Poziv za učešće na sajmu FOODEX u okviru JETRO ZONE

Datum: 7. 3 2017., Mesto: Tokio, Japan, Organizator: Japanska organizacija za spoljnu trgovinu JETRO

XXII Savetovanju o biotehnologiji – Agronomski fakultet u Čačku

Datum: 10. 3 2017., Mesto: Agronomski fakultet u Čačku, Organizator: Agronomski fakultet u Čačku