Reklama

„Službeni glasnik RS“, broj 102 od 21. decembra 2018.

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se kategorizacija i postupak unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, a u cilјu pobolјšanja uslova higijene hrane u objektima.

Član 2.

Ova uredba ne odnosi se na objekte koji su odobreni za izvoz hrane životinjskog porekla u Evropsku uniju, na objekte u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda/hrane životinjskog porekla, kao i na objekte sa posebnim geografskim ograničenjima u skladu sa posebnim propisom, odnosno na koje se primenjuje princip fleksibilnosti, prilagođavanja i odstupanja od zahteva utvrđenih propisima Evropske unije.

Član 3.

Objekti u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, u zavisnosti od stepena usaglašenosti sa propisima Evropske unije, svrstavaju se u odgovarajuću kategoriju, i to:

1) kategorija 1 – objekat koji je u saglasnosti sa propisima Evropske unije;

2) kategorija 2 – objekat sa manjim neusaglašenostima sa propisima Evropske unije, koje se mogu otkloniti u kraćem vremenskom periodu, odnosno u roku od šest meseci;

3) kategorija 3 – objekat sa neusaglašenostima za čije otklanjanje je potreban duži vremenski period;

4) kategorija 4 – objekti koji nisu u saglasnosti sa propisima Evropske unije i koji ne mogu da ispune standarde Evropske unije.

Član 4.

Postupak unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla ostvaruje se unapređenjem stanja u objektima, primenom zahteva i standarda Evropske unije.

Član 5.

Kategorizacija i postupak unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla sprovodi se u skladu sa Nacionalnim programom unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla, koji donosi Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu.

Član 6.

Tokom postupka unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prati realizaciju individualnih akcionih planova koji su dužni da donesu subjekti u poslovanju hranom životinjskog porekla, radi postizanja usaglašenosti sa propisima Evropske unije.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

05 broj 110-12432/2018

U Beogradu, 20. decembra 2018. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">