Reklama

Utjecaj Streptococcus diacetilactis na povećanje biološke vrijednosti sireva za brzu potrošnju

Stojanka Mitić, Maja Đorđević

U cilju utvrđivanja i usporedbe biološke vrijednosti mlijeka i sireva za brzu potrošnju praćena je promjena aminokiselinskog sastava proteinskog kompleksa u ovim uzorcima. Kvantitativni pokazatelji koncentracija aminokiselina u sirevima omogućili su konstataciju, da je pod utjecajem proteolitičke aktivnosti Str. diacetilactis povećana koncentracija slobodnih esencijalnih aminokiselina u usporedbi sa sirevima bez kulture

Izvorni znanstveni članak

Fizikalno-kemijske osobine bijenog sira u toku zrenja i čuvanja u salamuri

Ljubica Slaveska

U radu je praćena dinamika promjene vode, suhe tvari, m,asti i natrijevog klorida u autohtonom makedonskom bijenom siru. Dinamika sadržaja navedenih komponenata praćena je u toku zrenja i čuvanja sira tijekom 279 dana. Ispitivanja pokazuju da se količina vode u siru kreću od 39,4-43,0, suha tvar od 60,6-57,0, suha tvar bez natrijevog klorida od 60,4-49,0 % sira, a mast od 48,85-41,23 i natrijev klorid od 0,20-14,03 % suhe tvari sira. Podaci ukazuju da se vrijednosti mijenjaju. Sadržaj masti i natrijev klorid su obrnutom odnosu.

Izvorni znanstveni članak

O poslovanju mljekara SRH u 1984. godini

Matej Markeš

Stručni rad

IN MEMORIAM – prof.dr. Mirko Francetić

In memoriam, Nekrolog

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">