Reklama

I. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi za hmelј i proizvode od hmelјa, koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Član 2.

U smislu ovog pravilnika, hmelј je osušena ženska cvast (šišarica) od gajenog hmelјa (Humulus lupulus L. Cannabaceae), koji sadrži žuti prah lupulin u kome se nalaze gorke i aromatične materije.

Član 3.

Prema spolјašnjem izgledu šišarica hmelј se svrstava u sledeće klase kvaliteta:
1) hmelј I klase, koji mora biti ujednačen sa šišaricama svetlozelene boje. Šišarice moraju biti ujednačenog oblika i dužine karakteristične za sortu, bez pega od bolesti i štetočina i drugih oštećenja. Na pritisak moraju biti elastične.
Šišarice moraju imati kratke petelјke. Lupulin treba da je svetložute boje. Aroma mora da bude tipična, bez stranih mirisa;
2) hmelј II klase, koji mora imati iste osobine kao i hmelј prve klase s tim što je dozvolјena žutozelena boja šišarice i pojedini listići šišarica mogu imati i manje braonkaste pege koje su posledica mehaničkog oštećenja, a ne sme imati oštećenja nastala bolestima i štetočinama;
3) hmelј III klase, koji ima šišarice neujednačene veličine žućkaste ili svetlozelene boje.
Dozvolјena su oštećenja od bolesti i štetočina i veće braonkaste pege koje su posledica mehaničkog oštećenja. Lupulin može biti tamnije, ali ne i smeđe boje;
4) hmelј IV klase, koji je slabijeg kvaliteta od prethodne tri klase, ali je još uvek upotreblјiv pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 4.

Proizvodi od hmelјa su:

1) hmelј u prahu;
2) pelet hmelјa;
3) ekstrakti hmelјa;
4) specijalni ekstrakti hmelјa;
5) hmelјno ulјe;
6) specijalni proizvodi od hmelјa.

Član 5.

Hmelј u prahu je proizvod koji se dobija mehaničkim mlevenjem hmelјa pri čemu se mora očuvati sastav hmelјne šišarice.

Član 6.

Pelet hmelјa je proizvod koji nastaje mehaničkim mlevenjem i peletiranjem.
Pelet hmelјa se stavlјa u promet kao:
1) pelet hmelјa tip 100 je proizvod dobijen mlevenjem i peletiranjem cele šišarice hmelјa i po lupulinskom sastavu odgovara šišaricama hmelјa;
2) pelet hmelјa tip 90 je proizvod čijih 90 kg po lupulinskom sastavu zemenjuje 100 kg hmelјnih šišarica;
3) pelet hmelјa tip 45 je proizvod čijih 45 kg po lupulinskom sastavu zamenjuje 100 kg hmelјnih šišarica;
4) izomerizovani pelet hmelјa je pelet hmelјa kod kog je izvršena izomerizacija alfakiseline.

Član 7.

Ekstrakti hmelјa su koncentrisani proizvodi, dobijeni iz hmelјnih šišarica pomoću rastvarača etanola ili tečnog uglјen-dioksida.
Izomerizovani ekstrakti hmelјa su proizvodi dobijeni delimičnom ili potpunom izomerizacijom ekstrahovanih alfa kiselina.
Ekstrakti hmelјa obogaćeni hmelјnim ulјima su proizvodi koji su obogaćeni hmelјnim ulјem.

Član 8.

Specijalni ekstrakti hmelјa su:
1) ekstrakti hmelјa u prahu koji se dobijaju od ekstrakata hmelјa uz dodatak silikatne kiseline (silika gel), bentonita, oksida metala i sl.;
2) ro-,tetra-,heksa-izomerizovani ekstrakti hmelјa koji se dobijaju redukcijom izomerizovanih alfa kiselina;
3) bazni ekstrakti hmelјa se sastoje i od drugih gorkih sastojaka hmelјa koji nisu alfa kiseline, i sadrže 15% do 35% beta kiselina koje se pod određenim uslovima moraju oksidisati u meke smole čime se postižu gorke osobine;
4) ekstrakti bogati ulјem su proizvodi koji se dobijaju ekstrakcijom šišarica hmelјa tečnim uglјen-dioksidom i frakcionisanjem i sadrže meke hmelјne smole i 10% do 80% m/m eteričnih hmelјnih ulјa.

Član 9.

Hmelјno ulјe je proizvod koji sadrži hmelјna ulјa i dobijen je iz šišarica hmelјa ekstrakcijom, odnosno destilacijom vodenom parom i frakcionisanjem.

Član 10.

Specijalni proizvodi od hmelјa su proizvodi koji se dobijaju iz šišarica hmelјa posebnim postupcima kojima se izdvajaju pojedini sastojci tipa ksantohumola, tanina, beta kiselina, hmelјnih ulјa i sl.

Član 11.

Za proizvode iz člana 4. ovog pravilnika proizvođač je dužan da pre početka proizvodnje donese proizvođačku specifikaciju.
Proizvođačka specifikacija mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje proizvoda, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o izvršenom ispitivanju zahteva kvaliteta (zdravstvena ispravnost, senzorne, fizičke i hemijske karakteristike), kao i podatke iz deklaracije u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.

O donesenim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
3) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
4) datum izvršenog ispitivanja zahteva kvaliteta utvrđenih u proizvođačkoj specifikaciji.

Član 12.

Proizvođač hmelјa dužan je da vodi evidenciju koja sadrži sledeće podatke:

1) naziv i adresu proizvođača;
2) zemlјu porekla;
3) proizvodni region i područje;
4) katastarski broj i površinu parcele;
5) godinu berbe;
6) sortu hmelјa;
7) starost zasada;
8) broj bilјaka;
9) datum i vrste primenjenih agrotehničkih mera;
10) datum berbe.

Član 13.

Deklaracija za hmelј mora da sadrži sledeće podatke:

1) naziv i adresu proizvođača;
2) zemlјu porekla;
3) proizvodni region i područje;
4) godinu berbe;
5) sortu hmelјa;
6) klasu hmelјa;
7) neto masu;
8) sadržaj alfa kiselina.

Član 14.

Deklaracija za proizvode od hmelјa mora, pored podataka propisanih Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica i podataka iz člana 13. tač. 1, 2, 3, 4, 5. i 8. ovog pravilnika, da sadrži naziv proizvoda u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Član 15.

Geografska oznaka porekla ostvaruje se u skladu sa propisom kojim se uređuje pitanje geografskih oznaka porekla.

Član 16.

Za ispitivanje kvaliteta hmelјa i proizvoda od hmelјa koriste se sledeće metode:

Red. br. Parametar kvaliteta Vrsta metode Standard
1 Uzorkovanje hmelјa i proizvoda hmelјa EBC 7.1
2 Sadržaj vlage u hmelјu i proizvodima hmelјa Gubitak su_a enjem EBC 7.2
3 Konduktometrijska vrednost hmelјa, hmelјnog praha i peleta hmelјa Konduktrometrijska titracija EBC 7.4
4 Gorke materije u hmelјu i proizvodima hmelјa: Ganzlin-ova modifikacija Wcllmer-ove metode Frakcionisanje smola i konduktometrijska titracija EBC 7.5
5 Gorke materije u ekstraktu hmelјa: Ganzlin-ova modifikacija Wcllmer-ove metode Frakcionisanje smola i konduktometrijska titracija EBC 7.6
6 Alfa i beta kiseline u hmelјu i proizvodima hmelјa HPLC metodom Tečna hromatografija EBC 7.7
7 Alfa i beta kiseline u hmelјu i peletama hmelјa Spetrokofotometrija ASBC Hops 6

II. Završna odredba

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom listu SCG”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">