Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način obeležavanja polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobijenih od genetički modifikovanih organizama koji se stavlјaju u promet.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na proizvode koji su dobijeni upotrebom genetički modifikovanih organizama ili delova genitički modifikovanih organizama, u čiji sastav ne ulaze genetički modifikovani organizmi ili delovi genetički modifikovanih organizama.

Član 2.

Proizvodi dobijeni od genetički modifikovanih organizama iz člana 1. ovog pravilnika su polјoprivredni i prehrambeni proizvodi koji su proizvedeni od genetički modifikovanih organizama ili sadrže genetički modifikovane organizme ili kombinaciju genetički modifikovanih organizama, a koji se u celini sastoje ili kao komponentu sadrže jedan ili više genetički modifikovanih organizama ili deo genetički modifikovanog organizma bez obzira na prisustvo modifikovane dezoksiribonukleinske kiseline, i za koje je dato odobrenje nadležne savezne organizacije za stavlјanje u promet.

Član 3.

Proizvođač, odnosno uvoznik polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobijenih od genetički modifikovanih organizama (u dalјem tekstu: proizvođač ili uvoznik) obavezan je da u deklaraciju unese tekst sledeće sadržine: “Ovaj proizvod sadrži genetički modifikovan organizam”. Navedeni tekst ispisuje se jasno uočlјivim slovima i stavlјa se na vidno mesto gde se nalazi i naziv proizvoda.

Proizvođač, odnosno uvoznik obavezan je da ambalažu, pakovanje, nalepnicu i privesnicu prizvoda iz stava 1. ovog člana označi logom odgovarajuće veličine u obliku jednakostraničnog trougla. Trougao je oivičen debelom linijom crvene boje. Unutrašnje polјe je žuto a u sredini polјa je jasno uočlјivim ćiriličnim ili latiničnim slovima crne boje ispisana reč: “GMO” ili “GMO”. Ako deklaracija nije štampana kolor tehnikom, umesto žute, unutrašnje polјe je bele boje.

Član 4.

Proizvođač, odnosno uvoznik obavezan je da u deklaraciji proizvoda iz člana 1. ovog pravilnika, u listi sastojaka, nazive sastojaka koji su dobijeni od genetički modifikovanih organizama dopuni tekstom “genetički modifikovan”. Tekst mora biti odštampan slovima koja su najmanje iste veličine kao i slova koja se koriste za ispisivanje naziva samog sastojka.

Član 5.

Obeležavanje iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika ne odnosi se na proizvode koji sadrže do 0,9 % (računajući procenat na neto masu proizvoda) primesa genetički modifikovanih organizama i primesa poreklom od genetički modifikovanih organizama , koje su tokom procesa proizvodnje proizvoda nastale usled tehnološki neizbežne kontaminacije, pod uslovom da kontaminirajući genetički modifikovani organizam odgovara odredbi člana 2. ovog pravilnika.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom listu SCG”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">