Reklama

Organizacija kooperacijske proizvodnje i sabiranja mlijeka na otkupnom području RO „Sirela“ u Bjelovaru, 1976.-1985.

Milan Devčić

Proučivši mogućnosti proizvodnje mlijeka u bilogorsko-podravskom kraju, RO „Sirela“ organizira kooperacijsku proizvodnju mlijeka u namjeri da poveća otkupnu količinu mlijeka i da poboljša kvalitetu tog proizvoda. Kreditiranjem i premiranjem robne proizvodnje mlijeka na otkupnom području u razdoblju istraživanja (od 1976. do 1985. godine) povećava se broj proizvođača koji godišnje predaju više od 30.000 litara mlijeka, 20.000 do 30.000, te 10.000 do 20.000 litara od 3 na 41, 16 na 98 i od 225 na 1.005, istim redom. Količine otkupljenog mlijeka narasle su u prvoj skupini proizvođača od 92.562 na 1,224.407 litara, drugoj od 365.632 na 2,508.016 i u trećoj skupini od 2,896.350 na 13,503.753 litara godišnje.

Izvorni znanstveni članak

Usporedna istraživanja svojstava dezinfekcijskih preparata „Armiton“, „Hibitane“ i „Halamid“ u mljekarskoj industriji

Dubravka Dragojlov

U industrijskoj proizvodnji i preradi mlijeka dezinfekcija je izuzetno značajna, a mjere sanitacije praktički omogućuju tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, budući da se samo u osiguranim zadovoljavajućim mikrobiološkim, uvjetima mogu proizvoditi kvalitetni proizvodi.

Izvorni znanstveni članak

Utjecaj temperature skladištenja na fizikalne i kemijske karakteristike proizvoda „Milpi“ (maslac s medom)

Đ. Mišanović, N. Kezić, N. Capan

„Milpi“ (maslac sa medom) je novi proizvod „Zdenke“ Veliki Zdenci. Tijekom skladištenja (+4 °C i +20 °C) praćene su fizikalne i kemijske karakteristike tog proizvoda. Određeni su slijedeći parametri: aktivna i titracijska kiselost i elektroprovodljivost. Svrha ovog rada bila je da se utvrdi koliko se „Milpi“ može skladištiti (+4 °C i +20 °C) i mogućnost upotrebe određivanih parametara kao indikatora kvalitete. Rezultati istraživanja ukazuju na korelaciju mjerenih parametara i kvalitete proizvoda „Milpi“ čija je trajnost 20 do 30 dana (+4 °C) ili 5 do 10 (+20 °C) dana.

Kratko priopćenje

Proizvodnja svježeg mekanog sira od ultrafiltriranog rekonstituiranog obranog mlijeka

Ljubica Tratnik, Ljerka Kršev

U ovome je radu proučavana proizvodnja svježeg mekanog sira od ultrafiltriranog rekonstituiranog mlijeka, različito koncentriranog (1,5-2 puta). Određeno je najpovoljnije ugušćenje rekonstituiranog obranog mlijeka potrebno za proizvodnju svježeg mekanog sira sa sličnim svojstvima kao tradicionalno proizvedeni sir. Najbolja senzorska svojstva sira postignuta su preradom ultrafiltracijom rekonstituiranog obranog mlijeka koncentriranog 1,6 puta (oko 10% suhe tvari i oko 4,5% proteina).

Prethodno priopćenje

Izbor podloga za određivanje Campylobacter jejuni u sirovom kravljem mlijeku

Branka Magdalenić

Za dobru kvalitetu sirovog kravljeg mlijeka značajno je istraživanje mlijeka i dokazivanje prisustva Compylobacter jejuni kao pokazatelja fekalne kontaminacije. U ovom radu analizirani su uzorci sirovog kravljeg mlijeka uz identifikaciju Campylobacter jejuni na podlogama Skirrow i Preston uz prethodne obogaćenje uzoraka. Rezultati pokazuju da je pogodnija Prestonova podloga s obzirom na te da se radi o prisustvu malog broja Campylobacter jejuni u sirovom kravljem mlijeku.

Prethodno priopćenje

Utjecaj kiselosti na točku ledišta mlijeka

Đuro Mišanović

Cilj ovog rada je utvrđivanje standardne vrijednosti za točku ledišta i ovisnosti točke ledišta o kiselosti mlijeka na otkupnom području DP „Zdenka“ PPI Veliki Zdenci.

Prethodno priopćenje

Izravno kiseljenje mlijeka glukono-delta-laktonom

Ljerka Kršev, Ljubica Tratnik

Mlijeko je prirodna, ali po sastavu promjenjiva hranjiva podloga što bitno utječe na rast i aktivnost u mlijeku prisutne mliječne flore ili dodane mikrofone starter-kulture (Kršev i sur., 1990.). Zbog toga je proizvodnja fermentiranih mliječnih proizvoda i pri optimalnim uvjetima proizvodnje veoma nepredvidiva.

Pregledni rad

Identifikacija kritičnih točaka u preradi i pasterizaciji mlijeka

Đuro Roseg, Slavica Jakšić

PACCP koncepcija ukazuje kompleksno na kritične točke tijekom prerade mlijeka uz moguće rizike kontaminacije mehaničkim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim putem. U radu su prikazane sheme minimalno potrebnih uvjeta i kritičnih točaka u preradi konzumnog mlijeka i pasterizacije uz moguću kontaminaciju.

Pregledni rad

Osnovna pitanja unapređenja proizvodnje ovčjeg mlijeka – temeljnog čimbenika razvoja ovčarstva

Zdravko Crnojević

Stanje proizvodnje ovčjeg mlijeka u Hrvatskoj danas ne zadovoljava, pa valja riješiti niz vrlo aktualnih pitanja želi li se unaprijediti taj proces proizvodnje, naročito u planinskim područjima.

Stručni rad

Informacije Međunarodne mljekarske organizacije

Vijest

VINDIJA – najbolje poduzeće 1991. godine u Republici Hrvatskoj

Vijest

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">