Zdravko

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 1.286

  Odgovor h islam ba
  Razloga za žutu (ili žućkastu)boju u rakiji ima više. Malo ste podataka dali, tako da se nemože sa sigurnošću reći odakle potiče taj kolorit, ali iz iskustva u sopstvenoj preradi, znam da to potiče od prevelike temperature kada se destilacijom izdvajaju i pere etričnih ulja i tako se nađu u rakiji, a naknadnom destilacijom to se eliminiše. Dva podatka koja stalno treba imati u vidu , a tiču se temperatura glase: metil alkohol isparava na 64,5stepeni Celzija a etil alkohol na 78,4 stepena.Uz pravilno odrađene predhodne faze do pečenja rakije, ovo obojenje se može izbeći ujednačenim temperitanjem kod same destilacije.

  Član 1.286

  Ovo je kurs koji svakako treba da se odsluša. Ja sam ga odslušao pre dve godine (ali ne do kraja) i stvarno je nešto što trba čuti i videti.Međutim postoji ono „ali“. Čini mi se da je cena za ovaj kurs malo prevelika za one proizvođače koji ne proizvode velike količine rakije ili je to rakija za sebe i ograničeno tržište, i druga stvar, potpuno je nejasno kakvu „snagu“ ima dokaz o pohađanju jednog takvog kursa (ili specijalističkog predavanja), zapravo pitanje je da li ono može biti dokaz inspekcijskim orgenima da je tehnolog „prisutan“ u proizvodnji sopstvene rakije.