„Službeni list SFRJ“, br. 32 od 8. maja 1987.

Član 1.

Za pošilјku bilјa koja se izvozi iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izdaje se uverenje o zdravstvenom stanju pošilјke bilјa (fitosanitetsko uverenje), na obrascu FU.

Za pošilјku bilјa koja se reeksportuje izdaje se zdravstveno uverenje za reeksport (fitosanitetsko uverenje za reeksport), na obrascu FUR.

Obrasci FU i FUR iz st. 1. i 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

Uverenja o zdravstvenom stanju pošilјaka bilјa iz člana 1. ovog pravilnika overavaju se pečatom, i to: uverenje koje izdaje nadležni organ za zaštitu bilјa u republici, odnosno autonomnoj pokrajini – pečatom tog organa, a uverenje koje izdaje Savezni komitet za polјoprivredu – granična stanica za zaštitu bilјa – pečatom granične stanice.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu uverenja o zdravstvenom stanju pošilјaka bilјa koje se izvoze ili reeksportuju („Službeni list SFRJ“, br. 57/83).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SFRJ“.

Obrazac FU opt

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">