnetnim talasima (jos uvek u razvoju)
  7. Kombinacijom gore navedenih tmetoda

  Na ovaj nacin se mogu susiti voce, povrce, lekovito bilje ….

  Tehnolozi ce ovde moci vise da pomognu od mene sa ocenom koja od ovih metoda ce najbolje sacuvati nutritivna i organolepticka svojstva ploda.
  Sa stanovista utroska energije Mikrotalasi, ultrazvuk, elektromagnetni talasi ce biti najmanji potrosaci ali je oprema pa opet basnoslovno skupa… i potrebna je velika podrska Banki koju mi ovde imamo … i sami znate kako, tako da nam kao opcije za neku racionalnu upotrebu ostaju stavke 1,2 i 3. Da bi dobili sto veci efekat prenosa toplote, uglavnom se koristi testerasti diajgram temperature i pritiska da bi se poboljsao prenos energije na plod i da bi se menjala temperature kljucanja vode u mikroklimatskim uslovima u vakum susari.
  I ovde se potrosnja znatno smanjuje upotrebom topotnih pumpi kao osnovnog izvora toplotne i rashladne nergije
  U toku procesa tehnolog treba da propise sta se dodavati u vacuum susaru … ako treba ista i da li je potrebno vacuum rasterecivati inertnim gasom (npr. Azot)
  Liofilizaciju je ovde i suvisno pominjati jer je njena cena preskupa i za institute po srbiji a kamoli za male potrosace, samo cu je pomenuti. Liofilizacija ili sublimacija je process kod koga se plod zaledi ali se pritisak u susari dovede ispod trojne tacke, tako da se voda direktno iz leda prevodi u gasno agregatno stanje … i u najsavrenijim proizvodnjama energetski jako zahtevan process ali je i prozvod izuzetno visoke cene …
  ELEM,
  Ako se hoce ozbiljno u biznis sa susenim vocem treba ispitati trziste napraviti strategiju prodaje,
  Napraviti nekoliko uzoraka za potencijalne klijente (OBAVEZNO pod istim uslovima kako ce se nakanadno raditi) potpisati predugovore,
  Okupiti domacinstva u conglomerate ili zadruge pa sa ozbiljnom kolicinom izaci na svetsko trziste jer bi se onda investicija podelila na 10~20 domacinstava i svi bi imali neke koristi
  Naravno ovo je tesko bez drzave i ovih ministara koji nam sudbinu kroje i samo gledaju kako da se domognu fotelje i sto duze ostanu u istoj (JAKO BIH VOLEO DA ME RAZUVERE), tako da se nadam da ce neko od njih ovo procitati pa krenuti u neki ozbiljan projekat na nivou drzave, pre svega za pronalazenje trzista. Sa potpisanim predugovorima mnoge svetske banke ce vam dati povoljne kredite samo da vam posao ide preko njih …. Al mora drzava da stane iza vas NE PARTIJA
  Do tada resenje su vam improvizovane vacuum susare kojime ce te rucno upravljati i koje ce biti manje vise sklepane , mada sam ovde video dosta strucnih ljudi koji vas mogu obuciti da vodite process manuelno ….

  I jedna molba svima koji ovde traze sansu za novi posao Ako se sada ne ujedinite ne znam da li cete imati drugu priliku morate da gledate zajednicki interes, moramo da se drzimo zajedno jedino to je nacin da nateramo ove u foteljama da nas saslusaju i da urade nesto za stavrnu i trajnu korist svih nas
  Predrag Bajovic
  Rapid Solutions
  office@rapidsolutions.rs
  011 214 2273

  Član 8.197

  Vakum susare se mogu bazirati na razlicitim principima dovoda i odvoda energije,
  upotrebom toplotnih pumpi dolazite do orjentacione vrednosti od 3-5 litara isparene vode sa jednim KW/h utroska elektricne energije (vrednost moze znacajno oscilirati u zavisnosti od ploda) na temperaturi susenja u rasponu 30 – 40 stepni (efikasnije je ako imamo testerasti dijagram pritiska i temperature)
  MADA ….
  nemojte zanemarivati kombinaciju osmotske dehidracije i vakum susenja, kod osmotske dehidracije voda iz ploda „prelazi“ u tecnu fazu bez promene faze i daleko bolje se ocuva struktura ploda, optimalnim koriscenjem rastvora za osmostsku dehidraciju (koji u idealnom slucaju moze biti koncetrisani vocni sok osnovnog ploda koji se susi) i njegovim kvalitetnim filtriranjem pomocu naplavnog filtera mozemo dostici visok sadrzaj suve materije pre ulaska u vakum susaru (iz licnog iskustva i do 60 Bx kod slive i maline) i tada se dobija znatno kvalitetniji proizvod, naravno enegretski izvor je ponovo toplotna pumpa … u vakumu se proizvod dosusuje do zeljene brix-aze.
  E sad … dali je vakum susara konduktivna , konventivna, mikrotalasna, ultrazvucna , …. tu je solaris mnogo kompetetniji da da odgovor.

  Član 8.197

  Postovani svi koji ste se trudili da u javnost pustite svoje ideje i pitanja u vezi pokretanja posla prerade voca i povrca,
  Mi smo firma Rapid Solutions, nalazimo se u Beogradu.
  Projektovali smo i pustili u rad kompletan proizvodni pogon Foodland-a,
  stari- privremeni u prostorijama Panikop-a 2007 i novi u novotvorenoj fabrici u Igrosu (krajem 2012) u sledecih 10-ak nedelja treba da pustimo novu toplu pripremu u Foodland-u koja ce imati 2 puta veci kapacitet od postojece i koja ce biti poprilicno automatizovana, opremu stare tople pripreme (dva vakuum ukuvaca, CIP i instalacije) smo projektovali, konstruisali, propisali procedure rada, pustili u rad i obucili kadrove da rade sa njima.
  Opremu nove tople pripreme smo projektovali konstruisali, upravljali kompletno izradom opreme (oprema je pravljena u turskoj) propisali procedure rada, rukovodimo trenutno izradom upravljackog softvera i testranjem opreme, rukovodicemo ugradnjom, implemntacijom, pustanjem u rad i obukom kadrova.
  Pored masina isporucujemo i potpuno definisane procedure rada i odrzavanja u skladu sa HACCP preporukama.
  Saradjujemo sa profesorima poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
  Odgovorno tvrdim da vam mozemo ponuditi optimalno resenje za proizvodnju:
  Dzemova
  Pekmeza
  Namaza
  Ajvara
  Diet programa
  Slatkog
  Kasastih vocnih sokova
  Tursije (kornisoni, paprika file)
  Konfitura
  Kompota
  Kandiranog voca
  Osmotski dehidriranog voca

  Nasa resenja su bazirana na tehnoloskim postupcima koja NE KORISTE ADITIVE I KONZERVANSE.

  Proizvodnju postavljamo u skladu sa vasim zahtevima i raspolozivim sredstvima
  Resenja koja nudimo se krecu od prerade i prilagodjavanja polovnih masina iz uvoza i zemlje za pocetne faze proizvodnje do kompletnih namenski projektovanih i konstruisanih sistema za masovnu proizvodnju.
  Kapaciteti opreme mogu biti od 100 kg finalnog proizvoda na dan do 50 000 kg gotovog proizoda na dan.
  Vrednost investicije od ~ 10 000 evra do nekoliko miliona evra.
  Kompletna tehnologija se oslanja na kuvanje u vakuumu i/ili osmotsku dehidraciju i/ili secernu infuziju.
  Svaki tehnolog ili majstor koji zna da skuva ajvar, napravi sok, dzem, slatko …. ce sa nasim resenjem napraviti makar malo bolji proizvod nego na tradicionalan nacin jer se proces ukuvavanja – dehidacije odvija na znatno nizim temperaturama (moguce je kuvati na temperaturi 20 stepeni celzijusa) a izlaganje visokim temperaturama se vrsi samo onda kada je neophodno radi tehnoloskih operacija koje definisu finalni ukus i konzistenciju proizvoda.

  Za sva pitanja u vezi tople prerade voca i povrca Vam stojimo na raspolaganju svakog radnog dana od 10 – 17 h na telefon 011 214 2273 ili na e mail office@rapidsolutions.rs

  Politika naseg poslovanja je takva da su nam mali projekti i investitori bitni bar isto toliko koliko i veliki jer je BUDUCNOST SRBIJE U MNOGO MALIH PROIZVODJACA FINALNIH PROIZVODA OD VOCA I POVRCA A NE U NEKOLIKO VELIKIH.
  Pozdrav svima i NE ODUSTAJTE … ovu zemlju nece pokrenuti tajkuni, FIAT, i strani investitori, nego posteni vredni i hrabri Srbi.