Reklama

Ultrafiltracija rekonstituirane demineralizirane sirutke

Ljubica Tratnik, Ljerka Kršev

U ovome radu proučavana Je djelotvornost procesa ultrafiltracije (UF) rekonstituirane sirutke, demineralizirane ionskim izmjenjivačima (I. I.) ili elektrodijalizom (E. D.). Rekonstituirana demineralizirana sirutka ugušćena je ultrafiltracijom oko 10 i 20 puta od početnog volumena. Tijekom ultrafiltracije demineralizirane sirutke praćene su promjene temperature, kiselosti (°SH i pH), protoka permeata kao i njihov utjecaj na faktore koncentracije proteina, laktoze i pepela (također kalcija). Ultrafiltracijom rekonstituirane (I. I.) demineralizirane sirutke kao i (E. D.) demineralizirane sirutke proizvedeni su koncentrati proteina sirutke (UF-KPS1 i UF-KPS2) sličnog sastava.

Izvorni znanstveni članak

Polimorfizam proteina mlijeka u proizvodnji sira

Dubravka Samaržija, Jasmina Lukač-Havranek, Ino Čurik, Neven Antunac

U preglednom članku „Polimorfizam proteina mlijeka u proizvodnji sira“ izneseni su rezultati istraživanja više autora o djelovanju polimorfizma na koagulacijska svojstva mlijeka, sinerezu sirnog gruša i randman sira. S obzirom na koagulacijske osobine mlijeka BB varijanta ß- i κ-kazeina, BC varijanti αs1-kazeina i AA varijanti ß-laktoglobulina pripisuje se povoljniji utjecaj. Postoji malo radova o djelovanju proteina mlijeka na sinerezu sirnog gruša. Razlog tome vjerojatno je do danas nedovoljno objašnjen proces same sinereze. Preliminarnim radom utjecaja genetskih varijanti κ-kazeina i ß-laktoglobulina na sinerezu, McLean i Schaar (1989) utvrdili su povoljniji utjecaj B varijanti. Veći randman sira pripisuje se αs1-Cn BC, ß-CnA1A1 i κ-Cn BB varijantama. Razlike između ß-Lg genetskih varijanti na randman sira postoje, no one nisu statistički značajne (Marziali i Ng-Kwai-Hang, 1986). Bolji randman i kvalitetu sira moguće je ostvariti ako uvažavamo razlike između genetskih varijanti. Složenost samog tehnološkog procesa prerade mlijeka u sir zahtijeva daljnja istraživanja na ovom području.

Pregledni rad

Proizvodnja sira feta

Marija Šćuric

Opis dvije metode proizvodnje sira feta koje se primjenjuju u Mljekarskoj industriji „Sirela“, Bjelovar – modificirane klasične metode proizvodnje od mlijeka i metode proizvodnje sira feta od retentata mlijeka.

Stručni rad

Godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika Repubike Hrvatske

Vijest

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">