Reklama

Dekan : prof.dr. Zemira Delalić
Prodekan : Osman Perviz, Dr. Tehničkih nauka,docent
.

Osnivanje i organizacija studija

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, osnovan je 1998. godine. Biotehnički fakultet je visokoškolska javna ustanova Unsko-sanskog kantona koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno istraľivačku djelatnost.
Nastavni i naučno-istraľivački rad se organizuje kao diplomski studij, a u toku je i organiziranje postdiplomskih studija za sticanje naučnog stepena magistra bio-tehničkih nauka. Diplomski studij kao trajni proces djelatnosti Fakulteta realizuje se kroz različite oblike nastave za sve predmete utvrđene nastavnim planom i nastavnim programima.
Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti i ukupan broj časova predavanja, vjeľbi i drugih oblika nastavnog rada. Diplomski studij traje 4 godine tj. 8 Semestara.

Studij je do akademske 2005/06. godine bio organiziran na dva odsjeka : Poljoprivredni i Prehrambeni.
Na Poljoprivrednom odsjeku je postojao samo jedan smjer i to opšti. Od akademske 2006/07. godine, Biotehnički fakultet je krenuo sa implementacijom Bolonjske deklaracije i oformio na postojećim odsjecima slijedeće smjerove ;

– Poljoprivredni odsjeci :

  • smjer Ratarstvo-provrtlarstvo
  • smjer Stočarstvo
  • smjer Organska poljoprivreda
  • smjer Voćarstvo-vinogradarstvo

– Prehrambeni odsjeci :

  • smjer Prehrambena tehnologija
  • smjer Zaštita okoliša

Nakon uspješno završenog studija, studenti dobivaju diplomu diplomiranog inľinjera poljoprivrede, odnosno prehrambene industrije.
.

Prostor, laboratorije i oprema

Fakultet raspolaľe sa ukupno oko 1000 m2 prostora. Ima opremljenu laboratoriju za hemiju, biohemiju, mikro-biologiju i laboratorij za instrumentalne analize u kojima se gotovo svakodnevno vrše praćenja, analize i kontrola kvaliteta proizvoda.

U ovim laboratorijama studenti izvode vjeľbe a diplomanti izvode eksperimentalni dio za svoje diplomske radove. Fakultet je smješten na dvije lokacije : jedna je u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta, a druga je u osvnovnoj školi ®egar. U toku su aktivnosti oko preseljenja Biotehničkog fakulteta u kasarnu Grmeč gdje će novi prostor omogućiti razvoj Biotehničkog fakulteta u skladu sa moderno razvijenim evropskim institucijama.

Organizovanje nastave
Nastava se izvodi po tipu teoretske i praktične nastave. Zvanična duľina studija je 4 godine, u 8 semestara po 15 sedmica nastave u svakom semestru. Sedmični broj časova nastave je od 25-30 sati.
Teoretska nastava se izvodi po klasičnom metodu predavanja. Praktična nastava se, u zavisnosti od predmeta, izvodi :

  • u laboratorijama
  • putem seminara
  • na terenu
  • u proizvodnim organizacijama