Reklama

Biotehnički institut u Podgorici je najstarija naučno istraživačka organizacija u Crnoj Gori. Njegova jedinica, Centar za suptropske kulture u Baru, osnovan je još 1937. godine.

Neposredno nakon Drugog svjetskog rata, osnovani su Zavod za poljoprivredna istraživanja u Titogradu i Zavod za stočarstvo u Nikšiću, ogledna stanica u Baru prerasla je u Zavod za južne kulture i vinogradarstvo. Potom, 1950. godine, formira se Dijagnostičko-veterinarska stanica u Titogradu a 1952. godine Stanica za voćarstvo u Bijelom Polju. Sve ove jedinice su 1960. godine ušle u sastav Poljoprivrednog instituta, odnosno današnjeg Biotehničkog instituta.

Biotehnički institut pokriva oblasti poljoprivrede, veterine i šumarstva, a organizovan je u okviru deset naučno-istrašivačkih centara, raspoređenih širom Crne Gore:

U Podgorici:

Centar za zemljište i melioracije
Centar za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje
Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo
Centar za zaštitu bilja
Centar za stočarstvo
Centar za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo
Centar za agroekonomiku i razvoj sela
Centar za šumarstvo

Centar za suptropske kulture u Baru
Centar za kontinentalno voćarstvo u Bijelom Polju

Pored navedenih centara u sklopu Biotehničkog instituta posluju i 3 specijalizovane službe:

-Služba za selekciju stoke
-Laboratorija za mljekarstvo
-Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji.