Reklama

Neke tehnološke mjere protiv nadimanja sira

Matej Markeš

Sirari, koji rade u pojedinim mljekarama, suzbijaju nadimanje sira na razne načine, a to zavisi u prvom redu o tehničkoj opremi mljekara, u kojima rade. Da bi iskustva stečena na tom području upoznali i ostali naši sirari Stručno udruženje mljekarskih privrednih organizacija Hrvatske organiziralo je u jesen prošle godine u bjelovarskoj mljekari trodnevno radno savjetovanje. Ovome je bila svrha da najiskusniji sirari ostalima praktično prikažu i obrazlože one tehnološke postupke, kojima suzbijaju nadimanje sira.

Stručni rad

Uloga termofilnih bakterija u ementalskom sirarstvu

Sir je u biti konzerva, koja se dobije iz mlijeka njegovom koagulacijom, odvajanjem sirutke i acidifikacijom sirne mase. To konzerviranje se postizava ograničenjem života mikroba s jedne strane putem desikacije, jer mikrobi ne mogu djelovati u suhoj organskoj supstanci, a s druge strane aktivnošću mikroorganizama, koji acidifikacijom sira sprečavaju razvoj bakterija putrefakcije.

Stručni rad

Poljoprivredne zadruge nosioci otkupa mlijeka

Đuro Dokmanović

Opskrba mlijekom kod svih novopodignutih velikih mljekara već nekoliko godina je najveći problem, naročito akutan za Zagrebačku mljekaru, koja se ubraja po svome kapacitetu među najveće objekte u zemlji.

Vijest

Planiranje moderne kotlovnice u mljekari

Josip Urban

Para, koju dobijemo od 1 kg vode kod temperature od 100 °C kod srednjeg atmosferskog pritiska, ima 639 kalorija, a voda ima samo 100 kalorija. Para može dati 539 kalorija za korisni učinak i još k tome kondenzat, koji ima temperaturu od 100 °C.

Stručni rad

O proizvodnoj cijeni 1 litre mlijeka

Moma Stambolić

Rentabilnost proizvodnje mlijeka vrlo je važno pitanje. Ono zanima proizvođače mlijeka, a isto tako sve one, koji se bave unapređenjem stočarstva, pa otkupna poduzeća-mljekare i potrošače. Potrošače interesira prije svega prodajna cijena svježega mlijeka.

Stručni rad

Mjesto i položaj mljekara u Saveznom društvenom planu za 1956. g.

Dušan Vitković

Savezni društveni plan za 1956. godinu dao je opće smjernice za razvitak čitave narodne privrede pa i mljekarstva. Mjesto i položaj mljekara u društvenom planu može se posmatrati uglavnom sa dva osnovna stanovišta: Utjecaj propisa o ekonomskim instrumentima i mjerama na ekonomsko-financijsko poslovanje mljekara i sistem i način ulaganja investicija za unapređenje mljekarske industrije (rekonstrukcije i novogradnje) u toku 1956 godine.

Stručni rad

Za naše selo – Uzroci zašto se mlijeko (kiseli) kvari

Vijest

Zanimljivost iz mljekarstva

Vijest

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">