Reklama

Antibakterijska aktivnost laktoperoksidaza-tiocijanat vodik-peroksid sistema u mlijeku

Zora Mijačević, Ivanka Otenhajmer

Laktoperoksidaza u prisustvu tiocijanatnog jona i vodik-peroksida čini sistem označen kao laktoperoksidaza-tiocijanat-vodik-peroksid (LPS). Za aktivnost LPS potrebno je da su prisutne sve tri komponente u odgovarajućim ekvivalentnim koncentracijama. Laktoperoksidaza i tiocijanat se prirodno javljaju u mlijeku, dok H2O2 treba osigurati iz nekog egzogenog izvora. Tijekom rada utvrdili smo da je za aktiviranje LPS potrebna koncentracija H2O2 od 0,4 mMol. Produžena bakteriostaza djelovanjem LPS zavisi od nivoa kontaminacije i pri početnoj koncentraciji 10^4 mik/ml je 9h, a pri većim po četnim koncentracijama 10^ 5 i 10^6 mik/ml iznosi 6h. U uzorcima mlijeka s aktivnim LPS pH se sporije mijenja tako da je takvom mlijeku produžena tehnološka ispravnost.

Izvorni znanstveni članak

Metode za kontrolu kvalitete materijala namijenjenog za pakiranje mlijeka i mliječnih proizvoda

Milivoje Curaković, Vera Lazić, Jasna Gvozdenović

Pojam kvalitete star je koliko i proizvodnja materijalnih dobara. Organizirana kontrola kvalitete proizvoda sreće se, prema pisanim dokumentima, već u starom Egiptu, Babilonu i Rimu. Danas se u svijetu, a i našoj zemlji, pojačavaju aktivnosti oko unapređenja kvalitete proizvoda u odnosu na druge radne zadatke i obaveze. Kvaliteta prehrambenih proizvoda ovisi o nizu činilaca među kojima značajno mjesto zauzima primijenjena ambalaža i postupci pakovanja.

Stručni rad

O dugogodišnjim analitičkim poteškoćama oko bezmasne suhe tvari mlijeka u našem mljekarstvu

Zlatko Mašek

Prije gotovo 25 godina objavljen je u našoj zemlji Pravilnik o kvaliteti mlijeka i proizvoda od mlijeka (POK), koji jednom svojom odredbom propisuje najnižu dopuštenu količinu bezmasne suhe tvari mlijeka (BST) od 8,5%, određena »sušenjem« (gravimetrijski) ili računski (Fleischmann). Analitičari su BST mlijeka određivali isključivo računskim postupkom, jer je to bio brz i prikladan postupak za mljekarsku praksu.

Stručni rad

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">