Reklama

„Službeni list SRJ”, br. 13 od 22. marta 1996, 39 od 23. avgusta 1996.

1. Pravna lica ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta mogu vršiti kontrolu kvaliteta sledećih polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih izvozu:

1) goveda za klanje uklјučujući junad i telad;

2) konja za klanje i drugih kategorija konja i ždrebadi osim konja i ždrebadi za priplod;

3) mesa goveđeg, telećeg i junećeg (svežeg, rashlađenog, za-mrznutog);

4) prerađevina od mesa i ribe;

5) mleka, proizvoda od mleka, sirila i mlekarske kulture.*

6)* vina, rakije od šlјiva i ostalih fermentisanih i alkoholnih pića;

7)* duvana sirovog ili neprerađenog.

*Službeni list SRJ, broj 39/1996

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina za koje u spolјnotrgovinskom prometu kontrolu kvaliteta mogu vršiti organizacije udruženog rada („Službeni list SFRJ”, br. 55/79 i 61/80).

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">