Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje dokumentacija koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde o tome da je sertifikovani organski proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu tog zakona (u daljem tekstu: potvrda), kao i uslovi i način prodaje organskih proizvoda koji se mogu prodavati zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje samo ako su upakovani.

Član 2.

Radi izdavanja potvrde, koja važi u skladu sa rokom trajanja uvezenog proizvoda, uvoznik ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji dostavlja:

1) prijavu za uvoz organskih proizvoda;
2) kopiju sertifikata za organske proizvode koji se uvoze;
3) kopiju fakture za organske proizvode koji se uvoze;
4) kopiju overene jedinstvene carinske isprave za uvezene ogranske proizvode, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak.

Ako pošiljka koja se uvozi sadrži više vrsta organskih proizvoda koji su u sertifikatu iz stava 1. tačka 2) ovog člana grupisani zajedno (pod oznakom „voće”, „povrće” i sl.), kontrolnoj organizaciji dostavlja se i dokument sa pojedinačno navedenim organskim proizvodima koji se uvoze.

Član 3.

Prijava za uvoz organskih proizvoda sadrži podatke o:

1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu uvoznika;
2) adresi objekata i prostorija koje uvoznik koristi za skladištenje uvezenih organskih proizvoda;
3) organskim proizvodima koji se uvoze, i to:
(1) nazivu i količini organskih proizvoda,
(2) zemlji porekla organskih proizvoda (naziv zemlje u kojoj je proizveden organski proizvod) i zemlji iz koje je organski proizvod uvezen;
4) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu izvoznika organskih proizvoda;
5) kontrolnom telu ili kontrolnom organu koji je sertifikovao organske proizvode, a koji se nalazi na listi Evropske komisije (Lista kontrolnih tela i kontrolnih organa u sektoru organske proizvodnje, Lista priznatih kontrolnih tela i kontrolnih organa u svrhu ekvivalentnosti, Lista prepoznatih zemalja sa ekvivalentnim pravilima organske proizvodnje i kontrolnim sistemom).

Član 4.

Organski proizvodi mogu da se prodaju zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje samo ako su upakovani u pakovanja koja su namenjena krajnjem potrošaču.

Ako organski proizvodi nisu upakovani na način iz stava 1. ovog člana, prodaju se odvojeno od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje, na jasno obeleženom mestu.

Sertifikovani organski proizvodi prodaju se odvojeno od proizvoda iz perioda konverzije, na način da se spreči njihovo mešanje.

Član 5.

Organski proizvodi koji se stavljaju u promet obeležavaju se i deklarišu u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje organska proizvodnja i deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Član 6.

Proizvođač vodi evidenciju o prodaji organskih proizvoda za svaki mesec, o datumu prodaje organskih proizvoda, vrsti i količini prodatih organskih proizvoda sa zbirnim količinama, kao i o podacima o kupcu organskih proizvoda, osim podataka o krajnjem potrošaču u smislu zakona kojim se uređuje bezbednost hrane.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">