Opis firme

Ime firme: Agroprom

Oblast delatnosti: Uzgoj živine i prerada živinskog mesa
PIB: 100238268
Matični broj: 08177015
Šifra delatnosti: 01240

Kontakt:

  • Adresa: Novi Sad, Miletićeva 51
  • Tel: 021/ 51-161
  • Fax: 021/ 28-663, 623-637
  • E-mail: agropro@eunet.rs
  • Mesaona stočne hrane, farma i klanica za perad – Čenej
  • Adresa: Čenej, Vuka Karadžića 220
  • Kontakt osoba: Tipura László, Direktor preduzeca
  • Tel: 021/ 714-352, 714-371

Sajt: http://www.agro-prom.co.rs

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Živinsko meso
  • Meso peradi

Opis firme:

„Agroprom“ je preduzeće koje je osnovano 1989 godine u Novom Sadu. Bavi se isključivo proizvodnom delatnošću: proizvodnjom stočne hrane, proizvodnjom i odgojem pataka, gusaka, divljih pataka i morki, a od nedavno je puštena u rad i nova moderna peradarska klanica prva takve vrste u novosadskom regionu.

U sklopu „Agroprom-a“ nalazi se devet farmi koje se prostiru na preko 10 000 kvadratnih metara, za odgoj 100 000 pataka u turnusu. Farme su u potupnosti prilagođene savremenom odgoju peradi. U krugu farmi se nalazi i mesaona u čijem sklopu se nalaze kolska vaga od 60 t. i silosi za komponente kapaciteta 2 x 125 t. Pored ovoga postoje magacini za uvrećene sirovine i za gotovu robu (koncentrate).

Uz sve ove elemente mesaona može proizvesti 100 t. koncentrata dnevno. U toku 1997 godine u sklopu „Agroprom-a“ puštena je nova savremena klanica za perad koja zauzima povrsinu od 850 kvadratnih metara. Pored automatizovane linije za klanje kapaciteta 1500 kom. na sat, klanica sadrži komoru za rashlađivanje mesa (režim +0 stepeni C) čija je zapremina 50 kubnih metara. Pored ove nalazi se komora za duboko zamrzavanje do -30 stepeni C čija je zapremina 100 kubnih metara.

Posebno želimo da naglasimo mogućnost otkupa utovljenih pilića, nosilja lake i teške linije kao i izlučenih koka – nosilja od individualnih proizvođača ili farmi tokom cele godine.