ZA VAS,

je napisana ova monografija koja na svojevrstan način objedinjuje gotovo sve segmente organske poljoprivrede, od proizvodnje do plasmana. Organska poljoprivreda kao deo održivog razvoja zasniva se na primeni agroekoloških, agroekonomskih principa, a zakonski je regulisana i obuhvata proizvodnju, preradu, čuvanje proizvoda, distribuciju i prodaju proizvoda, uz kontrolu proizvodnje i sertifikaciju proizvoda.

Savremena poljoprivreda se razvija na ekološkim principima što istovremeno znači ekonomičnu proizvodnju uz očuvanje agroekosistema i ekosistema. Ona proizvodnju kvalitetne, zdravstveno-bezbedne, kontrolisane i sertifikovane mere koja zadovoljavaju potrebe savremenog potrošača, doprinosi racionalnom korišćenju resursa i očuvanju životne sredine. Organska poljoprivreda oslanja se i konkuretnost raznovrsnih proizvoda, na multifunkcionalnost poljoprivrede i živi sistem razvoja gde značajno mesto ima očuvanje biodiverziteta, agrobiodiverziteta, poljoprivrednog i ruralnog pejzaža, a sve kao osnove multifunkciolnog razvoja sela i kvalitetnijeg života.

Monografija sadrži osnovne principe organske poljoprivrede, racionalno korišćenje prirodnih resursa, primenu bioagrotehničkih mera, ali i principe agrobiznisa i agromarketinga kao bitne odrednice razvoja tržišne organske proizvodnje hrane. Zato, ova monografija napisana od istaknutih stručnjaka, naučnih radnika i profesora sadrži sve segmente poljoprivredne proizvodnje, objedinjujući biljnu stočarsku proizvodnju što je i osnovno obeležje organske proizvodnje, odnosno ekofarme. Želja autora je da naučnoj i stručnoj javnosti i proizvodnoj praksi na razumljiv način ponudi nove poglede na poljoprivredu i životnu sredinu, vraćajući pozitivnu, a centralnu ulogu čoveka u očuvanju životne sredine.

Danas se organska proizvodnja u svetu razvija brzim koracima kao odgovor na evidentnu narušenu životnu sredinu i posebno kao odgovor potrebama potrošača za kvalitetnom i bezbednom hranom. Upravo zato je organska proizvodnja kontrolisan način proizvodnje, od njive do trpeze, što je preventiva mogućem narušavanju ekosistema, ali i zdravlja čoveka. Obimnost materijala, celokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji postavila je zahtev da se monografija štampa u dva toma koji predstavljaju jedinstvenu celinu. Da bi se razumela organska poljoprivreda, ekološki pristup proizvodnji i racionalnoj ishrani uz sve mogućnosti koje pruža razvoj tehnike i tehnologije, neophodno je knjigu iščitavati od prve stranice i uvek, ponovo se vraćati na segmente agroekologije, biološke cikluse, ekosistem i agroekosistem.

Zahvaljujemo svim autorima, zatim donatorima, a posebno Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu koji je imao dovoljno sluha da bude izdavač ove monografije u godini Jubileja, a koja znači korak ka kvalitetnoj, ekonomičnoj proizvodnji hrane i očuvanju životne sredine. Vama ostaje da okrećući stranice ove knjige saznate, naučite i nešto novo, potvrdite dosadašnje znanje i započnete novu stranicu u proizvodnji ali i u ishrani.

Urednici

SADRŽAJ

Organska poljoprivreda – Prof. dr Branka Lazić, prof. dr Sanja Lazić
Uvod
Razvoj održivih sistema proizvodnje hrane
Osnove dobre poljoprivredne prakse
Osnove integralne proizvodnje
Tehnike uzgoja
Osnove organske poljoprivrede
Značaj organske poljoprivrede
Literatura

Agrobiznis u organskoj proizvodnji – Prof. dr Jovan V. Babović
Agrobiznis u organskoj proizvodnji
Menadžment u organskoj proizvodnji
Sistemi i standardi kvaliteta
Sistem kontrole HACCP
Agromarketing u organskoj proizvodnji – Prof. dr Jovan V. Babović, mr Vuk V. Radojević
Multifunkcionalni razvoj – agroturizam – Prof. dr Jovan V. Babović
Literatura

Biološke osnove organske poljoprivrede – Prof. dr Petar Sekulić, mr Srđan Šeremšić, prof. dr Dragiša Milošev
Biološki procesi i njihov značaj
Specifičnosti gajenja biljaka u organskoj poljoprivredi
Izvodi iz pravilnika o organskoj proizvodnji
Literatura

Upravljanje proizvodnjom ratarskih kultura – Prof. dr Miroslav Malešević, mr Goran Jaćimović, dipl. inž. Milica Babić, mr Dragana Latković
Zajedničke karakteristike ratarske proizvodnje
Prosolika žita
Pseudocerealije
Zrnene mahunarke – leguminozne biljke
Predive (tekstilne) biljke
Korenasto – krtolaste biljke
Literatura

Organsko povrtarstvo – Prof. dr Branka Lazić
Uvod
Oblici organskog povrtarstva
Biobaštovanstvo
Berba i čuvanje povrća
Literatura

Organska proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – prof. dr Đurovka Mihal
Uvod
Organska proizvodnja
Literatura
Organsko stočarstvo – Prof. dr Ratko Lazarević, dr. Tatjana Savković
Specifičnosti organskog stočarstva
Vrste i rase životinja za organsku proizvodnju
Odgajivanje životinja
Smeštaj i nega životinja
Proizvodnja stočne hrane na organskim principima
Zelena biljna hraniva sa prirodnih ili sejanih travnjaka
Tshrana životinja na principima organske proizvodnje
Proizvodi od mesa iz organske proizvodnje
Animalni proizvodi iz organske proizvodnje
Osnovni principi tradicionalne proizvodnje sireva

Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">