Reklama

Časopis “Savremena poljoprivreda” redovno se štampa od 1953. godine. U priodu od 1953. dosavremena poljoprivreda 1959. godie, štampana je pod naslovom “Poljoprivreda Vojvodine”. Objavljuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove i prethodna saopštenja, iz svih oblasti poljoprivrede(ratarstvo i povrtarstvo, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, zaštita bilja, hortikultura, pejzažna arhitektura, ekonomika poljoprivrede, poljoprivredna tehnika, uređenje i korištenje voda), kao i iz oblasti tehnologije prerade biljnih i životinjskih proizvoda. Ima za osnovni cilj upoznavanje naučne i stručne javnosti sa savremenim dostignućima poljoprivredne nauke, kod nas i u inostranstvu.

Izlazi minimalno dva puta godišnje, u dva volumena sa po dva broja. Radovi se štampaju na srpskom jeziku, sa abstraktom na engleskom jeziku. Radove recenziraju eminentni naučnici iz Srbije i inostranstva.

-Inostrane zamlje, iz kojih su prvi autori radova objavljenih od 2005. do 2008. godine: Italija, Kanada, Slovačka, Makedonija, Holandija, USA, Engleska, Mađarska, Grčka, Rusija, Austrija, Hrvatska, Rumunija, Češka, Bugarska, Kina, Južnoafrička Republika, Federacija BiH, Ukrajina, Crna Gora, Švajcarska.

ISSN: 0350-1205
početna godina: 1959
adresa: Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad
adresa uredništva: Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad
varijanta naslova: Contemporary agriculture
urednik: Milan Krajinović
fax: 021/621-727
periodičnost: polugodišnje
telefon: 021/621-870, 621-555, 450-355, 6350-711
izdavač: „Dnevik-Poljoprivrednik“ AD, Poljoprivredni fakultet i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
veb adresa: polj.uns.ac.rs/Srpski/Izdavacdelat.html

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">