ZA VAS,

je napisana ova monografija koja na svojevrstan način objedinjuje gotovo sve segmente organske poljoprivrede, od proizvodnje do plasmana. Organska poljoprivreda kao deo održivog razvoja zasniva se na primeni agroekoloških, agroekonomskih principa, a zakonski je regulisana i obuhvata proizvodnju, preradu, čuvanje proizvoda, distribuciju i prodaju proizvoda, uz kontrolu proizvodnje i sertifikaciju proizvoda.

Savremena poljoprivreda se razvija na ekološkim principima što istovremeno znači ekonomičnu proizvodnju uz očuvanje agroekosistema i ekosistema. Ona proizvodnju kvalitetne, zdravstveno-bezbedne, kontrolisane i sertifikovane mere koja zadovoljavaju potrebe savremenog potrošača, doprinosi racionalnom korišćenju resursa i očuvanju životne sredine. Organska poljoprivreda oslanja se i konkuretnost raznovrsnih proizvoda, na multifunkcionalnost poljoprivrede i živi sistem razvoja gde značajno mesto ima očuvanje biodiverziteta, agrobiodiverziteta, poljoprivrednog i ruralnog pejzaža, a sve kao osnove multifunkciolnog razvoja sela i kvalitetnijeg života.

Monografija sadrži osnovne principe organske poljoprivrede, racionalno korišćenje prirodnih resursa, primenu bioagrotehničkih mera, ali i principe agrobiznisa i agromarketinga kao bitne odrednice razvoja tržišne organske proizvodnje hrane.

Zato, ova monografija napisana od istaknutih stručnjaka, naučnih radnika i profesora sadrži sve segmente poljoprivredne proizvodnje, objedinjujući biljnu stočarsku proizvodnju što je i osnovno obeležje organske proizvodnje, odnosno ekofarme. Želja autora je da naučnoj i stručnoj javnosti i proizvodnoj praksi na razumljiv način ponudi nove poglede na poljoprivredu i životnu sredinu, vraćajući pozitivnu, a centralnu ulogu čoveka u očuvanju životne sredine.

Danas se organska proizvodnja u svetu razvija brzim koracima kao odgovor na evidentnu narušenu životnu sredinu i posebno kao odgovor potrebama potrošača za kvalitetnom i bezbednom hranom. Upravo zato je organska proizvodnja kontrolisan način proizvodnje, od njive do trpeze, što je preventiva mogućem narušavanju ekosistema, ali i zdravlja čoveka. Obimnost materijala, celokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji postavila je zahtev da se monografija štampa u dva toma koji predstavljaju jedinstvenu celinu. Da bi se razumela organska poljoprivreda, ekološki pristup proizvodnji i racionalnoj ishrani uz sve mogućnosti koje pruža razvoj tehnike i tehnologije, neophodno je knjigu iščitavati od prve stranice i uvek, ponovo se vraćati na segmente agroekologije, biološke cikluse, ekosistem i agroekosistem.

Zahvaljujemo svim autorima, zatim donatorima, a posebno Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu koji je imao dovoljno sluha da bude izdavač ove monografije u godini Jubileja, a koja znači korak ka kvalitetnoj, ekonomičnoj proizvodnji hrane i očuvanju životne sredine. Vama ostaje da okrećući stranice ove knjige saznate, naučite i nešto novo, potvrdite dosadašnje znanje i započnete novu stranicu u proizvodnji ali i u ishrani.

Urednici

SADRŽAJ

Organska proizvodnja voća – Prof. dr Zoran Keserović, mr Biserka Vračarević, mr Nenad Magazin, mr Sandra Bijelić
Značaj voćarstva
Organska proizvodnja voća
Konverzija konvencionalne u organsku proizvodnju
Prirodni uslovi za organsku proizvodnju
Izbor lokaliteta za podizanje organskog voćnjaka
Sistemi gajenja
Nega voćaka u organskoj proizvodnji
Principi i ciljevi zaštite u organskoj proizvodnji voća
Korisni organizmi
Izbor voćnih vrsta i sorti za organsku proizvodnju
Literatura

Organska proizvodnja grožđa – Prof. dr Nada Korać
Podizanje vinograda za organsku proizvodnju grožđa
Kontrola bolesti i štetočina
Status proizvođača grožđa po principima organske poljoprivrede
Literatura

Lekovito i aromatično bilje i šumski plodovi u organskoj proizvodnji – Dr Dragoja Radanović, mr Tatjana Marković
Organska proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja
Proizvodnja etarskih ulja
Priprema za rad sa lekovitim i aromatičnim biljem
Literatura
Oplemenjivanje biljaka i semenarstvo u organskoj poljoprivredi – Prof. dr Janoš Berenji
Organsko oplemenjivanje biljaka
Organsko semenarstvo
Literatura

Primena mikroorganizama u organskoj proizvodnji – Prof. dr Snežana Đorđević
Mikrobiološka đubriva
Biopesticidi
Toksini
Literatura

Biološko suzbijanje prouzrokovača bolesti, štetočina i korova – Prof. dr Stevan Maširević
Uvod
Zaštita bilja u organskoj poljoprivredi
Biološki pesticidi
Biotehnička sredstva
Dozvoljeni biopreparati u organskoj poljoprivredi
Tehnike aplikacije
Literatura

Navodnjavanje u organskoj poljoprivredi – Prof. dr Svetimir Dragović, mr Milinko Cicmil Literatura
Traktori i mobilni sistemi u organskoj proizvodnji – Prof dr Ratko Nikolić. prof. dr Nedeljko Malinović, dr Lazar Savin, docent, mr Mirko Simikić, prof. dr Timofej Furman, prof. dr Radojka Gligorić. dr Milan Tomić, docent
Uvod
Stanje energetskih jedinica u Srbiji
Sabijanje zemljišta
Traktori i mobilni sistemi u organskoj proizvodnji
Kombinovane mašine
Dezinfekcija zemljišta
Manipulacija stajnjakom
Mobilni sistemi u organskoj proizvodnji
Novi sistemi obrade
Ubiranje useva
Zaštita poljoprivrednih parcela
Literatura

Biomasa kao obnovljivi ekološki izvor energije – Prof. dr Veljko Radojević, prof. dr Miloš Tešić, Dragan Lukić, dipl. ek.
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">