Reklama

Sadržaj

I. PARAZITI, ŠTETOČINE I KOROVI

I. A. PARAZITI

VEŽBA 1. ODREĐIVANJE SISTEMATSKE PRIPADNOSTI GLJIVA

a. Određivanje gljiva iz klase Archimyceteae
b. Određivanje gljiva iz klase Phycomyceteae
v. Određivanje gljiva iz klase Asomyceteae
g. Određivanje gljiva iz Basidioceteae
d. Određivanje gljiva iz grupe Deuteromyceteae (Fungi imperfecti)

VEŽBA 2. ODREĐIVANJE NAJZNAČAJNIJIH PARAZITA GAJENIH BILJAKA

a. Određivanje gljive Erysiphae gramminis, prouzrokovača pepelnice pšenice
I. B. ŠTETOČINE

VEŽBA 3. NAČINI PRIKUPLJANJA INSEKATA

a. Utvrđivanje štetočina pregledom zemljišta
b. Utvrđivanje pojave štetočina raznim načinima lovljenja
v. Utvrđivanje pojave štetočina pregledom biljaka

VEŽBA 4. ODREĐIVANJE SISTEMATSKE PRIPADNOSTI INSEKATA

a. Određivanje insekata reda Orthoptera
b. Određivanje insekata reda Thysanoptera
v. Određivanje insekata reda Heteroptera
g. Određivanje insekata reda Homoptera
d. Određivanje insekata reda Coleoptera
đ. Određivanje insekata reda Lepidoptera
e. Određivanje insekata reda Diptera
ž. Određivanje insekata reda Hymenoptera

VEŽBA 5. ODREĐIVANJE NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA GAJENIH BILJAKA

I. V.KOROVI

VEŽBA 6. ODREĐIVANJE NAJZNAČAJNIJIH KOROVA GAJENIH BILJAKA

VEŽBA 7. UTVRĐIVANJE INTENZITETA ZAKOROVLJENOSTI

P. ZAŠTITA
II. A. HEMIJSKE MERE ZAŠTITE BILJA

VEŽBA 8. UPOZNAVANJE SA OBLIKOM, NAMENOM I PAKOVANJEM PESTICIDA

II. B. NAČINI PRIMENE PESTICIDA
II. V. IZRAČUNAVANJE DOZE I KONCENTRACIJE PESTICIDA
II. G. IZRAČUNAVANJE KOLIČINE TEČNOSTI KOJU PO JEDINICI POVRŠINE IZBACUJU APARATI ZA PRSKANJE

VEŽBA 9. IZRAČUNAVANJE KOLIČINE TEČNOSTI ZA TRETIRANJE PO 1 ha

a. Pripreme za rad sa traktorskom prskalicom
b. Pripreme za rad sa leđnom prskalicom
v. Izračunavanje potrebne količine preparata za rezervoar prskalice
g. Izračunavanje potrebne koncentracije preparata po jedinici površine

VEŽBA 10. MERENJE I MEŠANJE PREPARATA I SPRAVLJANJE ČORBE ZA PRSKANJE

VEŽBA 11. OCENJIVANJE STEPENA POJAVE ŠTETOČINA I UTVRĐIVANJE PRIČINJENIH GUBITAKA

MERE OPREZA PRI UPOTREBI PESTICIDA

VEŽBA 12. UPOZNAVANJE SA ZAŠTITNOM OPREMOM I PRVA POMOĆ

VEŽBA 13. SUZBIJANJE PARAZITA

a. Suzbijanje pegavosti paradajza
b. Suzbijanje pepelnice pšenice

VEŽBA 14. SUZBIJANJE ŠTETOČINA

a. Suzbijanje krompirove zlatice

VEŽBA 15. SUZBIJANJE KOROVA

a. Suzbijanje korova u kukuruzu
b. Suzbijanje korova u zasadima jabuke i kruške i u vinogradu

VEŽBA 16. DEZINFEKCIJA SEMENA I ZEMLJIŠTA

a. Dezinfekcija semena
b. Dezinfekcija zemljišta

REGISTAR ZNAČAJNIH FUNGICIDA, INSEKTICIDA I HERBICIDA I NJIHOVIH PREPARATA

PRILOG – KOROVSKE BILJKE

Odgovor na: Praktikum zaštite bilja

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">