Reklama

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koje mora ispunjavati senf u proizvodnji i prometu.

Član 2

Senf se koristi kao dodatna sirovina u proizvodnji prehrambenih proizvoda ili za neposrednu ljudsku potrošnju.

Član 3

Za srodne proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi primenjuju se odredbe ovog pravilnika.

Za senf i za proizvode iz stava 1 ovog člana, proizvođač je dužan da donese proizvođačku specifikaciju.

Proizvođačka specifikacija mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, kao i izveštaj o izvršenom ispitivanju pokazatelja kvaliteta proizvoda (zdravstvena ispravnost, organoleptičke, fizičke i hemijske karakteristike).

O donetim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
3) naziv i sedište proizvođača;
4) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime ako ga proizvod ima;
5) datum početka proizvodnje po proizvođačkoj specifikaciji;
6) datum izvršenog ispitivanja pokazatelja kvaliteta proizvoda;
7) učešće osnovnih sastojaka u odnosu na neto količinu proizvoda;
8) funkcionalnu grupu upotrebljenih aditiva i njihov naziv ili brojčanu oznaku aditiva, npr., konzervans („sorbinska kiselina ili E200“);
9) vrstu i količinu sastojaka dodatih radi povećanja biološke vrednosti proizvoda;
10) rok upotrebe;
11) uslove skladištenja.

Član 4

Proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju moraju na omotu, sudu ili etiketi imati deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime ako ga proizvod ima. Ako je pri proizvodnji senfa korišćena dodatna sirovina čiji se ukus može jasno uočiti (začinsko bilje, ren, vino i dr.), naziv proizvoda dopunjuje se nazivom te sirovine (npr. „senf sa renom“ ili „senf sa vinom“ i sl.). Slova kojima je odštampan naziv dodate sirovine moraju biti iste veličine kao i slova naziva proizvoda.
Naziv proizvoda može nositi oznaku „ljuti“ ako ljutina potiče od zrna crne slačice, osim ako nije posebno istaknuto da ljutina potiče od dodatih ljutih začina (npr. „senf sa čilijem“);
2) naziv i sedište proizvođača, odnosno preduzeća ili drugog pravnog lica koje proizvod pakuje;
3) neto-masu proizvoda;
4) osnovne sirovine proizvoda prema opadajućem redosledu procentualne zastupljenosti;
5) podatke o aditivima koji moraju biti označeni nazivom funkcionalne grupe, praćene specifičnim nazivom ili brojčanom oznakom aditiva (npr., konzervans „sorbinska kiselina ili E200“);
6) datum proizvodnje, odnosno pakovanja (godina se izražava dvocifrenim brojem) i rok upotrebe ili „upotrebljiv do“;
7) druge podatke od interesa za potrošača.

Deklaracija mora biti jasno uočljiva i čitka.

Član 5

Senf je proizvod dobijen mešanjem fino samlevenih ili celih semenki bele ili crne slačice (Brassica nigra L, Sinapis alba L), sa vodom, sirćetom ili vinom.

U proizvodnji senfa može se koristiti seme ruske slačice (Brassica juncea L).

Član 6

U proizvodnji senfa mogu se koristiti kuhinjska so, šećer, začini, ekstrakti začina i druge dodatne sirovine kao što su ren, paradajz i sl.

Član 7

U proizvodnji senfa mogu se koristiti aditivi dati u tabeli 1.

Tabela 1

Redni broj Naziv aditiva E. br. Dodata količina u procentima
KONZERVANSI
1 askorbinska kiselina E300 do 0,10
2 sorbinska kiselina E200 do 0,10
3 limunska kiselina E330 do 0,10
4 benzoeva kiselina i njene soli E210 do 0,10
5 natrijum-metabisulfit E223 pojedinačno ili u kombinaciji
6 kalijum-metabisulfit E224 ukupno do 0,5g SO2/kg proizvoda

U proizvodnji senfa zabranjeno je koristiti sintetička eterična ulja.

Član 9

Senf se mora transportovati i skladištiti pod uslovima koji obezbeđuju očuvanje kvaliteta.

Član 10

Brisan

Član 11

Senf koji se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće zahteve:

1) da ima izgled, ukus i miris karakterističan za senf;
2) da je homogene, mazive, konzistencije, bez grudvica;
3) da sadrži najviše 78% vode;
4) da sadrži najviše 15% kuhinjske soli (računato na suvu materiju proizvoda);
5) da sadrži najviše 9% pepela, bez kuhinjske soli (računato na suvu materiju proizvoda);
6) da sadrži najviše 0,1% pepela nerastvorljivog u HCl.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu senfa („Službeni list SRJ“, br. 68/93).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar



<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">