Reklama

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2013)

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.
Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta ili izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji.

Član 2.
Podsticaji mogu da se koriste ako se uvodi i sertifikuje:
1) sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;
2) dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu.
Pored namena iz stava 1. ovog člana podsticaji mogu da se koriste ako se sertifikuju:
1) sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu;
2) sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;
3) proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje;
4) poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla).
Pravo na podsticaje može da se ostvari za jednu ili više namena iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 3.
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pravo na podsticaje može da ostvari ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima:
1) sertifikat izdat od sertifikacionog tela akreditovanog od Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs) ili od nacionalnog akreditacionog tela zemlje koja je pridružena ili punopravna članica Evropske organizacije za akreditaciju (EA, www.european-accreditation.com) ili od nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, za namene iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;
2) sertifikat prema GLOBALG.A.P. standardu izdat od sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS, Keln, Nemačka, www.globalgap.com), za namene iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;
3) sertifikat izdat od Rijaseta islamske zajednice Srbije, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji, za namene iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;
4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, za namene iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;
5) sertifikat izdat od sertifikacionog tela koje je ovlašćeno od Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, za namene iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika.

Član 4.
Pravo na podsticaje može da se ostvari ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi.
Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra tekuće godine na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.
Uz zahtev se dostavlja:
1) dokaz da je do podnošenja zahteva izvršeno plaćanje troškova uvođenja i sertifikacije za namenu za koju se podnosi zahtev;
2) sertifikat iz člana 3. tač. 1) – 5) ovog pravilnika i dokument iz člana 3. tačka 4) ovog pravilnika za namenu za koju se zahtev podnosi.
Pravno lice i preduzetnik kao dokaz o plaćanju troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja račun i odgovarajući izvod overen od banke.
Fizičko lice koje je plaćanje troškova iz stava 1. tačka 1) ovog člana izvršilo bezgotovinski dostavlja račun i odgovarajući izvod overen od banke kao dokaz o izvršenom plaćanju usluga iz računa, a fizičko lice koje je plaćanje izvršilo gotovinski dostavlja račun i odgovarajući fiskalni isečak.
Ako je dokaz o izvršenom plaćanju iz st. 2. i 3. ovog člana izdat na stranom jeziku, dostavlja se i njegov prevod, izdat od ovlašćenog sudskog tumača.
Sertifikat i dokument iz stava 1. tačka 2) ovog člana treba da budu izdati u godini u kojoj se podnosi zahtev (do podnošenja zahteva) ili u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva (od 1. novembra do 31. decembra).
Sva dokumentacija iz stava 1. ovog člana treba da glasi na podnosioca zahteva i da bude u originalu ili overenoj kopiji.

Član 6.
Podnosilac zahteva, uključujući i onog sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kome je utvrđeno pravo na podsticaje (korisnik), ostvaruje pravo na naknadu dela troškova u procentu koji Vlada svake godine određuje posebnim aktom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, a u maksimalnom iznosu do 350.000 dinara za sve namene iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 7.
Zahtev koji se podnosi u 2013. godini može da se podnese od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. oktobra 2013. godine.

Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Zahtev - pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">