.

Nacionalna služba za zapošljavanje

U okvir u NSZ veoma uspešno radi poseban sektor za saradnju sa poslodavcima, koji pored brzog pronalaženja stručnog i kvalitetnog kadra, nudi i niz drugih usluga poslodavcima:

 • Pružanje informacija o tržištu rada,
 • Pružanje pomoći u rešavanju kadrovskih problema,
 • Pružanje finansijske podrške,
 • Osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih lica,
 • Informisanje i savetovanje iz oblasti preduzetništva,
 • Ustupanje prostorija NSZ ( radi ostvarivanja neposrednog kontakta sa kandidatima i obavljanja intervjua)
 • Besplatno oglašavanje slobodnih radnih mesta – časopis
 • ’’Poslovi’’, sajt oglasna tabla NSZ.
 • Besplatno učešće poslodavaca na sajmovima zapošljavanja.
 • Kontakt:
  Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2
  www.nsz.sr.gov.yu
  Jedinica za rad sa poslodavcima:
  021/4890-801, 4890-821, 4890-879
  .

  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

  Ciljevi:

 • podrška kreiranju podsticajnog okruženja za rast i razvoj MSPP,
 • učestvovanje u izradi republičkih propisa i stvaranje institucionalne (tržišne) infrastrukture za osnivanje i razvoj MSPP,
 • direktna nefinansijska podrška MSPP sektoru (konsalting, informacije, povezivanje, olakšavanje pristupa izvorima finansiranja…),
 • priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i za obuku preduzetnika i menadžera MSP (treninzi za nezaposlene, treninzi trenera, mentoring…),
 • koordinacija rada Republičke mreže regionalnih agencija/centara,
 • međunarodna saradnja,
 • promocija preduzetništva,
 • pružanje pomoći MSP u oblasti novih tehnologija i podrške njihovim inovatovnim aktivnostima (stvaranje veza između istraživačko-razvojnog sektora, univerziteta i MSPP sektora).
 • Kontakti:

  Novi Sad – Regionalna agencija ’’Alma Mons’’ Vojvođanskih brigada 17/III
  Tel: 021/6610-630
  E-mail: office@almamons.co.yu

  Subotica – Regionalni centar ’’Smer’’ Trg Cara Jovana Nenada 15
  Tel: 024/554-107
  E-mail: office@smer.co.yu

  Sombor – Regionalni centar Sombor
  Trg Cara Lazara 1
  Tel: 025/421-127
  E-mail: msppso@eunet.yu

  Zrenjanin – Regionalni centar ’’Banat’’ Beogradska 11
  Tel: 023/510-567
  E-mail: office@rcrbanat.co.yu
  .

  Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

  Zadaci Sekretarijata u oblasti rada i zapošljavanja su sledeći:

 • predlaganje i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji APV,
 • prikupljanje i analiza podataka iz oblasti zapošljavanja,
 • praćenje svih procesa vezanih za rad i zapošljavanje na teritoriji APV,
 • davanje mišljenja i predlaganje mera u oblasti rada i zapošljavanja,
 • sprovođenje i unapređivanje programa zapošljavanja.
 • Kontakt:
  Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
  Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16
  Tel: 021/487-4610
  Fax: 021/557-001
  E-mail: radizene@vojvodina.sr.gov.yu
  www.psrzrp.vojvodina.sr.gov.yu
  .

  SIEPA – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

  Agencija obuhvata sledeće aktivnosti:

 • istraživanje i analiza poslovnog okruženja u Srbiji,
 • izrada informativnih publikacija koje bi omogućile stranim preduzećima da lakše posluju u Srbiji,
 • analize sektora,
 • pomoć preduzećima i investitorima oko pribavljanja dozvola i licenci,
 • pomoć srpskim izvoznicima na međunarodnom tržištu,
 • upoznavanje potencijalnih investitora sa mogućnostima “Brownfield” i “Greenfield”investicija,
 • održavanje baze podataka o izvozu,
 • pomoć srpskim preduzećima da maksimalno iskoriste svoje konkurentne prednosti,
 • pružanje savetodavnih usluga Vladi u pogledu mogućih promena pravnog i zakonodavnog okvira koji se odnosi na investicije i izvoz.
 • Kontakt:

  SIEPA – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza
  Vlajkovićeva 3/V, Beograd
  Tel: 011/3398-550, 3398-772, 3398-774
  Fax: 011/3398-814
  E-mail: office@siepa.sr.gov.yu
  www.siepa.sr.gov.yu
  .

  Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

  Ciljevi Agencije:

 • harmonizacija odnosa socijalnih partnera,
 • smanjenje broja štrajkova,
 • rasterećenje sudova,
 • brzo, efikasno i jeftino rešenje radnih sporova,
 • uticaj na reforme radnog zakonodavstva, kao preduslov društvenog razvoja i socijalne pravde.
 • Kontakt:

  Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova
  Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

  Tel./fax: 011/3131-416, 3131-418
  E-mail: kabinet@ramrrs.sr.gov.yu
  www.ramrrs.sr.gov.yu
  .

  PRISMA – Centar za prekvalifikaciju pri Ministarstvu odbrane

  Regionalni centar za prekvalifikaciju pri Ministarstvu odbrane Republike Srbije, se bavi zapošljavanjem lica koja izlaze iz vojne službe.

  Kontakt:

  Regionalni centar za prekvalifikaciju
  Futoška 26, Novi Sad
  Tel: 021/528-440
  E-mail: rcp.ns@prisma.mod.gov.yu.
  .

  Fond za razvoj Republike Srbije

  Ciljevi:

 • podsticanje privrednog razvoja,
 • podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja,
 • unapređenje konkurentnosti domaće privrede,
 • podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti,
 • podsticanje zapošljavanja,
 • podsticanje razvoja tržišta kapitala.
 • Kontakt:

  Fond za razvoj RS Knez Mihajlova 14, Beograd
  Tel: 011/2621-887, 2626-875
  Fax: 011/2627-241
  E-mail: office@fondzarazvoj.co.yu
  www.fondzarazvoj.sr.gov.yu
  .

  Fond za razvoj AP Vojvodine

  Osnovan je 12. marta 2002 godine sa ciljem :

 • razvoja poljoprivrede i prehrambeno prerađivačke industrije,
 • osnivanja i razvoja preduzetništva malih i srednjih preduzeća,
 • povećanje zaposlenosti,naročito rešavanje problema radno angažovanih lica koji su u procesu tranzicije ostali bez posla,
 • povećanje izvoza,
 • supstitucija uvoza,
 • povećanje stepena inovativnosti,
 • štednja energije kroz pronalaženje alternativnih rešenja,
 • uvodjenje menadžment sistema kvaliteta,
 • zaštite životne sredine,ravnomernog regionalnog razvoja.
 • Kontakt:

  Fond za razvoj APV ima kancelarije u svim opštinama Vojvodine.
  Sedište je:
  Hajduk Veljkova 11, Novi Sad
  Tel: 021/4830-653, 4830-656
  Fax: 021/4830-647
  E-mail: office@vdf.org.yu
  www.vdf.org.yu
  .

  Garancijski fond AP Vojvodine

  Garancijski fond izdaje garanciju po potpisivanju pojedinačnog Ugovora o kreditu između banke i korisnika kredita, na koji je Garancijski fond dao saglasnost i uplati jednokratne provizije, a kriterijumi prilikom izbora projekata su:

 • usaglašenost projekta sa prioritetima utvrđenim godišnjim Programom rada Garancijskog fonda,
 • tržišna i finansijska ocena projekta,
 • ocena o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita,
 • vrsta i kvalitet ponuđenih instrumenata obezbeđenja kredita,
 • predložena visina i procenat učešća Garancijskog fonda u garantovanju obaveza korisnika kredita,
 • urednost u izmirenju poreza i doprinosa korisnika kredita,
 • rokovi i dinamika otplate kredita,
 • drugi kriterijumi po odluci Upravnog odbora Garancijskog fonda.
 • Kontakt:

  Garancijski fond APV
  Hajduk Veljkova 11, Novi Sad
  Tel: 021/4893-70
  E-mail: garfondapv@neobee.net
  www.garfond.org.yu
  .

  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

  Ciljevi osnivanja:

 • podsticanje razvoja poljoprivrede u Vojvodini i otklanjanje problema u oblasti poljoprivredne proizvodnje putem učešća u finansiranju programa unapredjenja i razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede,
 • podsticanje intenzivnije i kontinuiranije proizvodnje i obezbedjenja što više roba za izvoz,
 • podsticanje osnivanja i organizovanja preduzeća u oblasti poljoprivrede,
 • podsticanje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva,
 • predlaganje podsticajnih mera sistemskog karaktera na nivou Pokrajine.
 • Kontakt:

  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
  Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad
  Tel. 021/487-4875
  Fax 021/487-4253
  E-mail: fondpolj@vojvodina.sr.gov.yu
  www.fondpolj.vojvodina.sr.gov.yu