Ovaj priručnik je nastao kao rezultat stalnih nastojanja stručnih službi hem. ind. „ZORKA“ da našoj poljoprivredi pruže što detaljnija obaveštenja o vremenu, načinu, dozama primene i najboljem izboru hemijskih sredstava za ishranu i zaštitu poljoprivrednih kultura. Program se zasniva kako na iskustvima stečenim na oglednim površinama laboratorije fabrike tako i na iskustvima proisteklim iz saradnje sa stručnim službama instituta, poljoprivrednih stanica, poljoprivrednih dobara, kombinata i dr.

Priručnik je prilagođen tako da se može koristiti na krupnim gazdinstvima i na malim parcelama naprednih poljoprivrednika. Novija dostignuća u oblasti tehnologije proizvodnje veštačkih đubriva pružaju mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da učine svoju proizvodnju racionalnijom i ekonomičnijom. Sa druge pak strane, velika uslovljenost štetnih insekata i parazitnih mikroorganizama od niza faktora na koje većinom nismo u stanju da utičemo, učinila je da se navedeni kompleks mera zaštite mora i na dalje razvijati i u skladu sa ovim stalno dopunjavati i usavršavati.

Od posebnog interesa je sve veća tendencija objedinjavanja operacije đubrenja sa nekim merama zaštite bilja pomoću kombinovanih preparata, tako da proizvodni proces u poljoprivredi postaje jednostavniji i ekonomičniji. U tom smislu se mogu očekivati sve novija rešenja, jer „Zorka“ — Šabac za to ima sve povoljne preduslove.

Puštaju se u pogon novi proizvodni kapaciteti visokokoncentrovanih kompleksnih đubriva, triazinskih herbicida i kombinacija ovih, zatim sredstava za suzbijanje štetočina u domaćiistvu i dr. Hemijska industrija „Zorka“ — Šabac raspolaže sa najvećim brojem sopstvenih sinteza sredstava namenjenih poljoprivredi. Pored tega, sa svojim stručnim službama je u stanju da poljoprivrednim organizacijama i drugim proizvođačima pruži efikasnu pomoć iz oblasti mineralne ishrane i zaštite bilja. Saradnja sa odgovarajućim stručnjacima fakulteta, instituta, poljoprivrednih stanica i dr. omogućava „Zorki“ još efikasnije pružanje pomoći našoj poljoprivredi, uvođenje najsavremenijih mera u ishrani i zaštiti bilja na bazi ekonomske i naučne opravdanosti istih i sl.

Nadamo se, da će ovaj priručnik doprineti daljem produbljivanju saradnje između Hemijske industrije „Zorka“ — Šabac i svih poljoprivrednih organizacija kao i naprednih individualnih proizvođača.

Na kraju da napomenemo, da ovaj priručnik treba prihvatiti kao osnovno uputstvo za orijentaciju, a ne kao čvrst plan koji ne može u skladu sa nizom izmenjenih uslova da pretrpi bilo kakve dopune ili izmene.

Bićemo zahvalni čitaocima ukoliko nam ukažu na neka sopstvena iskustva iz oblasti ishrane i zaštite bilja postignuta kroz višegodišnju praksu, kako bi naredna izdanja bila što potpunija i dopunjena novim dostignućima iz ovih oblasti.

Šabac, juna 1969 god.

SADRŽAJ

UVOD
ISHRANA BILJA
Čime se biljka hrani
Značaj pojedinih hranljivih materija u ishrani biljaka
Zašto je potrebno đubriti veštačkim đubrivima
Kako se utvrđuju potrebe za đubrenjem veštač. đubrivima
Vreme i način upotrebe veštačkih đubriva
Vrste veštačkih đubriva
Pojam koncentracije veštačkih đubriva
Kombinacije složenih đubriva

Složena đubriva specijalne namene
Čuvanje i rukovanje veštačkim đubrivima
Tabela za preračunavanje količine aktivne materije u odgovarajuću količinu đubriva
Norme đubrenja pojedinih kultura u kilogramima aktivne materije (N, P2O5 i K2O) za 1 hektar Đubrenje pojedinih kultura
Đubrenje pšenice
Đubrenje kukuruza
Đubrenje šećerne repe
Đubrenje suncokreta
Đubrenje krompira
Đubrenje duvana
Đubrenje lucerke i deteline

Đubrenje livada
Đubrenje vinograda
Đubrenje voćnjaka
Asortiman veštačkih đubriva H.I. „Zorka“ — Šabac ZAŠTITA BILJA
Hemijska sredstva za zaštitu bilja
Klasifikacija pesticida
Oblik pesticida
Specifikacija pesticida „Zorka“ — Šabac
Insekticidi
Fungicidi
Herbicidi
Ostali proizvodi
Priprema pesticida za primenu i aparati za njihovu aplikaciju
Obračunavanje potrebne količine tečnosti i količina pesticida po jedinici površine
Predviđanje pojave mraza
Mešanje pesticida

Tabela mešanja
Otrovnost pesticida
Rokovi poslednje primene pesticida (karenca)
Mere predostrožnosti pri radu sa pesticidima
Uticaj uslova sredine na kvalitet pesticida
Utvrđivanje momenta nastajanja infekcije od parazita Venturia spp. kod jabuke i kruške
Zaštita jabuke
Zaštita kruške
Zaštita breskve
Zaštita šijive

Zaštita višnje i trešnje
Zaštita kajsije
Zaštita vinove loze
Zaštita jagode
Zaštita šećerne repe
Zaštita hmelja
Zaštita duvana
Zaštita suncokreta
Zaštita povrtarskih biljaka
Zaštita crvenog patlidžana
Zaštita paprike
Zaštita krompira
Zaštita kupusa, kelja i karfiola

Zaštita luka
Zaštita graška i pasulja
Doza fungicida za tretiranje semena nekih povrtarskih biljaka
Zaštita pšenice, ječma, ovsa i raži
Zaštita kukuruza i sirka
Zaštita lucerke i crvene deteline
Štetočine u skladištima
Suzbijanje štetočina skladišta
Štetni pregljevi u voćarstvu
Herbicidi
Tabela doze primene herbicida

 • Autor
  Članci
 • Komentari (4)
  Član 10.945

  Poštovanje,
  Da li postoji mogućnost da mi pošaljete ovaj priručnik u elektronskoj formi na mail nenadbulic83@gmail.com

  Unapred hvala.

  Član 10.384

  Poštovani,
  volela bih primerak ovog priručnika u štampanaoj ili elektronskoj formi, zato Vas najljubaznije molim da mi objasnite da li je to moguće.
  Molim da mi odgovor pošaljete na meil sssrasic@gmail.com

  Član 12.147

  Mozete li mi poslati prirucnikna stefan.kocic.31.91@gmail.com ?
  Unapred hvala.

  Član 12.027

  Postovanje: kao i prethodni clanovi, i ja sam zainteresovan za elektronsku ili stampanu verziju prirucnika za Zastitu i Ishranu Bilja. Placanje pri dostavi.

  Pozdrav,
  Reljaaleksic

Odgovor na: Priručnik za ishranu i zaštitu bilja

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">