Reklama

Direktori Uprave za polјoprivredno zemlјište i Uprave za šume Zoran Knežević i Perica Grbić prisustvovali su danas Prvom međunarodnom kongresu „Zemlјište – voda – bilјka“, na kome će se tokom naredna tri dana diskutovati o problematici zaštite, uređenja i korišćenja zemlјišta kao prirodnog resursa.

„Ministarstvo polјoprivrede snosi veliku odgovornost u kreiranju zemlјišne politike i usklađivanju zakonodavstva sa EU, a sve sa cilјem očuvanja i uređenja polјoprivrednog zemlјišta i pobolјšanja strukture koja će biti u stanju da se nosi sa zahtevima moderne tržišne ekonomije“, rekao je direktor Uprave za polјoprivredno zemlјište Zoran Knežević, dodavši da Srbija raspolaže sa više od pet miliona hektara od čega je oko 4,2 miliona obradivo zemlјište. „Pod oranicama se nalazi oko 3,3 miliona hektara ili 79% ukupnog obradivog zemlјišta“, precizirao je direktor Knežević.

Uprkos brojnim problemima i trendu nestajanja polјoprivrednog zemlјišta, direktor Knežević je naglasio da će ove godine iz republičkog, pokrajinskog i lokalnih budžeta biti uloženo oko dve milijarde dinara za navodnjavanje polјoprivrednog zemlјišta. „Na sto hilјada hektara sprovodi se ili je pri kraju komasacija – najkompleksnija mera uređenja, dok su za 50 hilјada hektara spremni projekti i za nove komasacije“, dodao je Knežević.

„U šumama naše zemlјe, naročito ove godine, evidentirano je sušenje četinara i na nama je da to analiziramo i sprečimo. Uprava za šume gazduje i lovištima na površini od 8,5 miliona hektara a divlјač se smanjuje – i to moramo sprečiti“, naglasio je direktor Uprave za šume Perica Grbić na Kongresu, dodavši da Uprava u saradnji sa insitutima i fakultetima finansira brojne projekte za unapređenje šumarstva Srbije.

Kongres, uz podršku resornog ministarstva, organizuju Srpsko društvo za proučavanje zemlјišta i Institut za zemlјište iz Beograda, a pored predstavnika Republike Srbije, na njemu učestvuju i predstavnici drugih zemalјa – Rusija, Ukrajina, Mađarska, Slovačka, Slovenija, Bugarska, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Kazahstan, Makedonija i druge.

Izvor: http://www.mpt.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">