Reklama

Autor: mr Ivana Bakočević, dipl. ing. tehnologije
e-mail: bakocevici@gmail.com


.

E 170 Kalcijum-karbonat

.

Uslovi kvaliteta

.

Sinonimi CI Pigment White 18, kreda
Definicija Kalcijum-karbonat je proizvod dobijen iz krečnjaka ili taloženjem kalcijumovih jona sa karbonatnim jonima.
Kolor indeks No. 77220
EINECS Kalcijum-karbonat: 207-439-9; krečnjak: 215-279-6
Hemijsko ime Kalcijum-karbonat
Hemijska formula CaCO3
Molekulska masa 100,1
Određivanje Najmanje 98,0 % izračunato u odnosu na bezvodnu supstancu
Osobine Beo kristalan ili amorfan prašak bez ukusa i mirisa
Identifikacija
Rastvorljivost Gotovo nerastvorljiv u vodi i alkoholu. Rastvara se uz efervescenciju u razblaženoj sirćetnoj kiselini, razblaženoj hlorovodoničnoj kiselini i razblaženoj azotnoj kiselini, a dobijeni rastvor, posle ključanja, daje pozitivna Ispitivanja za kalcijum.
Čistoća
Gubitak sušenjem Najviše 2,0 % (200 oC, 4 h)
Supstance nerastvorljive u kiselinama Najviše 0,2 %
Magnezijum i alkalne soli Najviše 1,5 %
Fluoridi Najviše 50 mg/kg
Antimon (kao Sb), bakar (kao Cu), Hrom (kao Cr), Cink (kao Zn) i barijum (kao Ba) Najviše 100 mg/kg pojedinačno ili ukupno
Arsen Najviše 3 mg/kg
Olovo Najviše 10 mg/kg
Kadmijum Najviše 1 mg/kg

.

E 171 Titan-dioksid

.

E 171 Titan-dioksid

.

 

Uslovi kvaliteta

.

Sinonimi CI Pigment White 6
Definicija Titan-dioksid se sastoji uglavom iz čistog titan-dioksida koji može da bude prevučen malim količinama aluminijum-oksida odnosno silicijum-dioksida da se poboljšaju tehnološka svostva proizvoda.
Kolor indeks No. 77891
EINECS 236-675-5
Hemijsko ime Titan-dioksid
Hemijska formula TiO2
Molekulska masa 79,88
Određivanje Najmanje 99,0 % izračunato bez aluminijum-oksida i silicijum-dioksida
Osobine Beo, amorfan prašak
Identifikacija
Rastvorljivost Nerastvorljiv u vodi i organskim rastvaračima. Rastvara se polako u fluorovodoničnoj kiselini i u toploj koncentrovanoj sumpornoj kiselini.
Čistoća
Gubitak sušenjem Najviše 0,5 % (105 oC, 3 h)
Gubitak žarenjem Najviše 1 % u odnosu na neisparljivu supstancu (800 oC)
Aluminijum-oksid odnosno silicijumdioksid Najviše 2 % ukupno
Materije rastvorljive u 0,5 M HCl Najviše 0,5 % izračunato bez aluminijum-oksida i silicijum-dioksida ili najviše 1,5 % u proizvodu koji se pušta u promet
Materije rastvorljive u vodi Najviše 0,5 %
Kadmijum Najviše 1 mg/kg
Antimon Najviše 50 mg/kg pri potpunom rastvaranju
Arsen Najviše 3 mg/kg pri potpunom rastvaranju
Olovo Najviše 10 mg/kg pri potpunom rastvaranju
Živa Najviše 1 mg/kg pri potpunom rastvaranju
Cink Najviše 50 mg/kg pri potpunom rastvaranju
Napravi novu temu u “Hemija i analiza hrane”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">