Opis firme

Ime firme: ABC FOOD

Oblast delatnosti: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
PIB: 100263943
Matični broj: 08004692
Šifra delatnosti: 0111

Kontakt:

  • Adresa: Ive Lole Ribara 91, Ruski Krstur, Srbija
  • Tel: + 381 (0)25 703 221
  • Fax: + 381 (0)25 703 300
  • E-mail: office @ abcfood.rs

Sajt: http://www.abcfood.rs/

Google mapa:

[mappress]

Proizvodi firme:

  • Smrznuto povrće
  • Hladnjača
  • Poljoprivreda
  • Stočarstvo
  • Ribnjak

Opis firme:

ABC Food a.d. Ruski Krstur je poljoprivredni kombinat koji se nalazi u severnom delu Vojvodine i administrativno pripada Kulskoj opštini. Prostire se na preko 1000 hektara površine i u svom sklopu obuhvata, pored oranica i hladnjače sa fabrikom za preradu i proizvodnju smrznutog povrća, farmu za uzgoj junica sa pašnjacima i ribnjak. Obimnim investicijama u toku 2007. godine kapaciteti hladnjače su udvostručeni, i time omogućena proizvodnja i prerada do 15 000 tona smrznutog povrća godišnje, a kapacitet skladišnog prostora u njoj povećan je na 8000 tona. Novim sistemom za preradu otpadnih voda kojim je omogućeno navodnjavanje naše poljoprivredne površine prirodnim đubrivom stvoreni su preduslovi za organsku proizvodnju hrane i proizvodnju silaže za ishranu stoke.

Visok standard procesa proizvodnje potvrđen je HACCP sertifikatom koji je izdat od strane TÜV Rheinland 2008 godine. U planu su i mnogobrojni projekti za dalje unapređivanje kombinata među kojima su:

* rekonstrukcija ribnjaka, koja bi udvostručila proizvodnju ribe i omogućila dovoljnu količinu za uvođenje nove linije za konfekcioniranje ribe,
* rekonstrukcija farme,
* organska proizvodnja hrane,
* organizovanje centra za obuku u saradnji sa poljoprivrednim fakultetima u Novom Sadu i Beogradu,
* izgradnja salaša uz ribarsko jezero