Reklama

Meso, Vol. X No. 2, 2008
Datum izdavanja: Svibanj 2008.
ISSN: 1332-0025
UDK: 6370.5, 664.91
Kontakt: Katarina Lučić, dipl.oec. (Direktorica, glavna i odgovorna urednica)
Redaktor: Lidija Kozačinski, prof.dr.sc., Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Phone/Fax: +385 1 2390 190
e-mail: klidija@vef.hr
Izdavač: Zadružna Štampa, d.d., Jakićeva 1, 10000 ZAGREB
Tel/fax: + 00385 (01)2316-050, 2316-060, 2301-347
Email: meso@meso.hr
Url: http://www.meso.hr
.

.

Sadržaj

Kazalo

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Kodovi za meso i jaja

Nina Torti

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Iz Hrvatske agencije za hranu

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Veterinarsko javno zdravstvo i hranidbena sigurnost

Branimira Ževrnja

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Gavrilović

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Kvaliteta, sigurnost, sljedivost – Peradarsko meso EU porijekla

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Precizno i točno oštrenje, jeftinije održavanje i bolja kvaliteta proizvoda

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Pregled tržišta peradarskog mesa

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Potpuno integriran ERP sustav

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Udruga za tov i uzgoj junadi Baby-beef; „Nacionalni sajam pršuta Sinj“ 2008

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Biološka obrada otpadnih voda

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Znanstveno-stručni prilozi

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prevalencija zarazne Johne-ove bolesti goveda u Umbriji, Italija

B.T. Cenci-Goga, G. Stazzoni, P. Palotto

Ukupno 788 uzoraka seruma uzetih od mliječnih goveda u Umbriji, Italija, ispitano je na prisustvo antitijela na Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) pomoću komercijalnog ELISA testa (imunoenzimski test). Uzorkovane životinje uzgajane su na 19 farmi iz središnjeg dijela pokrajine Umbrije (okruzi Perugia i Assisi). Koristeći graničnu vrijednost za pozitivan test prema preporuci proizvođača, utvrđene su 44 pozitivne životinje (5,6%). Na temelju osjetljivosti i specifičnosti ELISA testa koje navodi proizvođač, izračunato je da je ukupna učestalost bolesti u mliječnih goveda u Umbriji ustvari iznosila 9,7% (granice pouzdanosti 99%, 7,0%, 12,4%).

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Kvalitativno-kvantitativna svojstva mesa novozelandskog kunića

Mevla Škandro, Tariq Ali, Bedrija Alić, Teufik Goletić

Kao materijal za eksperiment poslužile su jedinke novozelandskih bijelih kunića, koji su hranjeni ad libitum industrijskom peletiranom hranom, uz dodatak malih količina zelene mase i sijena. Eksperimentom je obuhvaćeno 30 kunića i to 15 muških i 15 ženskih. Definiranu živu masu od 1800 do 2000 g kunići su postigli za 75 dana, nakon čega su prispjeli na klanje. U radu se iznose rezultati istraživanja tovnih i klaoničkih svojstava, kao i sastav i svojstva mesa novozelandskog bijelog kunića. Dostignuta prosječna živa masa muških kunića bila je 1963,67 g, a randman 44,93 %, dok je kod ženskih kunića prosječna živa masa bila 1907,00 g, a randman 45,08 %. Prosječni udio zadnjeg dijela trupa kod muških/ženskih kunića bilo je 33,27 % / 32,34 %; leđnog dijela 34,90 % / 34,43 %, a prednjeg dijela trupa 22,57 % / 22,45 %. Sadržaj vode u mesu muških/ženskih kunića bio je u prosjeku 74,93 % / 74,39%; sadržaj bjelančevina 22,02% / 21,79 %; sadržaj masti 0,48 % / 0,96 %, a sadržaj mineralnih tvari 1,26% / 1,17 %.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Kvaliteta vode za napajanje goveda – čimbenik dobrobiti

Siniša Marjanović, Alenka Tofant

U radu je opisana važnost higijenske ispravnosti vode za napajanje za zdravlje, proizvodnost i dobrobit goveda. U laboratoriju je određena kvaliteta vode iz četiri izvorišta, ispitivanjem organoleptičkih, fizikalno-kemijskih i bakterioloških parametara. Uzorci koji nisu zadovoljavali uvjete Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće su dezinficirani, in vitro, u laboratoriju s dezinficijensima na bazi klora i vodikova peroksida. Zatim je u pokusu u praksi, dezinficirana voda za napajanje ponuđena govedima. Rezultati, dobiveni promatranjem ponašanja pri napajanju, upućuju da dezinfekcija i eventualno promijenjeni okus i miris vode nisu utjecali na odabir uzoraka vode.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Pojavnost željeza i mangana u junećem mesu

Magdaléna Skalická, Beáta Koréneková, Pavel Nad’

Cilj ispitivanja bio je određivanje koncentracija Fe i Mn u junećem mesu. Sakupljeno je 18 uzoraka mišića junadi uzgajane na dvije farme u istočnoj Slovačkoj. Nakon razlaganja mikrovalovima analizirane su koncentracije metala pomoću atomskog apsorpcijskog spektrofotometra. Srednje vrijednosti koncentracija Fe u mišićju životinja s farme A bile su više od onih nađenih u mišićju životinja s farme B (23.788, odnosno 15.789 mg.kg-1). S druge strane, srednje koncentracije Mn bile su više na farmi B nego na farmi A (0.242, odnosno 0.566 mg.kg-1). Dobiveni rezultati su uspoređeni s onima raznih sličnih ispitivanja provedenih u svijetu.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Primjena HACCP standarda u intenzivnom uzgoju pernate divljači

Tomislav Hrupački, Alen Slavica, Dean Konjević, Zdravko Janicki, Damir Spasić, Siniša Tomić, Bela Njari

Utjecaj primjene HACCP sustava na podizanje kvalitete proizvodnje i postizanje visoke zdravstvene ispravnosti proizvoda istražen je u intenzivnom uzgoju pernate divljači tijekom dva proizvodna ciklusa (2005/06). Putem HACCP sustava predstavljen je koncept analize rizika, odnosno mogućnosti pravovremenog reagiranja na svim prepoznatim kritičnim kontrolnim točkama (CCP), sa svrhom uhodavanja sustavnog pristupa u identifikaciji, procjeni i kontroli određenih opasnosti u pojedinim fazama proizvodnje. Prema provedenim analizama rizika (opasnosti) glavno težište HACCP-a u intenzivnom uzgoju pernate divljači stavlja se na rezultate laboratorijskih pretraga, odnosno mikrobiološku ispravnost svih faza uzgojnog procesa. Posebna pozornost posvećena je bakterijama iz roda Salmonella jer upravo one predstavljaju najveću opasnost za kontaminaciju sirovina, opreme i gotovih proizvoda, a samim time i za zdravlje čovjeka kao krajnjeg korisnika. Standardima HACCP-a obuhvaćene su i sve propisane profilaktičke mjere (imunosna zaštita matičnog jata i podmlatka) kao i uvođenje pravila higijensko-zdravstvene zaštite prema standardnom sanitacijskom operativnom postupku (SSOP). Primjena HACCP-a u intenzivnom uzgoju pernate divljači omogućila je i dodatnu kontrolu proizvodnih objekata, te svih dobnih kategorija životinja koje borave u njima. Dobiveni rezultati potvrđuju uspješnost uvođenja sustava kontrole kritičnih točaka proizvodnje u intenzivni uzgoj pernate divljači.

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Prikaz iz literature

Nevijo Zdolec

Hrčak – MESO: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">