Reklama

Izvor: http://www.economy.rs

Prvi Ekonomski forum Bačka 09. realizuje se na inicijativu i u organizaciji Skupstine opstine Kula i privrednika celog regiona, u petak 27. novembra 2009. u kompleksu Kulskog jezera u Kuli sa pocetkom u 10:00 časova.

Kao savremeni instrument za unapredjenje ekonomskog razvoja i dotoka investicija, Forum ima za cilj da stvori osnovu za novi zamah opsteg ekonomskog prosperiteta zemlje i Zapadne Bačke.

Ovaj jedinstveni događaj ce otvoriti Oliver Dulić, Ministar životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije, a učestvovaće Branislav Bugarski, direktor Fonda za podrsku investicija u Vojvodini, prof. dr Miladin Sevarlić, Poljoprivredni fakultet Beograd, Jelena Petrović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Velibor Milojićić, predsednik SO Kula i veliki broj predstavnika investitora, ambasada, krupnog biznisa, banaka, komora, ekspertsko-razvojnih organizacija i nacionalnih i lokalnih medija.

Namera je da Prvi Ekonomski forum Bačka 09. postane kompas za novi ekonomski pejsaz koji je Backoj neophodan za stabilniji izlazak iz krize i spremniji susret sa otvorenim granicama EU, kao i osnova za iznalazenje kvalitetnih poslovnih mogucnosti i novih nacina finansiranja i povezivanja.

Forum ce predstavljati jedinstveno mesto susreta preko 150 odabranih zvanicnika, biznis lidera i medija i platformu za: jace pozicioniranje Backe na investicionoj mapi Evrope zbog idealne strateske pozicije, stvaranje novog i dinamicnijeg poslovnog ambijenta za sve ucesnike, konkretne poslovne mogucnosti za biznis sa regionom i Evropom, vecu konkurentnost kompanija i celog okruga, snaznije povezivanje u javno – privatno partnerstvo i odrzivi razvoj i direktniju i neposredniju saradnju sa odabranim bankama.

Prvi Ekonomski forum Backa 09. ce se realizovati kroz tri Panela sa aktuelnim temama koje su od opsteg interesa kako za celu drzavu, tako i za privrednike ovog regiona:

  1. STRATESKA POZICIJA: Gradjevinsko zemljiste, urbanizacija i ekologija,
  2. ODRZIVI RAZVOJ: Investicioni potencijali agrobiznisa i ruralne ekonomije i
  3. KONKURENTNOST: Nacini finansiranja i nova mapa investicija.