Reklama

Šećerna repa je važna kultura ne samo za poljoprivredu, već i privredu u celini. Ona je kod nas najvažnija industrijska kultura, kako po površinama koje zauzima, tako i po uticaju koji vrši ua intenziviranje poljoprivredne proizvodnje. Ali se pri njenom gajenju često dešava, da se ne obraća dovoljna pažnja njenoj zaštiti od štetočina i bolesti, te se zbog toga smanjuju prinosi i kvalitet proizvoda. Razlog tome je i nedovoljno poznavanje neprijatelja repe tj. štetočina i bolesti, kao i mera za njihovo uspešno suzbijanje.

U 1950 godini izašao je priručnik A. Stankovića „Štetočine šećerne repe i njihovo suzbijanje“, koji je popunio veliku prazninu u ovoj oblasti i pomogao kako stručnom uzdizanju terenskog osoblja fabrika šećera, tako i upoznavanju proizvođača repe sa neprijateljima ove kulture.

Napredak industrije sredstava za zaštitu bilja, te nova saznanja na području biologije i suzbijanja neprijatelja šećerne repe pod našim uslovima, kao i samo nepostojanje priručnika koji bi pored štetočina obrađivao i bolesti šećerne repe, pobudili su nas da pripremimo za štampu ovaj priručnik. U njemu su obrađene najopasnije štetočine i neke važnije bolesti repe. Priručnik je namenjen terenskom osoblju fabrika šećera, zatim poljoprivrednim stručnjacima koji se bave i proizvodnjom šećerne repe kao i samim proizvođačima ove kulture.

Na ovom mestu želimo da se zahvalimo inž. Gvidu Nonvejeu, inž. Veljku Nikoliću i Dr. Aleksandru Stankoviću za pregled rukopisa, kao i inž. Jovanu Stančiću za determinaciju nekih insekata. Pored toga, zahvaljujemo se i kolegi inž. Ivi Matiću, iz Zavoda za selekciju šećerne repe u Crvenki, za nesebičnu pomoć pri spremanju materijala za priručnik.

Pisac

SADRŽAJ

Predgovor
Uvod

OPŠTI DEO O SUZBIJANJU ŠTETOČINA ŠEĆERNE REPE

I. Agrotehničke mere (obrada zemljišta, plodored, vreme setve, zaštitni pojas, povećanje količine semena, đubrenje šećerne repe, vreme proređivanja, uništavanje korova, uništavanje biljnih ostataka)
II. Mehaničke mere (ručno skupljanje, kopanje kanala)
III. Biološke mere
IV. Hemijske mere (nikotin, barium hlorid, cink fosfid, DDT, gameksan, paration, sistemični insekticidi)
Uzimanje zemljišnih proba

O SUZBIJANJU BOLESTI ŠEĆERNE REPE

I. Agrotehničke mere (pravilan plodored, gajenje otpornih sorata, setva, đubrenje mikroelementima, skupljanje i uništavanje biljnih ostataka)
II. Mehaničke mere
III. Hemijske mere (fungicidi na bazi bakra, sumpora i žive)
Tabela mešanja hemijskih sredstava za zaštitu šećerne repe
Čuvanje sredstava za zaštitu bilja u skladištu
Uputstvo za rad sa sredstvima za zaštitu bilja

POSEBNI DEO

ŠTETOČINE ŠEĆERNE REPE

1. Repina pipa (Bothynoderes punctiventris Germ.)
2 Repin viličnjak (Psalidium maxillosum F.)
3. Siva repina pipa (Tanymecus palliatus Fbr.)
4. Lucerkina pipa (Otiorrhynchus Iigustici L.)
5. Mali repin surlaš (Lixus scabricollis Boh.)
6. Buvač (Chaetocnema concinna Marsh)
7. Peščar (Opatrum sabulosum L.)
8. Crna repina vaš (Aphis fabae Scop.)
9. Repin moljac (Phthorimaea ocellatella Boyd.)
10 Podgrizajuće sovice (Noctuidae)
11. Skočibube (Elateridae)
12. Mali gundelj (Rhizotrogus aequinoctialis Herbst.)
13. Repina muva (Pegomyia betae Curt.)
14. Kasida (Cassida nebuiosa L.)
15. Repina nematoda (Heterodera schachtii Schmidt.)
16. Stepski popac (Grylius desertus Pall.)
17. Poljski miševi (Muridae)

BOLESTI ŠEĆERNE REPE

1. Palež korena šećerne repe (Phoma betae Fr. i dr.)
2. Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola Sacc.)
3. Plamenjača šećerne repe (Peronospora schachtii Fuck)
4. Pepelnica (Erysiphe polygoni D. C.)
5. Virusne bolesti šećerne repe (žutica i mozaik)
6. Vilina kosica (Cuscuta sp )
Sistem mera u borbi sa štetočinama i bolestima šećerne repe Norme utroška i vreme upotrebe hemijskih sredstava za suzbijanje štetočina i bolesti šećerne repe
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">