Reklama

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju bliži uslovi koje moraju da ispune prevozna sredstva u kojima se prevoze životinje (u daljem tekstu: prevozna sredstva).

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) navigacioni sistem je satelitski ili drugi tehnološki sistem, koji obezbeđuje sveobuhvatno, trajno, tačno i sigurno pozicioniranje prevoznog sredstva;
2) kontejner je sanduk, kutija, kavez ili bilo koja druga čvrsta konstrukcija za transport životinja u prevoznom sredstvu;
3) brod za prevoz životinja je prevozno sredstvo vodnog saobraćaja koje je namenjeno za prevoz životinja, izuzev trajekta ili broda sa pokretnim kontejnerima u kojima su smeštene životinje;
4) duži prevoz je svaki prevoz koji traje duže od osam časova a počinje utovarom prve životinje u prevozno sredstvo i završava se istovarom poslednje životinje.

Član 3

Prevozna sredstva i oprema za prevoz životinja treba da budu izrađeni tako da se:

1) izbegnu povrede, bol, patnja i mučenje životinja;
2) obezbedi sigurnost životinja tokom prevoza;
3) spreči mogućnost da životinje pobegnu ili ispadnu iz prevoznog sredstva;
4) obezbedi zaštita životinja od nepovoljnih vremenskih prilika i ekstremnih temperatura;
5) obezbedi dovoljno slobodnog prostora iznad životinje, koja stoji u svom prirodnom položaju u cilju održavanja cirkulacije;

6) obezbedi pristup životinjama, da one mogu da se pregledaju i da im se pruži odgovarajuća nega;
7) obezbedi kvalitet i kvantitet vazduha, koji odgovara vrstama životinja koje se prevoze;
8) omogući lako čišćenje i dezinfekcija;
9) obezbedi podna površina koja sprečava klizanje;
10) obezbedi podna površina koja na najmanju moguću meru smanjuje izlivanje urina i fecesa;
11) obezbedi dovoljno osvetljenje za pregled i brigu o životinjama tokom prevoza.

Prevozna sredstva i oprema za prevoz životinja treba da budu dovoljno čvrsti da izdrže težinu životinje i opterećenje pri kretanju prevoznog sredstva.

Prevozna sredstva u kojima se nalaze pregrade za grupisanje i zaštitu životinja treba da budu lake za rukovanje.

Za životinje koje moraju da budu vezane, treba obezbediti adekvatnu opremu u prevoznom sredstvu.

Kontejneri u kojima životinje ne mogu da se vide treba da imaju na vrhu jasnu oznaku koja ukazuje na prisustvo životinja.

Član 4

Podovi u prevoznom sredstvu se izrađuju od nerđajućeg materijala koji se lako održava i koji omogućuje da se izbegne neudobnost, stres i povrede životinja.

Član 5

Prevozno sredstvo mora da ima adekvatnu ventilaciju, imajući u vidu broj i vrstu životinja koje se prevoze.

Ventilacija treba da obezbedi dovoljno kiseonika životinjama, ukloni neprijatne mirise i gasove i reguliše temperaturu i vlažnost.

Kontejneri se smeštaju tako da ne ometaju ventilaciju.

Član 6

Prevozno sredstvo je opremljeno svetlosnim uređajem, fiksnim ili prenosnim koji je dovoljan za pregled, hranjenje i napajanje životinja.

Član 7

Oprema za utovar i istovar izrađuje se tako da spreči povrede i patnju životinja i obezbedi njihovu sigurnost, kao i da se lako čisti, pere i dezinfikuje.

Oprema za utovar i istovar mora da ima bočnu zaštitu, a njen pod ne sme da bude klizav.

Utovar i istovar se obavlja pomoću odgovarajućih rampi, liftova ili utovarnih ograda.

Oprema za utovar i istovar mora da odgovara nameni i da bude ispravna.

Rampe za svinje, telad i konje moraju da budu pod nagibom do 20°, što je 36,4% u horizontali, a rampe za ovce i goveda, izuzev teladi, pod uglom od 26°34′, što je 50% u horizontali.

Rampe čiji je nagib veći od 10°, što je 17,6% u horizontali rampe moraju da budu snabdevene lestvama i bočnim barijerama, kako bi se životinje pele i spuštale duž rampe bez poteškoća i rizika od povreda.

Platforme koje se dižu i gornje platforme moraju da imaju bezbednosne ograde.

Član 8

Svaki železnički vagon i drumsko vozilo u kojima se prevoze životinje mora da bude jasno i vidljivo obeleženo, tako da ukazuje na transport živih životinja.

Član 9

Brod za prevoz životinja mora da ima:

1) ogradu, obore i palube koji odgovaraju životinjama koje se prevoze i koji su dovoljno čvrsti, što se izračunava prilikom izgradnje ili rekonstrukcije broda u skladu sa posebnim propisima;
2) alarm za uzbunjivanje u slučaju prekida električne energije, kvara ventilacionog sistema, osvetljenja, sistema snabdevanja svežom vodom i drenažnog sistema koji je ugrađen u kormilarnicu;
3) izvor električne energije dovoljno jak da trajno obezbedi ventilacioni sistem i sistem rasvete u uslovima normalnog rada broda i rezervni izvor električne energije koji može tri dana da zameni osnovni izvor;
4) odgovarajuće prolaze, rampe i hodnike između keja i palube broda;
5) prolaze u brodu koji odgovaraju vrsti životinja koje se prevoze;

6) drenažni sistem i odvode odgovarajućeg kapaciteta kojima se otpadne vode prazne pomoću pumpi ili izbacivača vode, kao i rezervne pumpe u slučaju kvara;
7) odvojene prostore za zalihe sveže vode, hrane i odgovarajuće prostirke za životinje;
8) sistem za kontinuirano snabdevanje svežom vodom, dovoljan broj pojilica i rezervni crpni sistem za napajanje svežom vodom za slučaj kvara u primarnom sistemu;
9) opremu za hranjenje životinja;
10) protivpožarnu opremu u prostoru u kome se nalaze životinje u skladu sa posebnim propisima;
11) odgovarajući ventilacioni sistem, dovoljnog kapaciteta koji omogućava:

– 40 izmena vazduha u satu, ako se radi o zatvorenom prostoru visine do 2,30 m;
– 30 izmena vazduha u satu, ako se radi o zatvorenom prostoru visine veće od 2,30 m;
– 75% od kapaciteta iz prve i druge alineje ove tačke, ako se radi o prostoru koji je delimično zatvoren.

Član 10

Na trajektu se životinje prevoze u drumskim vozilima, železničkim vagonima i kontejnerima.

Trajekt mora da ima:

1) dovoljan broj sigurnosnih mesta koja omogućuju da se drumska vozila, železnički vagoni i kontejneri pričvrste za trajekt;
2) alarm za uzbunjivanje u slučaju prekida električne energije u ventilacionom sistemu i rezervni izvor energije, kako bi se osiguralo održavanje ventilacije.

Član 11

U prevoznim sredstvima vazdušnog saobraćaja životinje moraju da se prevoze u kontejnerima koji odgovaraju vrsti životinja.

Član 12

Železnički vagon, drumsko vozilo i brod za prevoz životinja kod dužeg prevoza životinja moraju da imaju:

1) krov od svetlog materijala izolovan na odgovarajući način;
2) dovoljan broj pregrada u odnosu na broj i vrstu životinja;
3) hranilice i pojilice konstruisane i postavljene na način koji odgovara vrsti životinja koje treba hraniti i napajati;
4) rezervoar sa vodom čiji kapacitet iznosi najmanje 1,5% maksimalne popunjenosti teretom tog prevoznog sredstva, koji je napravljen tako da može da se proveri nivo vode u rezervoaru i koji je povezan sa uređajima za napajanje.

Član 13

Drumsko vozilo kod dužeg prevoza životinja mora da ima ventilacioni sistem koji obezbeđuje temperaturu od 5°C do 30°C u prevoznom sredstvu, sa tolerancijom od ±5°C, bez obzira da li se drumsko vozilo kreće ili stoji.

Ventilacioni sistem u drumskom vozilu kod dužeg prevoza mora da obezbedi ravnomernu cirkulaciju vazduha kroz celo prevozno sredstvo sa minimalnim protokom vazduha nominalnog kapaciteta od 60 m3/h/KN popunjenosti teretom prevoznog sredstva i koji može da radi najmanje četiri sata nezavisno od rada motora prevoznog sredstva.

Član 14

Drumsko vozilo kod dužeg prevoza životinja mora da ima sistem za praćenje temperature vazduha u prevoznom sredstvu sa uređajem za beleženje tih podataka i alarmnim sistemom.

Senzori za praćenje temperature moraju da budu postavljeni u onim delovima drumskog vozila, koji su najviše izloženi lošim vremenskim uticajima.

Dobijeni podaci o temperaturi moraju da imaju datum merenja.

Alarmni sistem upozorava vozača kada temperatura vazduha u drumskom vozilu pređe dozvoljenu granicu.

Član 15

Drumsko vozilo kod dužeg prevoza životinja mora da ima navigacioni sistem.

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">