Ratarstvo i povrtarstvo / Field and Vegetable Crops Research
skraćeni naziv: Ratar. Povrt. / Field Veg. Crop Res.

jezik: srpski i engleski (od 2013. samo engleski)
kategorija: M51 vodeći nacionalni časopis
kontakt: journal@nsseme.com

Ratarstvo i povrtarstvo / Field and Vegetable Crops Research je nastavak časopisa Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo / A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops (ISSN 0354-7698) (1963-2009).

Časopis objavljuje pregledne radove, originalne naučne radove i prethodna saopštenja iz sledećih oblasti: genetički resursi, genetika i oplemenjivanje, biotehnologija, mikrobiologija, agrohemija, agroekologija, fiziologija i biohemija biljaka, semenarstvo, gajenje i agrotehnika, zaštita bilja i agroekonomija ratarskih i povrtarskih gajenih vrsta i lekovitog bilja.

Časopis je indeksiran u bazama EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Discovery Service, FAO Agris, CAB Abstracts, CABI Full Text i SCIndeks.

ASEESTANT (http://aseestant.ceon.rs) je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa, koji je naslednik do sada korišćenog sistema e-Ur pri uređivanju časopisa Ratarstvo i povrtarstvo. Počev od 24. jula 2012. godine u 12 časova svi e-Ur podaci (korisnički podaci, prijavljeni radovi i dostavljene recenzije) biće premešteni na novu, unapređenu platformu ASEESTANT-a. Stara verzija prestaće da se koristi i biće nedostupna.
Novi sistem predstavlja bitno unapređenje, posebno u funkcijama namenjenim osiguranju kvaliteta. Pored funkcionalnosti koje su razvijene, proverene i usavršene u okviru e-Ur-a, ASEESTANT obuhvata i sledeće novorazvijene funkcionalnosti:

poluautomatsko formatiranje referenci u skladu sa odabranim citatnim stilom (RefFormatter),
automatsku proveru saglasnosti citata u tekstu rada i citata u popisu referenci (CiteMatcher),
opciono korišćenje, po privilegovanim cenama, servisa za lekturu radova na engleskom jeziku (EdService).

Osim toga, ASEESTANT ima potpuno novi jednostavniji i pregledniji grafički interfejs.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">