Reklama

Iz HAH-a
Iz HPA-e

Prehrambeni aditivi
Aditivi i dodaci u proizvodnji trajnih kobasica

Dezinfekcija i dezinficijensi
Dezinfekcija vode

HPA-e
Uzgoj Crne slavonske svinje

Iz literature i prakse
Vrednovanje crnih slavonskih svinja kroz proizvodnju za tradicionalne mesne proizvode u otvorenom, poluotvorenom i ekološkom sustavu

Ribe našeg mora
Iglica

Događanja
8. kobasicijada u Donjem Miholjcu
Samoborska salamijada
9. “Nacionalni Sajam pršuta i trajnih suhomesnatih
proizvoda, Sinj, 2014.“

ZNANSTVENO STRUČNI DIO
Znanstveni rad
Utjecaj tjelesne mase pri klanju na neke mesne odlike romanovske janjadi u Hrvatskoj
Držaić, V., B. Mioč, I. Baričević

Znanstveni rad
Kemijska ocjena kakvoće mesa podrijetlom od svinja cijepljenih pokusnim dvovaljanim cjepivom protiv kolidijareje i polienterotoksemije
Cvrtila Fleck, Ž., A. M. Večkovec, D. Špoljarić, G. Mršić, S. Srečec, K. Špiranec,
D.Mihelić, B. Njari, L. Kozačinski, M. Popović

Pregledni rad
Teški metali u mesu divljači
Vukšić, N., M. Šperanda, A. Gross Bošković, M. Pavić, M. Đidara

Pregledni rad
Primjena zahtjeva halal norme hrn bas 1049:2010 u klaonici krupne stoke
Aldin Dugonjić,A., N. Uršulin-Trstenjak, S. Šušnić, D. Levanić

Stručni rad
Soljenje / salamurenje – neizbježan tehnološki postupak u preradi mesa
Krvavica, M., J. Đugum

Ključne riječi
SADRŽAJ

Utjecaj tjelesne mase pri klanju na neke mesne odlike romanovske janjadi u Hrvatskoj

Valentino Držaić mag. ing. agr., prof.dr.sc. Boro Mioč, Ivan Baričević, mag. ing. agr.

Romanovska pasmina je izrazito zahvalna za kontinuiranu godišnju opskrbu tržišta janjećim mesom zbog visoke plodnosti i mogućnost pojave estrusa tijekom cijele godine. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj tjelesne mase janjadi pri klanju na klaoničke pokazatelje, razvijenost trupova, pH vrijednost i boju mesa. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 39 romanovske janjadi koja je neposredno prije klanja pojedinačno izvagana i podijeljena u dvije skupine: lagana (prosječna tjelesna masa pri klanju 23,44 kg) i teška (prosječna tjelesna masa pri klanju 29,06 kg). Teška janjad imala je značajno (P<0,01; P<0,05) veću masu trupa, udio jestivih iznutrica i kože s donjim dijelovima nogu od onih utvrđenih u lakše janjadi pri klanju. Međutim, nije utvrđen statistički značajan utjecaj tjelesne mase janjadi pri klanju na randman koji je bio gotovo identičan u obje istraživane skupine (52,4%). Klanjem teške janjadi dobiveni su statistički značajno teži i duži (P<0,001), širi (P<0,01) i dublji (P<0,05) trupovi. Statistički značajno niže pH vrijednosti MLD-a i više vrijednosti a* parametra boje u obje mišićne regije utvrđene su u trupova teške janjadi, dok se vrijednosti L* i b* parametara nisu statistički značajno razlikovale između trupova istraživanih skupina. Ostalo

Kemijska ocjena kakvoće mesa podrijetlom od svinja cijepljenih pokusnim dvovaljanim cjepivom protiv kolidijareje i kolienterotoksemije

izv. prof. dr. sc. Željka Cvrtila Fleck, prof. dr. sc. Bela Njari, prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, dr. sc. Ana Marija Večkovec, dr. sc. Daniel Špoljarić, prof. dr. sc. Maja Popović, doc. dr. sc. Gordan Mršić, dr. sc. Siniša Srčec, Katarina Špiranec, dr. med. vet, prof. dr. sc. Damir Mihelić

U svinjogojskoj proizvodnji, veliki i tvrdokorni problem predstavljaju gubici među sisajućom, a napose odbijenom prasadi, uzrokovani infekcijama najčešće F4ac+ i/ili F18ac+ enterotoksigenim sojevima bakterije Escherichia coli (ETEC). U istraživanjima u okviru projekta 053-0532265-2255 utrđen je zadovoljavajući imunoprofilaktički učinak pokusnih oralnih F4ac+ i/ili F18ac+ ne-ETEC cjepiva protiv kolidijareje i kolinterotoksemije odbijenika. Međutim, u m. longissimus dorsi svinja koje su peroralno cjepljene s dvovaljanim cjepivom (sadrži dva soja bakterije E. coli /F4ac+ ne ETEC soj 2407 i F18ac+ ne ETEC soj 2143) kemijskom analizom je utvrđena statistički neznačajna promjena u odnosu na kemijski sastav m. longissimus dorsi porijeklom od necjepljenih svinja.

Ostalo

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">