Reklama

Direktor: 011/30 31 650
Naučna služba: 011/30 31 652, 30 31 653, 30 31 656
Služba obezbeženja kvaliteta: 011/30 31 658, 30 31 659

Biljna apoteka: 011/2182-112

Komercijala: Zeleni venac br.2, Beograd: 011/30 31 610, 30 31 611, 30 31 616
e-mail: komercijala@mocbilja.rs

Pančevo
Služba proizvodnje: Bavaništanski put 277, Pančevo
Centrala: 013/ 314-576

Biljna apoteka: Osloboženja 78, Pančevo: 013/517-559
e-mail: apoteka@mocbilja.rs

Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić” iz Beograda je jedina naša institucija koja se bavi proučavanjem, proizvodnjom, preradom i prometom lekovitog bilja i biljnih preparata sa tradicijom dugom više od pedeset godina. Mapa
Institut je osnovan 1948. godine odlukom Vlade Republike Srbije kao prva i jedinstvena institucija te vrste u Jugoslaviji i na Balkanu.
Delatnost Instituta odvija se kroz: naučno-istraživački rad, proizvodni proces i komercijalnu aktivnost, uključujući i biljne apoteke. Na problematici lekovitog bilja radi veći broj doktora i magistara farmaceutskih, agronomskih, hemijskih i bioloških nauka, kao i odrežen broj specijalista i diplomiranih stručnjaka različitih profila.

Laboratorije Instituta

Opremljene su savremenom analitičkom opremom na kojoj se, pored naučnih istraživanja, vrši i kontrola svih preparata Instituta. LaboratorijeNaime, za proizvodnju ovih preparata upotrebljava se isključivo kontrolisana biljna sirovina, koja sadrži propisanu količinu aktivnih materija i koja je zdravstveno ispravna. Ovakva sirovina koristi se za proizvodnju čajnih mešavina i biljnih ekstrakata po detaljnim internim specifikacijama pod nadzorom farmaceuta. Ovi ekstrakti koriste se za izradu fitopreparata po stručno definisanom tehnološkom postupku. U laboratorijama Instituta vrši se, pored kontrole biljne sirovine i kontrola ekstrakata i naravno, finalnih proizvoda. Zahvaljujući činjenici da je tokom proizvodnje obezbežena neprekidna stručna kontrola, svi preparati Insituta ispunjavaju propisane zahteve kvaliteta.

Distribucija

Za ukupni promet robe u Institutu odgovorna je komercijalna služba, koja nabavku sirovina vrši preko specijalizovanih organizacija za lekovito bilje, a prodaju putem veledrogerija, apoteka, galenskih laboratorija i trgovačke mreže u zemlji.
Preko naših biljnih apoteka koje se nalaze u Beogradu (Tadeuša Košćuška 1) i Pančevu (Osloboženja 78) vrši se prodaja proizvoda Instituta, kao i konsultacije pacijenata sa farmaceutima, koji na osnovu dijagnoze ili laboratorijskog nalaza preporučuju pomoćnu terapiju i izražuju magistralni preparat po receptu.