Reklama

Neki aspekti proizvodnje i prometa mlijeka i mliječnih proizvoda u Jugoslaviji

Dušan Raljić, Dragoljub Gavarić, Ljiljana Kulić

U radu je dana kratka ocjena proizvodnje i potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda u Jugoslaviji, njihov uvoz i izvoz, tendencije i pariteti cijena mlijeka u posljednjih nekoliko godina, kao i konkretan primjer osnovnih proizvodno-ekonomskih pokazatelja jednog društvenog proizvođača mlijeka u nas.

Stručni rad

Varijacije sastava pasteriziranog mlijeka – bakar i željezo (1979. do 1983. godina)

Silvija Miletić

U razdoblju od 1979. do 1983. godine nastavili smo određivati količine bakra i željeza, elemenata u tragovima, u uzorcima pasteriziranog mlijeka sa zagrebačkog tržišta u namjeri da, doprinesemo poznavanju kvalitete tog proizvoda i ukažemo na ovisnost kolebanja tih sastojaka o utjecaju godišnjeg doba.

Izvorni znanstveni članak

Provjera Flajšman-ove formule za izračunavanje suhe tvari u mlijeku

Ljiljana Babić, Višeslava Miljković

Uspoređivane su količine suhe tvari mlijeka određene metodom sušenja pri 102 °C i izračunavanjem, Flajšmanovom (Fleischmann) formulom analizom 94 uzorka. Statističkom obradom, dobivenih vrijednosti primjenom T-testa ustanovljena je veoma značajna razlika (p<0,001) između rezultata obje metode. Količine izračunate po Flajšmanovoj formuli imaju uvijek veću vrijednost (t = -8,15) pa se ne mogu koristiti za procjenu kvaliteta mlijeka.

Stručni rad

Otpadne vode mljekara

Darko Škrinjar

Iznose se problemi u mljekarskoj proizvodnji u vezi pročišćavanja otpadnih voda. Razmatrani su uzroci i posljedice zagađivanja, te način planiranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ispitivanje i kontrola istih. Važno je brzo doći do rezultata kako hi se pravodobno mogle poduzeti odgovarajuće mjere.

Stručni rad

„Mleko 85“

Zlatko Mašek

Mariboru je od 15. 10. do 19. 10. 1985. održana, uz znatne poteškoće, sajamska priredba „Mleko ’85“, koju je organizirao osmi put za redom „Mariborski sejem“. Ovogodišnju sajamsku priredbu „Mleko ’85“ organizacijski su pripomogli Savezni komitet za poljoprivredu i šumarstvo iz Beograda, Republički komitet za poljoprivredu SR Slovenije iz Ljubljane, Stočarska poslovna zajednica SR Slovenije iz Ljubljane, Općinska skupština grada Maribora i Među-općinska privredna komora za Podravlje u Mariboru.

Puni tekst

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">