Reklama

logo


Izvor: http://www.najboljeizsrbije.rs
.

Biramo „Najbolje iz Srbije“ po šesti put!

Brend je postao jedan od glavnih instrumenata pozicioniranja kompanije na tržištu i borbe za lojalnost i poverenje potrošača. Prepoznatljivi brendovi oslikavaju uspešnu privredu i zato organizatori Akcije „Najbolje iz Srbije“ žele da ih istaknu i nagrade.

Izbor najboljih domaćih brendova u okviru Akcije „Najbolje iz Srbije“, koju organizuju Ministarstvo trgovine i usluga, Privredna komora Srbije i dnevni ekonomski list “Privredni pregled“ ove godine biće održan po šesti put.

Ciljevi Akcije su promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina razmišljanja, koji treba da utiču na promenu svesti potrošača u davanju prednosti domaćim proizvodima.

Učešćem u Akciji ,,Najbolje iz Srbije“ doprinosite jačanju sopstvenog brenda i njegove pozicije na tržištu, a samim tim i razvoju privrede Republike Srbije.
.

Osnovni ciljevi

Osnovni cilj Akcije jeste promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina razmišljanja.

Takođe, ciljevi Akcije su:

 • reafirmacija domaće privrede i unapređenje imidža domaćih robnih i korporativnih brendova na domaćem tržištu;
 • poboljšanje pozicije domaćih brendova u cilju jačanja konkurentnosti domaće privrede;
 • poboljšanje percepcije proizvoda Made in Serbia;
 • afirmacija lokalnih brendova;
 • podsticanje inovacija;
 • uvažavanje mišljenja i stavova potrošača;
 • podrška pozitivnim primerima ličnog brenda u funkciji promocije Srbije; i
 • podrška inostranim brendovima sa statusom domaćeg proizvoda.

.

Način izbora

Najbolje će birati rezultati poslovanja i stavovi potrošača/poslovnih partnera, uz dopune ocenama žirija.

Brendovi i preduzeća – finalna potrošnja Proizvodna dobra –
poslovno
tržište
Najbolji privredni
događaj u Srbiji
Standardni tržišno
– finansijski kriterijumi
60 60
Prilagođeni tržišno
– finansijski kriterijumi
50
Percepcija potrošača
/ reprezentativni uzorak
25
Percepcija poslovnih partnera
/ Glasanje putem e-mail-a
25 10
Glasanje putem interneta 5 5 10
Ocene stručnog žirija 10 10 10
UKUPNO 100 100 80

________________________________________
Standardni tržišno-finansijski (poslovni) kriterijumi (60 poena)
________________________________________

Tržišno-finansijski (poslovni) kriterijumi polaze od konkretnih vrednosti, koje određeni brend stvara, a mogu se izmeriti. Podatke dostavljaju preduzeća, popunjavajući Upitnik. Preduzeća (tj. ovlašćeni predstavnici) čine to pod punom moralnom i pravnom odgovornošću i uz dostavljanje dokaznih materijala za pojedine sertifikate, nagrade i ostale podatke. Kontrola i korekcije vršiće se na osnovu zvaničnih podataka PKS i drugih institucija, te samih članova žirija. U ukupnom zbiru, od 100 maksimalnih poena, ovi kriterijumi daju ukupno 60 poena, raspoređenih na sledeći način:

Rezultati poslovanja (maks. 25 poena)

 • Ukupan promet kompanije (brenda) u 2008. (po mogućstvu i za prvo polugođe 2009.) – maks. 5 poena
 • Profit od prodaje brenda (ili ukupan profit za korporativni brend) u 2008. (po mogućstvu i za prvo polugođe 2009.) – maks. 5 poena
 • Profitna stopa u 2008. (po mogućstvu i za prvo polugođe 2009.) – maks. 5 poena
 • Investicije u brend u 2008. (po mogućstvu i za prvo polugođe 2009.) – maks. 5 poena
 • Aktuelno tržišno učešće u grani, na tržištu Srbije 2009. – maks. 5 poena

Internacionalizacija (maks. 15 poena)

 • Broj inostranih tržišta na kojima je kompanija (ili brend) prisutna (sa vrednošću izvoza na njima od minimum 100.000€) – maks. 5 poena
 • Ukupan izvoz brenda, u €, za 2008. (po mogućstvu i za prvo polugođe 2009.) – maks. 5 poena
 • Ukupan izvoz datog brenda (preduzeća) procentualno u odnosu na ukupnu prodaju brenda (preduzeća) u posmatranom periodu – maks. 5 poena

Nematerijalne vrednosti (maks. 20 poena)

 • Trademark registracija, zaštitni znak, zaštita od falsifikovanja – maks. 5 poena
 • Standardi kvaliteta (ISO, HCCP, drugi relevantni standardi za određenu robnu grupu ili namenu proizvoda) – maks. 5 poena
 • Priznanja na sajmovima u 2009. (Zdrava hrana i sl., zlatne medalje na međunarodnim sajmovima) – maks. 5 poena
 • Društvena odgovornost kompanije – uz dostavljanje podataka, akcija i sredstava koja su uložena – maks. 5 poena

________________________________________
Prilagođeni tržišno-finansijski kriterijumi – najbolji privredni događaj (50 poena)
________________________________________

Najbolji privredni događaj u 2009. godini bira se polazeći od zvaničnih podataka koji su prilagođeni konkretnoj kategoriji, a tiču se nominovanog privrednog događaja. Ovi kriterijumi daju ukupno 50 poena, i raspoređeni su na sledeći način:

Rezultati poslovanja (maks. 10 poena)

 • Ukupni direktni prihodi manifestacije u 2009. – maks. 5 poena
 • Direktni profit od manifestacije u 2009. – maks. 5 poena

Internacionalizacija (maks. 10 poena)

 • Broj stranih posetilaca (u apsolutnom broju) – maks. 5 poena
 • Broj stranih posetilaca do ukupnog broja u 2009. (% u odnosu na ukupan broj posetilaca) – maks. 5 poena

Tržište (maks. 5 poena)

 • Aktuelno tržišno učešće u grani, na tržištu Srbije 2009. (procenjuje se kao ukupan broj posetilaca konkretnom događaju u odnosu na ukupni broj posetilaca svih prijavljenih događaja) – maks. 5 poena

Nematerijalne vrednosti (maks. 25 poena)

 • Trademark registracija, zaštitni znak, zaštita od falsifikovanja – maks. 5 poena
 • Broj objava u 2009. u medijima (podatak od relevantne institucije – press clipping agencije) – (procenjuje se kao ukupan broj objava o konkretnom događaju u odnosu na ukupni broj objava svih prijavljenih događaja) – maks. 10 poena
 • Priznanja koja je manifestacija dobila u 2009. godini – maks. 5 poena
 • Društvena odgovornost organizatora/manifestacije – uz dostavljanje podataka, akcija i sredstava koja su uložena – maks. 5 poena

________________________________________
Stavovi potrošača – za usluge i potrošna dobra (30 poena)
________________________________________

Kako bi na pravi način mogla da se oceni snaga i jačina određenih brendova na tržištu Republike Srbije, neophodno je da se ispitaju i percepcije i stavovi finalnih potrošača. U ovom segmentu brendovi se boduju:

 • Na osnovu metodologije razvijene u saradnji sa agencijom GFK, na reprezentativnom uzorku za teritoriju Republike Srbije, uz proporcionalnu uključenost i gradskih i ostalih (ruralnih) sredina. Istraživanje je biti sprovedeno putem telefona – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), prema dogovoru sa agencijom. Na osnovu rezultata istraživanja biće dodeljeno do maks. 25 bodova.
 • Glasanjem potrošača putem interneta (na sajtu www.najboljeizsrbije.rs). Ovo glasanje biće organizovano nakon završetka prijave kompanija i brendova, i trajaće 7 dana. Sa jednog računara (IP adrese) moći će da stigne samo 1 glas. Na osnovu glasova potrošača putem interneta biće dodeljeno do maks. 5 bodova.

________________________________________
Stavovi poslovnih partnera – za proizvodna dobra/poslovno tržište (30 poena)
________________________________________

Kako bi na pravi način mogla da se oceni snaga i jačina određenih brendova na poslovnom tržištu, neophodno je da se ispitaju i percepcije i stavovi poslovnih partnera. U tom smislu terensko istraživanje na finalnim potrošačima ne može pomoći. U ovom segmentu brendovi se boduju:

 • Glasanjem svih prijavljenih učesnika za Akciju, kao i određenog broja eksperata. Anketa će biti poslata putem e-mail-a, i sadržaće spisak prijavljenih poslovnih kupaca po kategorijama. Preduzeća ne mogu da glasaju za sebe. Na osnovu pristiglih rezultata istraživanja biće dodeljeno do maks. 25 bodova.
 • Glasanjem potrošača i poslovnih partnera putem interneta (na sajtu www.najboljeizsrbije.rs). Ovo glasanje biće organizovano takođe nakon završetka prijave kompanija i brendova, i trajaće 7 dana. Sa jednog računara (IP adrese) moći će da stigne samo 1 glas. Na osnovu glasova potrošača putem interneta biće dodeljeno do maks. 5 bodova.

________________________________________
Slobodne ocene članova žirija (10 poena)
________________________________________

Članovi žirija na osnovu svog iskustva i kompetentnosti vršiće ocenu vrednosti pojedinih nominovanih brendova, ceneći i stvari koje nisu ušle u istraživanja i analizu, a na osnovu svoje stručne procene. Pokušavajući da sagledaju perspektive razvoja brenda/kompanije, daju poene na sledeći način, putem dole navedene skale:

 • Loš brend, bez potencijala rasta i razvoja – 0 poena
 • Slab brend, ali sa mogućnošću napretka (u lokalnim razmerama) – 1-2 poena
 • Dobar brend, ali prevashodno za tržište Republike Srbije – 3 – 4 poena
 • Veoma dobar brend, sa mogućnošću daljeg razvoja i širenja van granica – 5 – 6 poena
 • Odličan brend, dugoročno stabilna na domaćem tržištu ali i sa jakim potencijalom za regionalnu marku (Balkan i JI Evropa pre svega) – 7 – 8 poena
 • Brend koja već ima status internacionalnog brenda (u regiji) i razvojne potencijale daljeg širenja ka globalnim razmerama – 9 – 10 poena

Žiri određuje i njime predsedava ministar trgovine i usluga, dr Slobodan Milosavljević. Pored predstavnika organizatora Akcije, on imenuje i druge istaknute stručnjake i eksperte iz raznih oblasti.
.

Kako konkurisati

Popunjavanjem i slanjem Upitnika, uz priložene odgovarajuće dokaze, prijavljujete svoj brend. Popunjene upitnike možete poslati poštom ili skenirane (sa svom potrebnom dokumentacijom) na e-mail: najboljeizsrbije@pks.rs.

Napominjemo da je prijavljivanje i učešće u Akciji „Najbolje iz Srbije 2009.“ besplatno! Broj brendova (robnih i korporativnih) koje možete prijaviti ograničen je na ukupno 3!

Primer pravilno popunjenog Upitnika možete preuzeti ovde.
.

Nagrade

Osnovne kategorije u kojima će se dodeljivati nagrade u 2009. su:
________________________________________
Robni brend
________________________________________

 • Roba svakodnevne potrošnje

Specijalne statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) tri učesnika
Specijalna promocija za (do) deset učesnika – Top Corner – u januaru mesecu

 • Trajna potrošna dobra

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Proizvodna dobra

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Brend usluge

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Najbolji lokalni brend

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika
Specijalna promocija – Top Corner – u januaru mesecu

 • Najuspešnija inovacija (brend stvoren 2007. ili u prvoj polovini 2008.)

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika (prošle godine nisu dodeljena)

________________________________________
Korporativni brend – preduzeća
________________________________________

 • Roba svakodnevne potrošnje

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) tri učesnika

 • Trajna potrošna dobra

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Proizvodna dobra

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Uslužna preduzeća – velika (preko 200 zaposlenih)

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Uslužna preduzeća – mala i srednja (do 200 zaposlenih)

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

________________________________________
Inostrani
________________________________________

 • Najbolji inostrani korporativni brend – poslovanje u Srbiji

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Najbolji inostrani brend sa statusom domaćeg proizvoda – brend čija se vrednost većinski – min 51% – stvara u Srbiji

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

________________________________________
Ostale nagrade
________________________________________

 • Najbolje javno preduzeće u Srbiji

Specijalna statua za prvo mesto
Specijalna priznanja za (do) dva učesnika

 • Najbolji lični brend u funkciji promocije Srbije

Specijalna statua za prvo mesto

 • Najbolji privredni događaj u Srbiji

Specijalna statua za prvo mesto
.

Početak prijavljivanja za učesnike Akcije „Najbolje iz Srbije 2009.“

U petak 23. oktobra zvanično je počelo prijavljivanje za učesnike Akcije „Najbolje iz Srbije 2009.“. Učesnici mogu da preuzmu materijale sa zvanične prezentacije i nominuju se za jednu od kategorija.