Reklama

Sezonost sastava mlijeka s posebnim osvrtom na mlijeko stada domaćeg šarenog i crno-bijelog goveda u Vojvodini

Ivica Vujičić, Svetislav Milin, Vera Vujičić

Izučavanje variranja kemijskog sastava mlijeka ima višestruki zootehnički, tehnološki i nutricioni značaj. Ovakva istraživanja su važna za svako područje, s obzirom na regionalne bioekološke i agroindustrijske specifičnosti. U našoj zemlji dosadašnja istraživanja u ovoj oblasti odnose se najvećim dijelom na sadržaj mliječne masti. Međutim, kako se može vidjeti iz literature, sve više pažnje počinje da se posvećuje i drugim sastojcima.

Izvorni znanstveni članak

Kvalitativne osobine mlijeka porijeklom iz različitih uvjeta proizvodnje

Antun Petričević, Reza Škarica, Božo Sabljić, Gordana Kralik

Proizvodnja mlijeka za industrijsku preradu u mljekarama većih poljoprivrednih kombinata, iz vlastitih izvora, tj. isključivo od farmske proizvodnje, ni izdaleka ne podmiruje preradbene kapacitete. Zato su mnoge mljekare, pored otkupa mlijeka s užeg ili šireg područja od individualnih proizvođača, pristupile ozbiljnijoj i širokoj organizaciji tzv. kooperacije. Iako je u većini kombinata takva kooperacija vrlo dobro organizirana, kako po genetskom potencijalu i pasminskom sastavu muzara, tako i po ostalim činiocima koji imaju utjecaja na količinu i kvalitetu mlijeka, ipak postoje određene razlike između mlijeka porijeklom iz farmske i proizvodnje iz organizirane kooperacije.

Izvorni znanstveni članak

Dinamika vezanih, slobodnih i ukupnih kiselina u procesu potkiseljavanja mlijeka

Natalija Kapac-Parkačeva, Olga Bauer, D. Lazarevska, T. Čižbanovski

Zbog svoje visoke biološke vrijednosti kiselomliječni proizvodi su veoma cijenjena hrana ne samo kod nas već i u svijetu. Iz tih razloga, jogurt kao lako-probavljiv i osvježavajući kiselomliječni napitak, u prošlosti a još uvijek i danas zauzima značajno mjesto u ishrani ljudi.

Izvorni znanstveni članak

Prilog istraživanju razvoja novih mliječnih pasta

Jeremije Rašić, P. Mitić, Z. Božić

Istraživanja na problematici osvajanja novih proizvoda relativno su novijeg datuma. Vezana su za izmjenu sastava proizvoda i njegovih organoleptičkih i nutritivnih osobina. Pod novim proizvodima podrazumijevaju se takvi proizvodi čiji sastav obuhvata veći dio sastojaka jedne namirnice uz dodatak drugih jestivih sastojaka ili drugih namirnica u određenoj proporciji.

Izvorni znanstveni članak

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">