Reklama

Seminar: Inspekcijski nadzor u industriji proizvoda animalnog porekla

Datum: 2. 6 2017., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda

Datum: 3. 6 2017., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar IPARD fond – konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu

Datum: 6. 6 2017., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Ekotrofelija Srbija 2017.

Datum: 14. 7 2017., Mesto: Naučno-tehnološki park, Beograd, Organizator: Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije, EcoTrophelia Europe

5. Međunarodni Kongres Nutricionista

Datum: 17. 11 2017., Mesto: Valamar Diamant Hotel, Poreč, Hrvatska, Organizator: Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma, Udruga Nutricionizam Balans, Hrvatski Zbor Nutricionista