Seminar: Dijetetski proizvodi

Datum: 23. 3 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Alergeni u hrani

Datum: 13. 4 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Biscuit People Conference 2018

Datum: 26. 4 2018., Mesto: Rovinj, Organizator: Biscuit People