Opis firme

Ime firme: Agrovet

Oblast delatnosti: Uzgoj živine
PIB: 100297661
Matični broj: 07768923
Šifra delatnosti: 01240

Kontakt:

  • Adresa: Beograd, Žička 8
  • Tel: +381 11 24 22 056
  • Fax: +381 11 30 88 306
  • E-mail: info@agro-vet.com
  • Inkubatorska stanica:
  • Adresa: Selo Rakovica, Dugo Polje 4
  • Tel: +381 11 39 08 223
  • Proizvodnja premiksa:
  • Adresa: Naritak, Vršački put
  • Tel: +381 63 401 869

Sajt:

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

Opis firme:

Preduzeće Agrovet d.o.o Beograd osnovano je novembra 1991 godine.Sedište preduzeća je na Crvenom Krstu ulica Žička br 8.Program preduzeća uspešno obavlja 22 zaposlenih radnika različite kvalifikacione strukture gde 50% čine radnici visoke stručne spreme i 30% srednje stručne spreme.Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja jednodnevnih tovnih pilića u sopstvenoj inkubatorskoj stanici kapaciteta 2 000 000 kom na godišnjem nivou.

Pored proizvodnje jednodnevnih pilića bavimo se odgojem i eksplatacijom roditeljskog jata COBB 500 I ROSS Uvozom karantiniranjem i odgojem ćurića do 4 nedelje BUD BIG 6 i CONVERTER adovoljavamo potrebe svojih kupaca a cca 10000 komada ostavljamo u intezivni tov za potrebe tržišta.

Sem proizvodnje jednodnevnih pilića,odgojem kokica,tovom ćurića preduzeće se bavi proizvodnjom 3%’-tnih dodataka stočnoj hrani u premiksari koja se nalazi u Pančevu. Ceo naš asortiman robe distribuiramo preko naših kupaca a to su uglavnom veterinarske i poljoprivredne apoteke,veterinarske stanice,farme za tov pilića kao i druge trgovinske radnje u zemlji.Posedujemo vozila za prevoz robe pomoću kojih uspešno dostavljamo sve naše proizvode i u stalnom smo kontaktu sa našim kupcima.