„Službeni list SRJ“, br. 13 od 22. marta 1996, 57 od 21. novembra 1997.

1. Pravna lica mogu vršiti kontrolu kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih izvozu (u danjem tekstu: proizvodi), ako u pogledu stručne spreme radnika, ispunjavaju sledeće uslove:

1) za kontrolu kvaliteta žive stoke – da imaju radnike sa završenim polјoprivrednim fakultetom stočarskog smera ili sa završenim veterinarskim fakultetom, sa najmanje 5 godina radnog iskustva na tim poslovima;

2) za kontrolu kvaliteta mesa, prerađevina od mesa i ribe – da imaju radnike sa završenim tehnološkim, prirodno-matematičkim, veterinarskim ili polјoprivrednim fakultetom odgovarajućeg smera, sa najmanje 5 godina radnog iskustva na tim poslovima, kao i radnike sa srednjom hemijskom školom za rad u laboratoriji;

3) za kontrolu kvaliteta mleka, proizvoda od mleka, sirila i mlekarskih kultura – da imaju radnike sa završenim polјoprivrednim, veterinarskim ili prirodno-matematičkim fakultetom odgovarajućeg smera, sa najmanje 5 godina radnog iskustva na tim poslovima, kao i radnike sa srednjom hemijskom školom za rad u laboratoriji.*

4)* za kontrolu kvaliteta vina, rakije od šlјiva i ostalih fermentisanih i alkoholnih pića – da imaju radnike sa završenim polјoprivrednim, prirodno-matematičkim ili tehnološkim fakultetom odgovarajućeg smera, sa najmanje 5 godina radnog iskustva na tim poslovima, kao i radnike sa srednjom he-mijskom školom za rad u laboratoriji;

5)* za kontrolu kvaliteta duvana sirovog ili neprerađenog, – da imaju radnike sa završenim polјoprivrednim, prirodnomatematičkim (odsek hemija ili biologija) ili tehnološkim fakultetom odgovarajućeg smera, sa najmanje 5 godina radnog iskustva na tim poslovima, kao i radnike sa srednjom hemijskom školom za rad u laboratoriji.

*Službeni list SRJ, broj 57/1997

2. Pravna lica mogu vršiti kontrolu kvaliteta proizvoda ako u pogledu opreme ispunjavaju sledeće uslove:

1) za kontrolu kvaliteta mesa, prerađevina od mesa i ribe, i to:

a) za organoleptičko ispitivanje: da imaju radne površine za pregled od nerđajućeg čelika ili plastičnog materijala, električni štednjak, frižider sa odelјkom za duboko zamrzavanje, odgovarajuću vagu, uređaje za otvaranje limenki, mašinu za narezivanje, kao i neophodan sitan inventar i drugu opremu za organoleptičko ispitivanje kvaliteta;

b) za laboratorijsko ispitivanje da imaju: dve sušnice za temperaturu do 250 °C, peć za žarenje sa temperaturom do 1100 °C preciznu analitičku vagu sa tačnošću +/– 0.000 g (0–200 g), tehničku vagu sa tačnošću +/– 0,01 g (0–1kg), Ph-metar, fotokolorimetar ili spektrofotometar, vibrator, vodeno kupatilo, rešo za spalјivanje belančevina po Kjeldalhu, električni rešo-običan, aparat za destilaciju vode, frižider, centrifugu, potrebne reagence i ostalu sitnu opremu;

v) za ispitivanje ambalaže za pakovanje: da imaju uređaje za ispitivanje kvaliteta limene i druge ambalaže;

2) za kontrolu kvaliteta mleka, proizvoda od mleka, sirila i mlekarskih kultura da imaju: dve sušnice do 250 °C, peć za žarenje do 1200 °C, preciznu analitičku vagu sa tačnošću +/– 0,0001 g (0–200 g), tehničku vagu sa tačnošću +/– 0,01 g (0–1 kg), spektrofotometar, centrifugu, Ph-metar, električni rešo, frižider, aparat za destilaciju vode, refraktometar-imerzioni sa kupatilom, vakuum pumpu za vodu, butirometar za mleko po Gerberu, butirometar za sir po Gerberu – komplet, butirometar za pavlaku po Gerberu, butirometar za maslac po Gerberu, stalak za butirometar po Gerberu, metalne posude od aluminijuma sa poklopcem (prečnika 6–7 cm, visine 3 cm), eksikator (3–5 komada) i ostalo laboratorijsko staklo.*

3)* za kontrolu kvaliteta vina, rakije od šlјiva i ostalih fermentisanih i alkoholnih pića, da imaju: piknometre, vodeno kupatilo sa termostatom, aparat za destilaciju, abeon-refraktometar, spektrofotometar, uvlampu sa fluorometrijskim dodatkom, plameni fotometar, palarofrag, gasni hromatograf, polarimetar, analitičku vagu i ostali laboratorijski pribor;

4)* za kontrolu kvaliteta duvana sirovog ili neprerađenog da imaju: autoanalajer za određivanje proteina, borvaldov aparat za destilaciju sa vodenom parom, mašinu za bušenje cigareta i određivanje katrana i nikotina, Ph-metar, spektrofotometar, analitičku vagu, sušnicu, pećnicu, vodeno kupatilo, termostat za vlaženje, sistem sisa za određivanje frakcionog sastava narmana, terenski higrometar, manometar, šutlov-aparat, mašinu za punjenje cigareta, mašinu za rezanje duvana, kolorimetar, hromatograf i ostali laboratorijski pribor.

*Službeni list SRJ, broj 57/1997

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">