Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Matić-Kekić Snežana, Pavkov Ivan, Karadžić Branislav

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu razvija se tehnologija kombinovanog sušenja voća. Postupak se sastoji od osmotskog i konvektivnog sušenja. Postavljena su dva osnovna cilja. Prvi cilj je proizvodnja kvalitetnog proizvoda, a drugi je niska cena proizvodnje. Jedan od glavnih zadataka je istraživanje održivog energetskog modela proizvodnje sušenog voća. Hipoteza istraživanja je da je moguć ekonomičan model proizvodnje sušenog voća na bazi korišćenja solarne energije i energije koja nastaje sagorevanjem biomase iz voćarstva. U radu će biti prezentovani tehnički model i rezultati bilansiranja energije na bazi pomenutih obnovljivih izvora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ekonomska analiza proizvodnje biodizel goriva od ulja uljane repice u Srbiji

Jovanović Milenko, Kiš Ferenc, Radojević Veljko

U okviru ove ekonomske analize izvršena je procena troškova proizvodnje biodizel goriva u pogonu kapaciteta 5.000 t/g. Ukupna vrednost investicionih ulaganja iznosi 1.847.696 €. U strukturi investicionih ulaganja najveću stavku čini vrednost opreme sa ukupnim učešćem od 85%. Pri nabavnoj ceni ulja uljane repice od 506 €/t cena koštanja biodizel goriva je 51,88 d/l (0,61 €/l). U ukupnim troškovima proizvodnje biodizela najznačajniji su troškovi ulja uljane repice (76,5%). Cena biodizela sa uračunatom akumulacijom i porezom iznosi 66,98 d/l (0,79 €/l). Ovako utvrđena cena biodizel goriva je za 0,88 dinara veća od tržišne cene dizel D-2 goriva. Potpuno ili delimično oslobađanje od poreza povećala bi konkurentnost biodizela na domaćem tržištu tekućih goriva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ekstrudirana sačma uljane repice u ishrani brojlerskih pilića

Milošević Niko, Stanaćev Vidica, Kovčin Stanimir, Filipović Slavko, Strugar Vladimir

Ispitivan je efekat ekstrudirane sačme uljane repice na proizvodne parametre tovnih pilića. Ispitivanje je izvedeno na tovnim pilićima Ross 308 hibrida. Ogled je trajao 40 dana. Ekstrudirana sačma uljane repice bila je uključena u obroke u nivou od 4% (grupa 2) i 8% (grupa 3), a kontrolna grupa (grupa 1) hranjena je standardnom smešom na bazi kukuruza, sojine sačme i sojinog griza kao osnovnih hraniva. Ispitivanja su pokazala da je kontrolna grupa pilića ostvarila završne telesnu masu 2,112 kg, dok je grupa 2 imala telesnu masu 2,059 kg, a grupa 3, je bila najlošija sa 2,018 kg. Zaostajanje oglednih za kontrolnom grupom u telesnoj masi na kraju ogleda bilo je ispod 5%. Najpovoljniju konverziju imala je takođe kontrolna grupa zatim sledi grupa 2 i najlošija je grupa 3 (1,766; 1,782; 1,894). Identičan rang je ostvaren i za mortalitet (5,00%; 5,33%; 7,33%) i proizvodni indeks (284; 273; 246). Međutim, zaostajanja su u tolerantnim granicama što ukazuje da se ekstrudirana sačma uljane repice može uključivati u obroke za tovne piliće do 8 %.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ocena ekonomske efektivnosti podizanja zasada jabučastog voća

Milić Dušan, Bulatović Mirjana, Kukić Đuro

U toku donošenja odluke o investiranju u podizanje višegodišnjih zasada investitor treba da poseduje osnovne informacije na osnovu kojih donosi odluke. Iako su intenzivni zasadi jabuke i kruške relativno skupe investicije, ipak su ekonomski opravdane, što potvrđuju i izračunati pokazatelji ekonomske efektivnosti (kapitalna vrednost, prinosna vrednost i rok povraćaja investicionih ulaganja). Period (rok) povraćaja investicionih ulaganja je veoma povoljan jer iznosi 4,4 godine u zasadu jabuke, odnosno 3,2 godine u zasadu kruške.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Utvrđivanje rizičnih karakteristika sirovina za proizvodnju hrane za životinje

Sredanović Slavica, Lević Jovanka, Đuragić Olivera

Kvalitet hrane za životinje mora biti takav da zdravlje i bezbednost životinja i ljudi kao konzumenata mesa mleka i jaja, budu dovoljno zagarantovani. Prvi korak u proizvodnji visokokvalitetne, bezbedne, hrane za životinje je obezbeđenje visokokvalitetnih sirovina. Sistem kvaliteta baziran na HACCP principima (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), može da garantuje bezbednost sirovina za hranu za životinje. Ovaj pregled će pomoći proizvođačima hrane za životinje da utvrde rizične karakteristike sirovina i uvedu HACCP sistem obezbeđenja kvaliteta u proizvodnju hrane za životinje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Boja testenine

Filipović Nada, Šoronja-Simović Dragana, Pribiš Vjera

U radu je ispitivan uticaj sirovine (krupice durum i vulgare pšenice) i dodataka (jaja i prehrambena bojila) na boju i kvalitet testenine. Primenom objektivnih metoda merenja, određena je boja sastojaka za izradu testenine i to: krupice, jajnog melanža i prehrambenih bojila, a zatim boja sveže testenine nakon presovanja i boja usitnjenih uzoraka osušene testenine. Za definisanje boje sirovina i testenine korišćen je CIELAB sistem. Rezultati ispitivanja su pokazali da primena prehrambenih bojila nije tehnološki opravdana, a njihovo prisustvo se može registrovati na osnovu povećanog udela žutog i zelenog tona kod testenine.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Promena senzorskih osobina melase šećerne repe sa ciljem njene primene u pekarskoj industriji

Pribiš Vjera, Lević Ljubinko, Kuljanin Tatjana

Ispitana je mogućnost poboljšanja senzorskih osobina melase šećerne repe sa ciljem njene primene u ishrani ljudi. Korišćeni su vodeni rastvori melase i neutralni umak a koncentracija melase u uzorcima bila je 1, 5, 10, 15 i 20%. I kod vodenog i kod neutralnog rastvora ispitan je uticaj ruma i saharoze na senzorske osobine melase. Utvrđeno je da 1% saharoze i 0,2% arome ruma značajno poboljšavaju prijatnost i harmoničnost kako mirisa tako i ukusa melase šećerne repe.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Promena reoloških osobina testa i parametara kvaliteta pšeničnog hleba sa dodatkom melase šećerne repe

Lević Ljubinko, Filipčev Bojana, Šimurina Olivera, Kuljanin Tatjana

Povećanje asortimana pekarskih proizvoda, posebno u pravcu dobijanja obogaćenih i dijetetskih proizvoda, dobija sve značajnije mesto u savremenom pekarstvu. Pekarski proizvodi, kao osnovna i popularna hrana, mogu da se iskoriste za otklanjanje ili ublažavanje deficita pojedinih elemenata ishrane primenom prehrambeno vrednih dodatnih sirovina u njihovoj proizvodnji. Jedna takva sirovina, značajna po hemijskom sastavu odnosno biološkoj vrednosti, je melasa šećerne repe, nusproizvod u proizvodnji šećera. U radu je ispitan uticaj dodatka različitih koncentracija melase na reološke osobine testa i kvalitet pšeničnog belog hleba. Specifičan miris i slankast ukus ograničavali su njenu dodatu količinu u testu za hleb. Reološka svojstva pšeničnog testa sa dodatkom melase su izmenjena u odnosu na kontrolno testo u pravcu jačanja glutena i povećanja energije i otpora testa što mu daje plastičnost i veću gustinu. Senzorni kvalitet hleba sa dodatkom melase je izmenjen u odnosu na standarni hleb, ali je prihvatljiv za potrošača. Zapremina je malo smanjena boja kore je izraženo rumena, sredina je dobro razvijena, elastična i svetlo braon boje. Proizvod ima zaokruženu, specifičnu i prijatnu aromu i odličnu mastikaciju.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Izbor koncepta fazi kontrolera za upravljanje mikroklimom

Karadžić Branislav, Babić Mirko

Konvencionalni sistemi ventilacije i grejanja koji se obično koriste u poljoprivredi održavaju parametre unutrašnje sredine oko željenih vrednosti. Cilj rada je razvoj novog koncepta upravljanja mikroklimom u plastenicima zasnovanog na primeni fazi logike. Upoređeni su rezultati upravljanja različitim fazi kontrolerima sa klasičnim kontrolerom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Difuzioni i toplotni procesi osmotskog sušenja voća

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko

U ovom radu analizirani su difuzioni i toplotni procesi osmotskog sušenja koji se odvijaju između voćnog tkiva i osmotskog rastvora. Platformu analize predstavljaju upotrebljeni principi koji se upotrebljavaju za analizu konvektivnog sušenja bioloških materijala. Rezultat analize predstavlja prikaz mehanizama prostiranja vlage i toplote u voćnom tkivu. Analizirani su i procesni parametri koji utiču na dinamiku odvijanja difuzionih i toplotnih procesa kao i njihov uticaj na promenu fizičko – hemijskih svojstava voćnog tkiva.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Sušenje piliranog semena

Lončarević Velimir, Stojaković Željka, Simić Slobodan, Pataki Imre, Đilvesi Karlo

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">