Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta hrane i način vršenja službene kontrole, kao i Lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane.

Član 2.

Vrste hrane su:
1) hrana životinjskog porekla;
2) hrana biljnog porekla;
3) mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;

4) hrana za životinje:
(1) hrana za životinje biljnog porekla,
(2) hrana za životinje mešovitog porekla, uključujući mediciniranu hranu za životinje, hranu za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla i aditive,
(3) hrana za životinje životinjskog porekla,
(4) hrana za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla.

Član 3.

Radi postizanja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, a u zavisnosti od vrste hrane, kontrola hrane, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i kontrola hrane, vrši se na sledeći način:

1) preko veterinarske inspekcije, i to:
(1) hrane životinjskog porekla u fazi primarne proizvodnje,
(2) hrane životinjskog porekla u svim fazama proizvodnje, prerade, prometa na veliko i izvoza,
(3) hrane životinjskog porekla u prometu na malo u registrovanim odnosno odobrenim objektima, kao i u prometu na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima (kasapnice, ribarnice i sl.),
(4) mešovite hrane, i to u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko, za mešovitu hranu koja je data u tač. 1–3. Priloga ovog pravilnika,
(5) mešovite hrane, i to u fazi izvoza, za mešovitu hranu koja je data u tač. 1, 2, 3, 6, 7, 10. i 14. Priloga ovog pravilnika,
(6) sve hrane u ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane i keteringa;

2) preko granične veterinarske inspekcije u fazi uvoza i provoza, i to:
(1) hrane životinjskog porekla,
(2) mešovite hrane, za mešovitu hranu koja je data u tač. 1, 2, 3. i 10. Priloga ovog pravilnika, u skladu sa posebnim propisom;

3) preko poljoprivredne inspekcije, i to:
(1) hrane biljnog porekla u fazi:
– proizvodnje i prerade (osim primarnih biljnih proizvoda u skladištima i u hladnjačama bez minusnog režima), uključujući skladišta zrnastih proizvoda u mlinovima, pekarama i drugim mestima prerade,
– izvoza, prometa na veliko (uključujući otkupna mesta za primarne biljne proizvode) i prometa na malo,
(2) hrane mešovitog porekla, i to u fazi proizvodnje, prerade, prometa na veliko, prometa na malo i izvoza, za mešovitu hranu koja je data u tač. 4–14. Priloga ovog pravilnika,
(3) sve hrane u poslastičarnicama i pekarama,
(4) vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića i etil-alkohola u fazi proizvodnje, prerade, prometa na veliko, prometa na malo i izvoza;

4) preko fitosanitarne inspekcije, i to:
(1) hrane biljnog porekla, i to u fazi:
– primarne proizvodnje, uključujući i proizvodnju semena za proizvodnju klica i proizvodnju klica, kao i proizvodnje micelijuma i pečurki,
– skladištenja primarnih biljnih proizvoda u skladištima i hladnjačama bez minusnog režima i skladištima zrnastih proizvoda (osim u mlinovima, pekarama i drugim mestima prerade),
– prometa primarnih biljnih proizvoda na veliko (kvantaške pijace),
– prometa na malo primarnih biljnih proizvoda (zelene pijace),
– izvoza primarnih biljnih proizvoda;

5) preko granične fitosanitarne inspekcije, u fazi uvoza i provoza, i to:
(1) hrane biljnog porekla,
(2) hrane mešovitog porekla, za mešovitu hranu koja je data u tač. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. i 14. Priloga ovog pravilnika,
(3) vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića i etil-alkohola.

Član 4.

Radi postizanja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, a u zavisnosti od vrste hrane za životinje, kontrola hrane za životinje, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i kontrola hrane za životinje, vrši se na sledeći način:

1) preko veterinarske inspekcije, i to hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade, prometa i izvoza:
(1) hrane za životinje životinjskog porekla,
(2) hrane za životinje mešovitog porekla, uključujući mediciniranu hranu za životinje, hranu za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla i aditive,
(3) hrane za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla;

2) preko granične veterinarske inspekcije, i to hrane za životinje u fazi uvoza i provoza, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju vrste pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima;

3) preko poljoprivredne inspekcije, i to hrane za životinje biljnog porekla, odnosno hraniva iz skladišta zrnastih proizvoda (u mlinovima i drugim mestima prerade);

4) preko fitosanitarne inspekcije, hrane za životinje biljnog porekla, i to:
(1) u fazi primarne proizvodnje,
(2) u fazi skladištenja zrnastih proizvoda (osim u mlinovima, pekarama i drugim mestima prerade);

5) preko granične fitosanitarne inspekcije, u fazi uvoza i provoza, i to:
(1) hrane za životinje biljnog porekla,
(2) hrane za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla, osim hrane za životinje iz tačke 2) ovog člana.

Član 5.

Lista mešovite hrane data je u Prilogu – Lista mešovite hrane, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole mešovite hrane („Službeni glasnik RS”, broj 33/10).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog Lista mešovite hrane

1. Mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode od mleka, a koja nije održiva na sobnoj temperaturi
2. Mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode životinjskog porekla, a koja nije održiva na sobnoj temperaturi
3. Mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode od mleka
4. Belančevinasti proizvodi od kvasca
5. Bombonski proizvodi
6. Fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi
7. Poslastičarski proizvodi
8. Supe
9. Dodaci jelima

10. Žita, mlinski i pekarski proizvodi, testenine i brzo smrznuta testa
10.1. Pekarski proizvodi
10.1.1. Burek – pita sa mesom
10.1.2. Burek – pita sa sirom
10.2. Punjena testenina
10.2.1. Punjena testenina sa dodatkom proizvoda od mesa
10.2.2. Punjena testenina sa dodatkom proizvoda od mleka
10.2.3. Testenina sa mesnim ekstraktom
10.3. Proizvodi od brzo smrznutog testa sa nadevima
10.3.1. Proizvod od brzo smrznutog testa sa nadevom od mesa
10.3.2. Proizvod od brzo smrznutog testa sa nadevom od sira

11. Kakao – proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladnim i krem – proizvodi
12. Jestivo biljno ulje i masti, margarin i drugi masni namazi, majonez i srodni proizvodi

13. Srodni proizvodi od kafe
13.1. Napitak (sterilizovani, pasterizovani) sa kafom, šećerom i mlekom (učešće mleka ispod 50%)
13.2. Mešavina pržene kafe sa šećerom i mlekom (učešće mleka ispod 50%)

14. Ostali proizvodi od voća i povrća

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">