Reklama

Odluka o određivanju polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu koji podležu kontroli kvaliteta

„Službeni list SRJ“, br. 13 od 22. marta 1996, 39 od 23. avgusta 1996.

1. Kontroli kvaliteta podležu sledeći polјoprivredni i prehrambeni proizvodi i njihove prerađevine namenjeni uvozu, odnosno izvozu (u dalјem tekstu: proizvodi):

A. PROIZVODI NAMENјENI UVOZU:

1) meso stoke za klanje, peradi i divlјači (sveže, rashlađeno, zamrznuto);

2) drugi klanični proizvodi i jestivi delovi stoke za klanje, peradi i divlјači (sveži, rashlađeni, zamrznuti);

3) ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi (sveži, rashlađeni, zamrznuti – zečevi, žabe);

4) proizvodi od mesa stoke za klanje, peradi i divlјači (so-lјeni, salamureni, sušeni, dimlјeni, termički obrađeni i dr.);

5) ribe, rakovi, školјkaši, puževi, morski ježevi i kornjače;

6) proizvodi od riba, rakova, školјkaša, puževi, morskih ježeva, žaba i kornjača (sušeni, solјeni, dimlјeni, termički obrađeni i sl.);

7) mleko, proizvodi od mleka, sirila i mlekarske kulture;

8) sladoled i prašak za sladoled;

9) živinska i ptičija jaja osim jaja za priplod i eleukotična jaja, kao i proizvodi od istih;

10) južno voće i proizvodi od južnog voća;

11) kontinentalno voće i proizvodi od tog voća;

12) lubenice i dinje i proizvodi od tog voća;

13) povrće i proizvodi od povrća;

14) jestive pečurke i proizvodi od jestivih pečurki;

15) pektinski preparati;

16) kikiriki i proizvodi od kikirikija;

17) kafa, proizvodi od kafe i surogata kafe;

18) čaj, mešavine čaja i proizvodi od čaja;

19) začini, ekstrati začina i mešavine začina;

20) senf i sirovine za proizvodnju senfa;

21) natrijum glutaminat;

22) kuhinjska so i so za prehrambenu industriju;

23) supe, čorbe, koncentrati za supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi;

24) pekarski kvasac, prašak za pecivo i prašak za puding;

25) sirovine i proizvodi koji se upotreblјavaju za proizvodnju dijetskih proizvoda i dečije hrane;

26) aditivi i drugi dodatni sastojci za prehrambenu indust-riju;

27) žitarice za lјudsku ishanu (neolјuštena ili drugačije obrađena zrna);

28) pirinač (u lјusci, olјušteni, poliran, glaziran i sl.);

29) seme za ptice;

30) mlinski i pekarski proizvodi, testenine i brzo smrznuta testa;

31) slad, skrob, inulin i gluten;

32) keks i proizvodi srodni keksu;

33) ulјno semenje, seme i plodovi za prehrambenu industriju i lekovito bilјe;

34) masnoće i ulјa životinjskog i bilјnog porekla i njihovi proizvodi namenjeni za prehrambenu industriju;

35) sirovine bilјnog porekla za proizvodnju masti i ulјa namenjenih za prehrambenu industriju;

36) majonez, margarin i proizvodi slični majonezu i margarinu;

37) šećer, skrob i njihovi proizvodi;

38) ostali saharidi i njihovi proizvodi;

39) sirovine za proizvodnju šećera i skroba;

40) med i drugi pčelinji proizvodi;

41) kakao i proizvodi od kakaa, čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombone i bombonski proizvodi;

42) grožđe i proizvodi od grožđa;

43) vino i proizvodi od vina;

44) alkoholna pića (prirodna rakija, žestoka alkoholna pića, likeri, vermuti i druga alkoholna pića);

45) ekološka sredstva;

46) pivo;

47) sirovine i poluproizvodi za proizvodnju piva;

48) bezalkoholna pića i mineralne vode;

49) sirovine i poluproizvodi za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića;

50) špirit (etilalkohol) i sirovine za proizvodnju špi-rita;

51) sirće i sirćetna kiselina;

52) stočna hrana (hraniva, predsmeše, krmne smeše i dr.) i dodaci stočnoj hrani;

53) duvan sirov ili neprerađen, cigare, cigarilosi i cigarete od duvana i zamene duvana i ostali prerađeni duvan.

B. PROIZVODI NAMENјENI IZVOZU:

1) goveda za klanje, uklјučujući junad i telad;

2) konji za klanje i druge kategorije konja i ždrebadi osim konja i ždrebadi za priplod;

3) meso goveđe, teleće i juneće (sveže, rashlađeno, zamrznuto);

4) prerađevine od mesa i ribe;

5) mleko, proizvodi od mleka, sirila i mlekarske kulture.*

6)* vino, rakija od šlјiva i ostala fermentisana i alkoholna pića;

7)* dalmatinska kadulјa;

8)* duvan sirov ili neprerađen.

*Službeni list SRJ, broj 39/1996

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina koji podležu kontroli kvaliteta u spolјnotrgovinskom prometu („Službeni list SFRJ”, br. 55/79, 61/80 i 47/81).

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">