Reklama

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za mleko, mlečne proizvode, kompozitne mlečne proizvode i starter kulture (u daljem tekstu: proizvodi) moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na individualne proizvođače.

Član 2

Za proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi važe zahtevi propisani ovim pravilnikom za grupu srodnih proizvoda.

Za proizvode iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da pre početka proizvodnje donese proizvođačku specifikaciju.

Proizvođačka specifikacija mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje proizvoda, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o izvršenom ispitivanju zahteva kvaliteta (zdravstvena ispravnost, senzorne, fizičke i hemijske karakteristike) i podatke iz deklaracije navedene u članu 3. ovog pravilnika.

O donetim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
3) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
4) datum izvršenog ispitivanja zahteva kvaliteta utvrđenih u proizvođačkoj specifikaciji.

Član 3

Ako za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drukčije propisano, proizvodi koje proizvođač stavlja u promet u originalnom pakovanju moraju na omotu, pakovanju, sudu ili nalepnici imati deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime ako ga proizvod ima;
2) naziv i sedište, odnosno adresu proizvođača ili uvoznika;
3) datum proizvodnje i rok trajanja, odnosno podatak „upotrebljiv do“ (za proizvode sa rokom trajanja do tri meseca upisuje se dan i mesec, a za proizvode sa rokom trajanja preko tri meseca – mesec i godina);
4) neto količinu (masa, zapremina) proizvoda;
5) spisak sastojaka proizvoda koji uključuje sve sastojke proizvoda (pod sastojcima se podrazumevaju i dodati aditivi) po opadajućem redosledu njihovih masa upotrebljenih pri proizvodnji. Spisku sastojaka treba da prethodi reč „sastojci“. Spisak sastojaka se u deklaraciji ne mora navoditi za sir, maslac, mleko, pavlaku, pod uslovom da nisu dodati drugi sastojci osim mlečnih proizvoda, enzima i kultura mikroorganizama neophodnih za proizvodnju ili soli koja je potrebna za proizvodnju sira pri čemu se ne misli na svež sir i topljeni sir.

Aditivi koji se dodaju proizvodima označavaju se u spisku sastojaka, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine za prehrambene proizvode.

Arome koje se dodaju proizvodima označavaju se u spisku sastojaka, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za arome za prehrambene proizvode.

Količina sastojka upotrebljena pri proizvodnji ili pripremi proizvoda mora se označiti u deklaraciji tog proizvoda (izuzimajući arome) kad se naziv sastojka pojavljuje u nazivu proizvoda ili kad je sastojak naglašen u deklaraciji rečima, slikom ili grafikom.

Oznaka količine sastojka mora se pojaviti u nazivu proizvoda ili neposredno uz naziv proizvoda ili u spisku sastojaka pored sastojka o kome je reč;

6) uslove čuvanja i skladištenja proizvoda;
7) uputstvo o načinu upotrebe, ako bez njega nije moguća pravilna upotreba proizvoda.

Podaci navedeni u stavu 1. tač. 1, 3. i 4. ovog člana moraju biti istaknuti u istom vidnom polju.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna, čitka i neizbrisiva.

Član 4

Deklaracija ne sme da sadrži oznake (nazive, slike, crteže i sl.) koje bi mogle potrošača dovesti u zabludu u pogledu porekla i kvaliteta proizvoda.

Član 5

Ako proizvode ne pakuje proizvođač, deklaracija mora da sadrži pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika i naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika, ili ime i adresu fizičkog lica koje je proizvod upakovalo, kao i datum pakovanja.

Ako proizvod nije pakovan u originalnom pakovanju, deklaracija mora da sadrži podatke iz člana 3. stav 1. tač. 1. i 3. ovog pravilnika.

Deklaracija za proizvode iz stava 2. ovog člana mora biti istaknuta na vidnom mestu.

Deklaracija za proizvod koji je uvezen, pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, mora da sadrži naziv zemlje porekla i naziv i sedište uvoznika.

Član 6

Ako neto količina (masa, ili zapremina proizvoda) u originalnom pakovanju ne prelazi 50g, deklaracija mora da sadrži:

1) naziv proizvoda, naziv i sedište proizvođača, odnosno preduzetnika ili ime i adresu fizičkog lica koje je proizvod pakovalo;
2) neto masu proizvoda;
3) datum proizvodnje i rok trajanja proizvoda, odnosno podatak „upotrebljiv do“, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Pod originalnim pakovanjem podrazumeva se pojedinačno pakovanje u ambalaži kojom se obezbeđuje originalnost i kvalitet proizvoda do momenta otvaranja u roku upotrebe.

Član 7

Ako je sadržaj pojedinačnog pakovanja proizvoda (neto količina) deklarisan u jedinicama mase, dozvoljena odstupanja od nazivne mase za pojedinačna pakovanja data su u sledećoj tabeli:

Prosečna neto količina slučajno izabranih deset pojedinačnih originalnih pakovanja mora odgovarati deklarisanoj masi proizvoda, uz navedena dozvoljena odstupanja.

Redni
broj
Naziv proizvoda Pakovanje % odstupanja
1 2 3 4
1 Pasterizovano mleko 0,5 l
0,5 – 11
preko 11
±3%
±2%
±1%
2 Sterilizovano mleko i mlečni napici 0,2 – 0,5 l
0,5 l
0,5 – 1l
±4%
±3%
±2%
3 Fermentisani mlečni proizvodi do 0,25 l
0,25 – 0,5 l
0,5 – 11
±5%
±3%
±2%
4 Mleko u prahu i ostali proizvodi u prahu do 1 kg
preko 1 kg
±1,5%
±1%
5 Pavlaka do 100 g
do 500 g
±5%
±2%
6 Maslac do 50 g
125 g
250 g
±5%
±2,5%
±2,5%
7 Meki sir do 200 g
200 g – 1 kg
preko 1 kg
±3%
±2%
±1,5%
8 Konfekcionirani i pojedinačno
pakovani sirevi
15 – 50 g
50 – 200 g
200 g – 1 kg
preko 1 kg
±5%
±3%
±2%
±1,5%
9 Topljeni i malo pakovanje drugih sireva do 500 g ±2%
10 Sladoled i zamrznuti dezerti do 50 g ili ml
50-250 g ili ml
250-500 g ili ml
preko 500 g ili ml
– 5%
– 3%
– 2%
– 1%

Član 8

Ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno, zabranjeno je bojenje, zaslađivanje i aromatizovanje proizvoda sintetičkim sredstvima, konzervisanje proizvoda hemijskim sredstvima i zračenje jonizujućim zracima, kao i dodavanje proizvodima drugih hemijskih sredstava.

Član 9

Proizvodi se mogu prevoziti samo transportnim sredstvima koja obezbeđuju očuvanje njihovog kvaliteta.

Proizvodi se do upotrebe moraju čuvati, odnosno skladištiti na način kojim se obezbeđuje očuvanje njihovog kvaliteta.

Uređaji i ambalaža moraju da budu izrađeni tako da se mogu lako čistiti, prati, dezinfikovati i ispravno zatvarati.

Član 10

Mlečni proizvodi se mogu proizvoditi i kao funkcionalna hrana.

Funkcionalni mlečni proizvodi treba da ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika propisane za odgovarajuću vrstu proizvoda.

Funkcionalni mlečni proizvodi deklarišu se kao funkcionalna hrana.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">