Reklama

Utjecaj termičkog tretmana na termostabilnost mlijeka

Ivica Vujičić, Mirjana Vulić

Istraživan je utjecaj termičkog predtretmana sirovog mlijeka na njegovu termostabilnost na 140 °C sa aspekta pogodnosti istog za proizvodnju UHT steriliziranog mlijeka. Termostabilnost istraživanog mlijeka na 140 °C kretala se od 285 do 865, a prošek je bio 552 s. Termizacija sirovog mlijeka na 63°C/15 s kao i konsekventno skladištenje mlijeka na 4 °C do 3 dana izaziva smanjenje termostabilnosti od 1 do 2%. Termički predtretman na temperaturi 70, 80 i 90 °C u toku od 20, 60 i 120 s znatno povećava termostabilnost, od 27 do 56%. Međutim, isto mlijeko poslije tretmana čuvano u toku jednog dana smanji termostabilnost za 11-19%. Najveća je termostabilnost, poslije dva dana čuvanja, utvrđena kada su uzorci mlijeka predgrjevani, a zatim ponovo toplotno tretirani posle jednodnevnog skladištenja. Toplotni predtretman povoljno utječe na povećanje termostabilnosti mlijeka, te se kao takvo preporučuje u proizvodnji UHT steriliziranih mlijeka.

Izvorni znanstveni članak

Kvaliteta mlijeka na području Hrvatske

Jasmina Lukač-Havranek, Dubravka Samaržija, Neven Antunac

U 200 uzoraka sirovog skupnog mlijeka u trenutku ulaza mlijeka u mljekare, utvrđena je količina suhe tvari, suhe tvari bez masti, masti i bjelančevina. Izmjerena je vrijednost točke ledišta i °SH. Ukupan broj kolonija/ml određen je u 84 uzorka mlijeka. Prosječne količine suhe tvari, bezmasne suhe tvari, masti i bjelančevina iznosile su 12,45%, 8,65%, 3,78% i 3,30%. Stupanj kiselosti mlijeka varirao je od 6,46 °SH do 6,74 °SH, a prosječna vrijednost točke ledišta iznosila je -0,509 °C. Ukupan broj kolonija/ml kretao se od 20×10^3 do 47×10^6.

Izvorni znanstveni članak

Identifikacija rizika i kritičnih higijensko-tehnoloških točaka u proizvodnji mlijeka

Branka Magdalenić, Nada Anić

HACCP-koncepcija ukazuje na slabe točke proizvodnje, odnosno mjesta gdje se pogreške i mogući rizici kontaminacije moraju popraviti da hi se proizveo higijenski ispravan proizvod. To se odnosi i na uvjete proizvodnje konzumnog mlijeka, a tiče se propisane toplinske obrade mlijeka, hlađenja, punjenja i drugih tehnoloških procesa u proizvodnji mlijeka. U radu se prikazuju rezultati bakterioloških pretraga mlijeka u tehnološkom procesu proizvodnje primjenom HACCP-koncepcije, a koji ukazuju na glavnu kontaminaciju, moguću kontaminaciju, kao i na efikasnu i ograničenu kontrolu u proizvodnji mlijeka.

Stručni rad

Mljekarska industrija na kraju ove decenije

Momčilo Đorđević

U radu se prikazuje proizvodnja i otkup mlijeka s osvrtom na kadrove i produktivnost te proizvodnja mliječnih proizvoda u Jugoslaviji i njezinim republikama.

Pregledni rad

29. simpozij mljekarske industrije održan od 25.2. do 27.2.1991. godine u Opatiji

U organizaciji Laboratorija za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, održan je 29. simpozij mljekarske industrije u Opatiji.

Vijest

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">