Potrošnja mineralnih đubriva u našoj zemlji povećava se iz godine u godinu. Ovo povećanje je naročito izrazito poslednjih godina, tako da se u vezi s njim javljaju problemi koje do sada nismo poznavali. Naime, povećana upotreba mineralnih đubriva nameće potrošačima čitav niz problema, kako tehničkog, tako i ekonomskog karaktera. Troškovi za upotrebu i nabavku mineralnih đubriva povećavaju se sa ukupnom masom đubriva, pa se postavlja pitanje granice ekonomičnosti njihove upotrebe.

Pri određivanju količine đubriva mora se poći od nekih pouzdanih i tačnih podataka koji se odnose na hemijski sastav zemljišta i hemijski sastav biljaka. No, osobine zemljišta, kao što su reakcija (pH), koncentracija zemljišnog rastvora itd., menjaju se pri dugogodišnjoj upotrebi đubriva. Takođe se pri upotrebi đubriva menja i sastav biljaka, što utiče na kvalitet, a i na potrebe za ukupnim količinama hraniva koja se moraju uneti u zemljište da bi se obezbedila ishrana biljaka za stvaranje određene količine organske materije.

Kao treća komponenta, značajna za upotrebu mineralnih đubriva, jeste sastav i osobine đubriva, bez čega se ne mogu pravilno primenjivati đubriva na zemljištima različite reakcije. Zato poznavanje hemijskih i fizičkih osobina mineralnih đubriva predstavlja neophodan preduslov za njihovu pravilnu upotrebu. Poznavanje hemijske i fiziološke reakcije đubriva može pomoći pri izradi plana đubrenja zemljišta kisele, neutralne ili alkalne reakcije. Isto tako, higroskopičnost mineralnih đubriva utiče na troškove njihove primene i na način njihovog čuvanja, pa je poznavanje osobina đubriva u vezi s ovim takođe neophodno.

Zato sakupljanje podataka koji bi pomogli neposrednim proizvođačima pri upotrebi mineralnih đubriva predstavlja neodložan zadatak, čiji značaj postaje utoliko veći ukoliko je količina đubriva koja se koristi u poljoprivredi veća. Pre deset godina u poljoprivredi Jugoslavije mineralna đubriva nisu imala ovako značajnu ulogu u biljnoj proizvodnji pa su prinosi kultura skoro isključivo zavisili od plodnosti zemljišta. Danas se kod nas upotrebi godišnje više od 2 miliona tona mineralnih đubriva, a za nekoliko godina ta količina će se udvostručiti. Drugim rečima, vrednost đubriva koja će se upotrebiti u poljoprivredi iznosiće oko 2 milijarde dinara, što je nesumnjivo vrlo velika stavka u troškovima proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. To takođe znači da se pri pravilnoj upotrebi đubriva uložena sredstva za njihovu nabavku i upotrebu mogu najbolje iskoristiti. Medutim, nepravilna upotreba đubriva može znatno da poveća troškove proizvodnje.

Sve su ovo bili razlozi koji su išli u prilog izdavanju jednog ovakvog Priručnika. S obzirom na relativno kratkotrajna sopstvena iskustva i nepotpunost rezultata naših naučnih istraživanja, poslovi oko izrade ovog Priručnika bili su u velikoj meri otežani. U nekim slučajevima podaci dobijeni u drugim zemljama bili su jedini izvor, a njihova primenljivost na naše prilike nije uvek bila potpuna. Zato neke od ovih podataka treba uzimati s izvesnom rezervom, mada i kao takvi oni pružaju opštu predstavu o dotičnom problemu.

Ostajemo u nadi da će ovaj Priručnik biti od velike koristi poljoprivrednim stručnjacima i poljoprivrednim proizvođačima uopšte, a isto tako i studentima i učenicima poljoprivrednih škola.

PISCI

SADRŽAJ

Hemijski sastav biljaka
Organske materije u biljkama
Ugljeni hidrati
Masti
Belanćevine
Vitamini
Hormoni
Fermenti
Organske kiseline
Alkaloidi
Hemijski sastav nekih kulturnih biljaka
Pšenica, kukuruz i druga žita
Mahunjače
Uljane biljke
Krompir, šećerna repa i neke povrtarske biljke
Jabuka
Kruška

Kajsija, breskva, šljiva i trešnja
Ishrana biljaka
Biogeni elementi
Hranljivi rastvori
Voda i njena uloga u životu biljaka
Fotosinteza
Disanje
Uzimanje hranljivih elemenata preko korena biljaka
Rastenje biljaka
Značaj zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju
Klasifikacija zemljišta
Černozemi
Slana zemljišta
Gajnjače
Smonice
Ritske crnice
Ritske crnice

Livadska zemljišta
Tresetna zemljišta
Parapodzoli
Crvenice
Aluvijumi i deluvijumi
Organske materije zemljišta
Vazduh zemljišta
Reakcija zemljišta
Stepen zasićenosti adsorptivnog kompleksa bazama
Fiziološka reakcija đubriva
Indeks soli
Voda u zemljištu
Sadržaj i forme vode u zemljištu
Oksido-redukcioni uslovi u zemljištu
Plodnost zemljišta

Azot
Fosfor
Kalijum
Sumpor
Kalcijum
Magnezijum
Bor
Mangan
Cink
Bakar
Molibden

ĐUBRIVA (Dr Milenko Glintić)

Klasifikacija đubriva
Organska đubriva
Stajsko đubrivo
Osoka
Priručnik o đubrivu
Treset
Zelenišno đubrivo
Kompost
Industrijski otpaci
Bakterijalna đubriva
Azotobakterin
Nitragin
Fosforbakterin
Mineralna đubriva
Azotna đubriva
Nitratna đubriva
Amoniiačna đubriva

Amonijačno-nitratna đubriva
Amidna đubriva
Amonijakati
Fosforna đubriva
Fosfati rastvorljivi u vodi
Fosfati rastvorljivi u amonijumcitratu
Fosfati rastvorljivi u limunskoj kiselini
Kalijumova đubriva
Kalcijumova (krečna) đubriva
Mikrođubriva
Složena đubriva
Specijalni preparati za ishranu bilja
Zaštita radnika pri radu s mineralnim đubrivima
Kontrola o kvalitetu i kontroli kvaliteta đubriva
Propisane norme kvaliteta veštačkih đubriva
Sastojci i osobine veštačkih đubriva

Azotna đubriva
Fosforna đubriva
Kalijumova đubriva
Mešana đubriva
Kompleksna đubriva
Izvod iz jugoslovenskih standarda
Azotna đubriva
Krečni amonijum nitrat — JUS X. B. 4031
Kalcijumcijanimid u prahu — JUS X. B. 4030
Fosforna đubriva
Superfosfat (praškasti) JUS — X. B. 4020
Superfosfat granulovani, sušeni — JUS X. B. 4201
Analitičke metode za kontrolu kvaliteta đubriva
Određivanje sadržaja hranljivih elemenata
Određivanje ukupnog azota
Đubriva sa organskim azotom
Određivanje nitratnog azota
Đubriva sa nitratnim azotom

Određivanje amonijačnog azota
Đubriva sa amonijačnim azotom
Određivanje amonijačnog i nitratnog azota
Đubriva ca amonijačnim i nitratnim azotom
Određivanje ukupnog fosfora
Đubriva kod kojih se određuje ukupni fosfor
Određivanje fosfora rastvorljivog u vodi
Đubriva sa fosforom rastvorljivim u amonijum-citratu
Određivanje fosfora rastvorljivog u limunskoj kiselini
Metoda taloženja fosfora iz različitih rastvora
Određivanje kalijuma
Određivanje kalijuma u pojedinačnim đubrivima
Određivanje kalijuma u složenim đubrivima
Određivanje štetnih sastojaka
Određivanje rodanida u amonijumsulfatu
Određivanje kalcijumkarbida u kalcijumcijanamidu
Određivanje mineralnih ulja u kalcijumcijanamidu
Određivanje biureta u karbamidu
Određivanje slobodne fosforne kiseline

ĐUBRENJE (Dr Milan Jekić)

Utvrđivanje potreba đubrenja poljoprivrednih kultura
Poljski ogledi
Vegetacioni ogledi (Ogledi u sudovima)
Hemijske analize zemljišta
Folijarna dijagnoza — analiza biljaka
Vizuelna dijagnoza
Biljke indikatori
Prevođenje rezultata ispitivanja plodnosti zemljišta na potrebne količine đubriva
Doze fosfornih i kalijumovih đubriva
Sistemi đubrenja
Unošenje đubriva sa semenom, krtolama, rasadom i sl.
Ocenjivanje efikasnosti i ekonomičnost upotrebe đubriva
Đubrenje žita
Pšenica
Ječam
Raž
Ovas (zob)
Pirinač
Kukuruz

Đubrenje industrijskih kultura
Šećerna repa
Stočna repa
Krompir
Suncokret
Konoplja
Hmelj
Pamuk
Duvan
Mak
Kikiriki
Soja
Đubrenje voćnjaka
Đubrenje voćnjaka preko zemljišta
Đubrenje zemljišta pre zasnivanja zasada
Đubrenje voćaka pri sađenju
Đubrenje mladih zasada pre plodonošenja
Đubrenje rodnih voćaka
Đubrenje preko lista — folijarna fertilizacija
Đubrenje vinograda
Đubrenje pri rigolovanju
Đubrenje zasada
Đubrenje krmnih biljaka
Lucerka
Crvena detelina
Esparzeta

Jednogodišnje njivske leguminoze
Hibridni sirak
Stočni kelj
Veštačke livade
Prirodne livade
Prirodni pašnjaci
Đubrenje povrtarskih kultura
Načini i vreme unošenja đubriva
Sistem đubrenja povrtarskih kultura
Plodored i plodosmena u povrtarstvu
Đubrenje cveća
Đubrenje ribnjaka
Đubrenje šumskih kultura
Delovanje pojedinih đubriva
Đubrenje šumskih rasadnika
Primena đubriva za proizvodnju novogodišnjih jelki
Đubrenje šume
Đubrenje brzorastućih topola
Tehnička upotrebe đubriva u šumarstvu

Literatura

 • Autor
  Članci
 • Komentari (2)
  Član 32.833

  Postovani

  Hteo bih da kupim knjigu ,, Prirucnik о djubrivima I djubrenju. Buduci da zivim u Strumici- R. makedonija, molim vas da me obavestite kako da se ovo obavi.

  POSTOVANJE

  M-r iGOR iVANOVSKI

  E-MAIL: igorivanovski912@yahoo.com

   

  Član 36.758

  Poštovani!

  Da li je moguće dobit  ovaj praktikum u elektronskom obliku? rmeli@stcable.net

Odgovor na: Priručnik o đubrivima i đubrenju

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">